ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ

“ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ТА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ, ОСИРОТІЛИХ Й МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ДІТЕЙ”

Чернівецький православний богословський інститут спільно з Чернівецьким ліцеєм іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій розпочинає роботу над реалізацією освітнього проєкту “Повна загальна середня та вища освіта для соціально незахищених, осиротілих й малозабезпечених дітей”.

Основна мета проекту – надання можливості здобути повну загальну середню та вищу освіту соціально незахищеним молодим людям, осиротілим й малозабезпеченим дітям, дітям-сиротам і напівсиротам, дітям, які залишилися без батьківської опіки, молоді з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми, дітям учасників бойових дій, дітям які втратили батьків, під час війни.

Інститут спільно з Ліцеєм надає всебічну підтримку дітям із східних регіонів нашої країни, які не мають змоги отримати якісну повну загальну середню та вищу освіту через відсутність можливостей відвідувати навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти. Допомагає дітям, які опинилися у складних соціальних обставинах, залишилися без достатньої уваги та підтримки з боку органів місцевого самоврядування, соціальних, освітніх, виховних, дитячих і молодіжних служб.

Проблема надання якісних освітніх послуг для великої кількості малозабезпечених дітей в українській системі загальної середньої та вищої освіти ще й дотепер є досить болючою, особливо, у тих надскладних соціальних та економічних умовах, в яких опинилася наша держава. З різних причин більшість таких дітей залишаються непоміченими в освітньому середовищі, що відповідає їх інтелектуальному потенціалу, а тому й позбавленими можливості розвивати і примножувати даровані їм Богом здібності.

Зважаючи на це, Чернівецьким православним богословським інститутом спільно з Чернівецьким ліцеєм іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій пріоритетним у своїй діяльності обрано спеціальну зорієнтованість у можливості бути доступним саме для когорти таких соціально вразливих дітей, які володіють задатками до навчальної та наукової роботи, забезпечення всім необхідним у здобутті ними високоякісної освіти, ґрунтовному опануванні іноземними мовами та інформаційними технологіями, тобто сприйнятті комплексу всіх у т.ч. і навчально-виховних активностей заради всебічного розвитку, становлення та нарощування їх наукового потенціалу до рівня вимог провідних науково-дослідницьких та освітніх установ України та світу.

Чернівецький ліцей іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій заснований Чернівецьким православним богословським інститутом, найдавнішим вищим навчальним закладом Буковини є закладом освіти інтернатного типу, де учні знаходяться на повному утриманні. На даний час, надзвичайно гостро стоїть потреба допомоги у завершенні робіт із зовнішнього та внутрішнього оздоблення приміщення, в якому розміщенні навчальні аудиторії, спальні кімнати і храм в честь Трьох Святителів. Для забезпечення учнів і студентів всіма освітніми та побутовими зручностями є велика необхідність в обладнанні навчальних класів вкрай потрібним спорядженням і технічним забезпеченням (спальні кімнати – меблями, аудиторії – сучасним навчальним спецоснащенням для облаштування лінгафонних кабінетів (цифрових мовних лабораторій з відповідною звукотехнічною, проекційною та відеопроекційною апаратурою) і багато ін.). Ми потребуємо постійної допомоги від благодійних фундацій і приватних доброчинців, щоби покрити свої базові витрати. Все це і спонукає нас звертатися за підтримкою до жертводавців, аби забезпечити учням і студентам високий рівень цілодобового утримання (навчання, виховання, проживання, харчування, оздоровлення тощо).

Попри економічну скруту, нинішні надскладні соціальні виклики, які переживає наша країна Чернівецький православний богословський інститут спільно з Чернівецьким ліцеєм іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій ставить перед собою дуже відповідальну мету – й надалі виховувати нове покоління професійно вишколених, сповнених християнською любов’ю до Бога і людини, відповідальних перед Церквою та суспільством особистостей. Однак, самотужки ми цієї мети не досягнемо. Інститут і Ліцей потребують посильної, у міру можливостей кожного, підтримки, співпраці та активної взаємодії у доброчинності. Один із найкращих способів допомогти в цій важливій справі – підтримати наших вихованців через реалізацію патронажу учнів і студентів пільгових категорій, а також стипендіального забезпечення особливо обдарованої учнівської та студентської молоді.

Як відомо, найдієвіший спосіб змінювати світ на краще – інвестувати в молоде покоління. А бажання змінювати на краще рідну Україну – одна з ключових цінностей! Співпраця з Чернівецьким православним богословським інститутом і Чернівецьким ліцеєм іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій може стати для Вас доброю традицією справжнього прояву християнської любові, взаємодопомоги та милосердя.

Допомогти Інституту та Ліцею дуже просто. Кожна Ваша, навіть невелика, пожертва є важливим знаком довіри і підтримки діяльності нашої педагогічної спільноти. Ваша духовна, моральна та матеріальна підтримка надає нам силу невпинно йти вперед і вже сьогодні творити майбутнє. Підтримати Інститут і Ліцей можна у різноманітний спосіб: скласти грошову пожертву, поширювати новини Інституту та Ліцею, пожертвувати колекції книг, стати волонтером для праці в Інституті та Ліцеї та ін. Кожний спосіб підтримки нами дуже цінується і вшановується гарячою молитвою, належною подякою і пам’яттю про жертводавця. Звертаємося до всіх добрих людей, сповнених істинної християнської жертовності, милосердя та любові, всіх тих, хто бажає зробити щось важливе і вагоме у своєму житті, благоприємно відзначитись у долях і серцях сотень і тисяч Богом обдарованих молодих людей, допомогти у цій благій справі, не відмовитися від можливості допомоги соціально незахищеним, осиротілим й малозабезпеченим, здібним та обдарованим дітям. Безумовно, Ваша лепта милосердя обов’язково буде прийнятою Богом і покладеною в нетлінні скарбниці добра й благочестя, що неодмінно прихилить до Вас милість Божу у виправданні перед Ним, нашим небесним Суддею у день Страшного Суду. Нехай справами милосердя Всемилостивий Господь благословить, простить, освятить та укріпить у благоуспішності всі Ваші благі земні починання, аби кожен життєвий крок віднайшов відповідний небесний відгук милості й достойної нагороди від Господа нашого Ісуса Христа, Який нехай сподобить і Вас вічного перебування з Ним у невимовній радості та блаженстві Його Небесного Царства!

Ректор прот. Георгій Соб’ят, професор, доктор богословських наук