Правила прийому

А Н К Е Т А

додаткових даних про учня, необхідних для оформлення обов"язкової шкільної документації,

а саме: особової справи, класного журналу, соціального паспорта класу та школи, алфавітної книги

Клас 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата народження дитини 

Громадянство  

Домашня адреса (фактична) 

Домашня адреса (реєстрація)  

7. Номер телефону (домашній) 

8. Номер мобільного телефону дитини  

9. Е-mail дитини 

Посвідчення учасника бойових дій (учасника АТО) 

(якщо є – вказати № та серію)

Наявність довідки про участь в антитерористичній операції 

(якщо є – вказати № та дату видачі)

Наявність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

(так\ні)

Чорнобильське посвідчення у дитини 

(якщо є – вказати № та серію)

Відомості про сім'ю:

Повна сім"я, батьки розлучені (вказати) 

Дитина із сім"ї, яка отримує пенсію по втраті годувальника (так/ні) 

Дитина із багатодітної сім"ї (так/ні) 

(якщо так: вказати №, дату видачі посвідчення

 

багатодітної сім"ї та дату, до якої дійсне це посвідчення)

Дитина із малозабезпеченої сім"ї (так/ні) 

(якщо так: вказати №, дату видачі довідки управління соцзахисту

 

та дату, до якої дійсна ця довідка)

Дитина виховується матір"ю-одиначкою (мати перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення (так/ні) 

Дитина-сирота (так/ні) 

Дитина позбавлена батьківського піклування (так/ні) 

14. Наявність хронічних захворювань (якщо так, то вказати діагноз і чи перебуває дитина на диспансерному обліку)___________________________________________________________________________________ 

15. Наявність у дитини посвідчення, що посвідчує інвалідність (так/ні) _______________________________ 

16. Відомості про батьків (опікунів):

БАТЬКО

МАТИ

1. Прізвище

ім'я

по батькові

2. Місце роботи

3. Робоча адреса

4. Посада

5. Робочий телефон/факс

6. Е-mail

7. Мобільний телефон

17. Чи плануєте подавати ще заяви до інших закладів освіти? ___________________________________________ 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

Підпис батьків_____________

"______"__________________ 20___ р.

Директору

Чернівецького Ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій прот. Георгію Григоровичу Соб'яту

________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________

Адреса електронної поштової скриньки: ________________________

ЗАЯВА

про зарахування до закладу освіти

Прошу зарахувати _______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою: ____________________________________________________________________,на _____________ форму здобуття освіти.

Повідомляю про:

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_______________________________________________________);

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) _______________________________________________;

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ ____________________________________________________________________;

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу ____________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

Додатки:

____________________________________________________________________

(за переліком згідно з пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367)

_________ ________________
(дата) (підпис)

______________________________________

*Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами.

ЗОПРОШЕННЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 5-6 РОКІВ ДЛЯ

ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ЛІЦЕЇ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІНОЗЕМНИХ МОВ, КОМП'ЮТОРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ запрошує дітей віком 5-6 років для підготовки до навчання у Ліцеї.

Заняття у підготовчих групах проводяться щосуботи упродовж навчального року .

Початок роботи курсів - з січня 2022 року.

Час роботи: з 9:00 до 12:00

Загальна інформація

Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій – приватний Ліцей європейського формату для навчання дітей з 1-го по 11-й класи.

Наш Ліцей повного дня, де учні перебувають з 8:00 до 18:00.

Харчування: 3-разове, вітамінізоване і збалансоване.

Заняття проходять в комфортних для сприйняття інформації групах не більше 15 дітей. Навчання проводиться українською та англійською мовами.

_____________________________________________________________________________

18. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Стаття 19 ЗУ «Про освіту»

Освіта осіб з особливими освітніми потребами

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

3. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють особам з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими особами шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

5. Навчання, виховання та розвиток осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

6. Зарахування осіб до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України з урахуванням міжнародних норм і стандартів. У закладі освіти створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й дітей з інвалідністю, маломобільних груп населення забезпечено їх безперешкодним доступом до всіх приміщень школи, а саме:

 у наявності пандус;

 східці для організації безпечного переміщення дітей обладнані поручнями;

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі, парти – кольору натурального дерева. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. Також у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення – люмінесцентних ламп. Приміщення обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне). Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим особливостям дітей.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У Чернівецькому ліцеї іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами;

у наявності пандус;

будівлі закладу, де перебувають вихованці, об'єднані зручними переходами;

східці для організації безпечного переміщення дітей обладнані поручнями;

виконано ремонт санвузлів на поверхах;

виконано поточний ремонт класних кімнат.

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає ліворуч.

При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги:

стіни світлих тонів;

меблі, парти – кольору натурального дерева;

стелі, віконні рами – білі.

Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення.

У закладі дотримується повітряно–тепловий режим. Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).

Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу.

Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

Територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені.

Учням надаються психолого–педагогічні та корекційно–розвиткові послуги (у навчальному закладі працюють соціальний педагог і практичний психолог.

_____________________________________________________________________________

19. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

НЕМАЄ

_____________________________________________________________________________

20. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Ліцей не надає додаткові освітні послуги.

_____________________________________________________________________________

21. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ

Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій

1. Загальні положення

Правила для учнів розроблено відповідно до статей 3, 4, 6, 7, 12, 42, 53

Закону України «Про освіту», статей 5, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 43 Закону

України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про забезпечення

функціонування української мови як державної», «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»,

пунктів 2.11, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4 Статуту ліцею та інших нормативно-правових

актів, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи

та створення безпечних умов для учасників освітнього процесу,

попередження порушень санітарно-епідемічних вимог та інших порушень.

2. Права та обов'язки здобувачів освіти:

2.1. ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ МАЮТЬ ПРАВО НА:

2.1.1. якісні освітні послуги;

2.1.2. справедливе, неупереджене, об'єктивне, незалежне, недискримінаційне

та доброчесне оцінювання результатів їх навчання;

2.1.3. різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення за

особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій

діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо;

2.1.4. свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької,

наукової і науково-технічної діяльності тощо;

2.1.5. безпечні та нешкідливі умови навчання;

2.1.6. повагу людської гідності;

2.1.7. захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності,

будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування),

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що

завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;

2.1.8. отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг;

2.1.9. користування бібліотекою, культурною, спортивною, побутовою,

оздоровчою інфраструктурою ліцею;

2.1.10. здобуття повної загальної середньої освіти здобувачами з

особливими освітніми потребами в порядку, встановленому

законодавством України .

2.2. ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ

2.2.1. дотримуватися Правил для учнів Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій;

2.2.2. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної

доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених

стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

2.2.3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я

оточуючих, довкілля;

2.2.4. дотримуватися встановленого порядку та норм поведінки в громадських

місцях;

2.2.5. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм поведінки;

2.2.6. не допускати виявлення неповажного ставлення до інших здобувачів

освіти, педагогічного та технічного персоналу, інших відвідувачів;

2.2.7. повідомляти класного керівника, куратора паралелі, членів адміністрації

про факти булінгу (цькування) стосовно учасників освітнього процесу,

свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну

інформацію від інших осіб;

2.2.8. бережливо ставитися до комунального майна, зберігати чистоту, тишу

та порядок в приміщенні та на території ліцею;

2.2.9. розмовляти в приміщенні ліцею та її території державною мовою.

2.3. ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

2.3.1. приносити в приміщення тютюнові або електронні цигарки, алкогольні,

наркотичні, вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини, колючі та

ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю, будь - які предмети, що

не використовуються в освітньому процесі або можуть бути

небезпечними для життя і здоров'я оточуючих;

2.3.2. куріння тютюнових виробів, електронних цигарок у приміщенні та на

території, а також на прилеглих до ліцею територіях;

2.3.3. здобувачам освіти ведення фото- , аудіо- та відеозаписів інших учнів

без дозволу батьків або законних представників цих учнів;

2.3.4. забороняється використовувати мобільні телефони усіма учасниками

освітнього процесу під час проведення навчальних занять та під час

роботи гуртків, окрім випадків, коли використання ґаджетів

передбачено у плані уроку/заняття (доступ до публічних освітніх,

наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі в мережі Інтернет,

електронних підручників та інших мультимедійних навчальних

ресурсів);

2.3.5. виходити за межі гімназії під час освітнього процесу;

2.3.6. робити замовлення доставки їжі до ліцею;

2.3.7. порушувати правила етики спілкування, вживати ненормативну лексику

або вчиняти будь-які дії, що можуть ображати всіх учасників освітнього

процесу, принижувати їх честь та гідність.

3. ПРИХІД УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ

3.1. учні приходять до гімназії у робочі дні не пізніше, ніж за 15 хвилин до

початку уроків за розкладом;

3.2. пропуском для учнів може бути учнівський квиток;

3.3. виходити за територію ліцею учням до закінчення освітнього процесу

дозволяється лише на підставі заяви батьків та дозволу класного

керівника, медичної сестри або чергового адміністратора;

3.4. вихід учнів на уроки фізичної культури, екскурсії чи з інших підстав

відбувається організовано та в супроводі педагогічного працівника;

3.5. учні, які відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи,

допускаються до занять згідно з розкладом, у супроводі відповідального

керівника, вчителя;

3.6. під час канікул здобувачі освіти допускаються до приміщення ліцею

згідно з планом заходів на канікули, затвердженим директором;

3.7. учні мають право знаходитися в будівлі ліцею після уроків або

позаурочних заходів у присутності педагогічних працівників;

3.8. у разі запізнення учні допускаються до уроку з відома чергового

адміністратора/класного керівника;

3.9. учні повинні неухильно дотримуватись протиепідемічних вимог:

• тримати руки в чистоті - регулярно мити їх з милом або обробляти

антисептиком;

• дотримуватися дистанції та користуватися розміткою для безпечного

пересування закладом;

• учні 5-11 класів приходять до ліцею та перебувають у рекреаціях

ліцею у захисних масках; учні 1- 4 класів можуть пересуватися

ліцеєм без захисних масок;

3.10. учні повинні дотримуватись вимог безпеки життєдіяльності,

протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та

інструкціями;

3.11. за поведінкою учня, який знаходиться в ліцеї, слідкують і вживають

необхідних заходів черговий по класу, класний керівник, черговий

учитель, черговий адміністратор;

3.12. для учнів обов'язковим є поводити себе у приміщенні ліцею тихо,

входити та виходити спокійно, не створювати натовпу.

4. ПРАВИЛА ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. на перерві учні зобов'язані вийти у коридор, щоб провітрити кабінет;

4.2. на запрошення вчителя з першим дзвінком учні заходять до класу

(першими заходять дівчата, а потім хлопці);

4.3. учні зобов'язані встати перед початком уроку, коли зустрічають

учителя чи членів адміністрації, які прийшли на урок;

4.4. для початку уроку:

• черговим учням необхідно перевірити наявність всього

необхідного для проведення уроку (крейда, губка та ін);

• всі учні повинні спокійно сісти за парти, слідкувати за своєю

осанкою, тримати руки на парті;

• на парту необхідно покласти необхідне шкільне приладдя:

підручники, зошити, щоденник тощо;

4.5. учні зобов'язані сидіти за партами під час уроків так, як їх розсадив

класний керівник або вчитель-предметник;

4.6. учні зобов'язані приходити на урок з виконаним домашнім завданням.

Якщо учня на попередньому уроці не було, то це не звільняє його від

виконання домашнього завдання;

4.7. якщо учня викликали до дошки, то він зобов'язаний взяти свій

щоденник (для виставлення оцінки), подати його учителю, вийти до

дошки, стати обличчям до класу, відповідати голосно, чітко, не

поспішаючи;

4.8. якщо учні бажають відповісти на запитання, поставлене учителем до

класу, або звернутися до вчителя із запитанням, то вони повинні підняти

руку, поставивши її ліктем на парту. Отримавши дозвіл учителя, учень

зобов'язаний встати і чітко відповісти на запитання;

4.9. учні повинні дотримуватись академічної доброчесності під час усього

освітнього процесу;

4.10. учні зобов'язані записати домашнє завдання у щоденник;

4.11. урок закінчується після дзвінка з дозволу вчителя, після слів учителя:

"Урок закінчено";

4.12. учням забороняється брати журнал, крім учнів, які призначені

відповідальними за журнал класним керівником;

4.13. спортивну форму та змінне взуття учні можуть залишати в кабінеті, що

закріплений за класом або в індивідуальних шафах (якщо такі є в учнів)

або в роздягальні;

4.14. зустрічаючи дорослих у приміщенні ліцею, учні зобов'язані вітатися.

5. ПРАВИЛА ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Учні зобов'язані:

5.1. заходити на онлайн-уроки вчасно, відповідно до затвердженого

розкладу дзвінків;

5.2. заходити тільки під своїм прізвищем та ім'ям;

5.3. при вході у відеоконференцію увімкнути камеру й вимкнути мікрофон.;

5.4. про причини відсутності здобувача освіти на уроці небхідно повідомити

класному керівнику, учителю-предметнику;

5.5. До, під час і після онлан-уроку дотримуватись етичних правил;

5.6. допуск учнів до приміщення гімназії під час дистанційного навчання ( у

разі нагальної потреби) відбувається відповідно до вимог чинного

законодавства.

6. ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВІ

6.1. учні повинні доцільно використовувати час, який відведений для

відпочинку;

6.2. кожен учень повинен поважати гідність усіх учасників освітнього

процесу, дотримуватись правил поведінки та етики спілкування ;учні

повинні тактовно та ввічливо ставитись до учителів, однокласників,

молодших учнів; уважно ставитися до вимог та зауважень працівників

ліцею, чергових вчителів;

6.3. суворо забороняється курити тютюнові та електронні цигарки у

приміщенні та на території ліцею, на прилеглій території та у

під'їздах прилеглих будинків;

6.4. учням забороняється входити в учительську без дозволу вчителів;

6.5. учням забороняється їсти в коридорах та інших місцях, не

пристосованих для прийому їжі. Дозволяється після 2-го уроку протягом

7-10 хвилин приймати їжу в кабінеті, закріпленому за класом, або

вживати їжу в їдальні з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;

6.6. не дозволяється залишати наплічники з підручниками без нагляду у

вестибюлі, коридорах ліцею, на підвіконнях;

6.7. не дозволяється з'їжджати по поручнях сходів, бігати та стрибати на

східцях;

6.8. з метою створення безпечних умов під час перерви старшокласникам

рекомендується тримати наплічники в руках;

6.9. у ліцеї запроваджено правосторонній рух у коридорах, на сходах та

рекреаційних зонах.

7. ВЕДЕННЯ ЗОШИТІВ, ЩОДЕННИКІВ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ

7.1. усі підручники обгортаються папером, або вкладаються в спеціальну

обкладинку;

7.2. зошити учнів мають бути охайні, підписані та вестися відповідно до

вимог орфографічного режиму.

8. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД УЧНІВ

8.1. учні з'являються до ліцею в одязі ділового стилю, чистими, охайними.

Всі учні повинні мати предмети особистої гігієни: носові хусточки,

гребінці тощо;

8.2. на свята та урочисті заходи учні приходять до ліцею святково одягнені

(світлий верх, темний низ, або в національному строї;

8.3. на урок фізкультури учні обов'язково приходять у спортивній формі та

спортивному взутті ( навіть учні , які відносяться до спеціальної

медичної групи);

8.4. усі учні ліцею повинні мати охайні зачіски.

9. ЗБЕРЕЖЕННЯ ГІМНАЗІЙНОГО МАЙНА

9.1. забороняється псувати парти, столи, навчальне та демонстраційне

приладдя, бруднити стіни, двері у класах, коридорах, туалетах, робити

на них будь-які написи; засмічувати приміщення та територію ліцею;

9.2. учні несуть відповідальність за збереження ліцейного майна. У разі

його псування, ремонт відбувається за кошти батьків;

9.3. кожному учневі потрібно сидіти тільки на закріпленому за ним місці у

класі та нести відповідальність за його стан протягом уроку у

відповідному приміщенні;

9.4. підручники учнів мають бути акуратно обгорнуті. У них не можна

загинати сторінки, робити підкреслення, виривати сторінки та ін.

Псування, втрата підручника відшкодовується згідно з нормативними

документами;

9.5. учні сприяють підтриманню чистоти та порядку в приміщенні та на

території ліцею;

9.5.1. учні охороняють від псування зелені насадження на подвір'ї ліцею,

декоративні рослини – у приміщенні ліцею.

10. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

10.1. учні 1-4 класів приходять в їдальню після закінчення уроку у

визначений час разом зі своїм класом і класним керівником;

10.2. учні 5-11 класів приходять в їдальню лише на перервах відповідно до

графіка харчування;

10.3. учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні, усіх

учасників освітнього процесу, бережливо - до майна ліцейної

їдальні.

10.4. Учні зобов'язані:

10.4.1. перед прийомом їжі вимити руки;

10.4.2. дотримуватися соціального дистанціювання;

10.4.3. за карантинних умов, сидіти за обідніми столами не більше

чотирьох осіб, з дотриманням дистанції;

10.4.4. дотримуватися черги;

10.4.5. дотримуватися тиші;

10.4.6. дотримуватися чистоти: впустивши що-небудь на підлогу, підняти

і викинути у відро для сміття;

10.4.7. не забувати після їжі прибрати за собою посуд.

10.5. Учням заборонено:

10.5.1. заходити до їдальні у верхньому одязі;

10.5.2. виносити чай з їдальні;

10.5.3. порушувати поведінку: бігати, стрибати, голосно розмовляти;

10.6. Учні мають право:

10.6.1. взяти в їдальню принесений з дому сніданок;

10.6.2. для забезпечення питного режиму використовувати охолоджену

кип'ячену воду.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДЛЯ УЧНІВ

11.1. учні Ліцею, які мають за підсумками річного оцінювання початковий

рівень досягнень у навчанні ( 1, 2, 3 бали) хоча б з одного профільного

предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу

керівника можуть відраховуватись з Ліцею;

11.2. у разі грубого порушення здобувачами освіти Правил для учнів гімназії

може ставитись питання про виключення учня з гімназії.

_____________________________________________________________________________

22. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій

прот. Георгій Соб'ят

«01» січня 2023 року

ПЛАН ЗАХОДІВ, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї на 2023-2024 н.р.

Захід 1. Перевірка приміщення, території ліцею з метою виявлення місць, що потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування)

Відповідальний. Адміністрація

Термін виконання. Двічі на рік

Захід. 2 Організація належних заходів безпеки (контрольно-пропускний режим, спостереження за місцями загального користування і технічними приміщеннями)

Відповідальний. Адміністрація

Термін виконання. Постійно

Захід 3. Реалізація заходів, що спрямовані на формування стійкого переконання в учасників освітнього процесу щодо неприпустимості булінгу (цькування) в міжособистісних стосунках

Відповідальний. Педагогічний колектив

Термін виконання. Постійно відповідно до планів роботи

Захід 4. Оновлення на вебсайті ліцею інформації щодо запобігання та протидії булінгу

Відповідальний. Стратійчук М.І.

Термін виконання. Вересень 2023

Захід 6. Оновлення інформації на інформаційних стендах щодо запобігання та протидії булінгу

Відповідальний. Стратійчук М.І.

Термін виконання. Постійно

Захід 7. Тематичні зустрічі з представниками Національної поліції України, служби у справах дітей, представниками юстиції, представниками громадських, батьківських та молодіжних організацій

Відповідальний. Адміністрація

Термін виконання. Протягом навчального року

Захід 8. Бесіди з учнями з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки

Відповідальний. Класні керівники

Термін виконання. Протягом навчального року

Захід 9. На батьківських зборах надавати батькам роз'яснення щодо положень нормативно-правових документів щодо протидії булінгу (цькуванню); ознайомити батьків із поняттями «булінг» та «кібербулінг»; надати рекомендації як діяти в разі, коли учасники освітнього процесу постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування)

Відповідальний. Класні керівники

Термін виконання. Один раз на рік, (за потреби – частіше)

Захід 10. Спланувати та провести Всеукраїнський день відповідальності людини.

Флешмоби «я – відповідальність»

Відповідальний. Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

Термін виконання. 19.10.2023

Захід 11. Спланувати та забезпечити виконання плану заходів Всеукраїнського тижня права

Відповідальний. Адміністрація, класні керівники

Термін виконання. Листопад-грудень 2023

Захід 12. Провести виховні години:

• Моя особиста безпека (вдома, на вулиці, особистий простір, у ліцеї) (1-4класи, 5-6 класи)

• Я несу відповідальність за свої дії і вчинки (7-9 класи)

Неконфліктне спілкування/Звички, що шкодять собі й оточуючим (правовий аспект) (10-11 класи)

Відповідальний. Класні керівники

Термін виконання. Листопад-грудень 2023

Захід 13. Долучитись до щорічної Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства»

Відповідальний. Заступник директора з виховної роботи, класні керівники

Термін виконання. З 25 листопада по 10 грудня

Захід 14. Провести Всеукраїнський урок права до Міжнародного дня прав людини

Відповідальний. Учителі правознавства

Термін виконання. 09.12.2023

Захід 15. Місячник безпеки в інтернеті

Відповідальний. Адміністрація, класні керівники

Термін виконання. Лютий 2024

Захід 16. Спланувати та провести День безпечного інтернету

Відповідальний. Адміністрація, класні керівники

Термін виконання. 07 лютого 2024

Захід 17. Розгляд та неупереджене з'ясування обставин випадків булінгу (цькування) в ліцеї

Відповідальний. Директор, комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

Термін виконання. Відповідно до заяв

Захід 18. Інформування педагогічних працівників та осіб, залучених до освітнього процесу, здобувачів освіти а також батьків або законних представників здобувачів освіти щодо їх обов'язку повідомляти директора ліцею про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали

Відповідальний. Сушко В.С. Класні керівники

Термін виконання. МО класних керівників

Захід 19. На базі бібліотекарі організувати виставку літератури з метою роз'яснення юридично-правових наслідків для осіб що порушують права дітей, прав та обов'язків дітей, відповідальності за злочини, скоєні неповнолітніми.

Відповідальний. Бібліотекарі

Термін виконання. Листопад-грудень 2024

Робота соціально-психологічної служби

Захід 20. Тренінги управління власними емоціями, подолання стресу, ненасильницьких методів поведінки, вирішення конфліктних ситуацій ті ін.

Відповідальний. Психолог

Термін виконання. Протягом року

Захід 21. Надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування)

Відповідальний. Психолог

Термін виконання. За потреби

Захід 22. Виявлення, протидія та попередження булінгу (цькування)

Відповідальний. Психолог

Термін виконання. Постійно

Заступник директора з виховної роботи Віктор СШКО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання педагогічної ради Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій 01.01.2023

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в ліцеї від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб

1. Здобувачі освіти, їх батьки, законні представники, інші особи подають заяву директору ліцею про випадки булінгу (цькування) по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

2. Директор ліцею:

2.1. Розглядає заяви про випадки булінгу від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб.

2.2. Створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

2.3. Приймає рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування.

2.4. Сприяє створенню безпечного освітнього середовища у ліцеї, вільного від насильства та булінгу (цькування).

3. У разі відмови у реагуванні на випадки булінгу здобувачі освіти, їх батьки, законні представники, інші особи можуть звертатися до Управління освіти Чернівецької міської ради зі скаргою.

4. Педагогічні працівники, інші особи, які залучаються до освітнього процесу, повинні вживати невідкладних заходів щодо припинення булінгу в межах своїх повноважень.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання педагогічної ради Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій 01.01.2023

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в ліцеї від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників, інших осіб

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту""Про соціальні послуги""Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю""Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків""Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є:

замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

неврівноважена поведінка;

агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;

різка зміна звичної для дитини поведінки;

уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;

відлюдкуватість, уникнення спілкування;

ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;

занижена самооцінка, наявність почуття провини;

поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;

схильність до пропуску навчальних занять;

відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття;

депресивні стани;

аутоагресія (самоушкодження);

суїцидальні прояви;

явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);

намагання приховати травми та обставини їх отримання;

скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;

наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;

наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.

4. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

інші правопорушення насильницького характеру.

5. Суб'єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти (далі - суб'єкти реагування) є:

служба освітнього омбудсмена;

служби у справах дітей;

центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

органи місцевого самоврядування;

керівники та інші працівники закладів освіти;

засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;

територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

6. Суб'єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов'язані:

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

 

 

II. Порядок  подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в Чернівецькому ліцеї іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

III. Склад комісії, права та обов'язки її членів

1. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти.

Комісія виконує свої обов'язки на постійній основі.

2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії.

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п'яти її членів.

До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

3. Головою комісії є керівник закладу освіти.

Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду.

Голова комісії визначає функціональні обов'язки кожного члена комісії. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії.

У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов'язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається комісією за поданням її секретаря.

У разі відсутності секретаря комісії його обов'язки виконує один із членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови комісії.

4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії.

5. Член комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку усно або письмово;

вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

6. Член комісії зобов'язаний:

особисто брати участь у роботі комісії;

не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов'язками, доручення голови комісії;

брати участь у голосуванні.

IV. Порядок роботи комісії

1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

2. Діяльність комісії здійснюється на принципах:

законності;

верховенства права;

поваги та дотримання прав і свобод людини;

неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);

відкритості та прозорості;

конфіденційності та захисту персональних даних;

невідкладного реагування;

комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування);

нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України "Про інформацію""Про захист персональних даних".

3. До завдань комісії належать:

збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об'єктивного розгляду заяви;

розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать:

оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;

визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування);

моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів;

надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками;

надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.

5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом керівника закладу освіти.

9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

ставити питання по суті розгляду;

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.