БЕЗКОШТОВНА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ, ОСИРОТІЛИХ Й МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ДІТЕЙ

Чернівецький православний богословський інститут (кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій) спільно з Чернівецьким ліцеєм іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій розпочинає реалізацію освітнього проекту “Безкоштовна вища освіта для соціально незахищених, осиротілих й малозабезпечених дітей”.

Чернівецький православний богословський інститут допомогає безкоштовно здобути вищу освіту соціально незахищеним молодим людям, осиротілим й малозабезпеченим дітям, дітям-сиротам і напівсиротам, дітям, які залишилися без батьківської опіки, молоді з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми. Інститут надає всебічну підтримку дітям, які не мають змоги отримати якісну освіту через відсутність фінансових можливостей.

Проблема надання якісних освітніх послуг для великої кількості малозабезпечених дітей ще й дотепер в українській системі вищої освіти є досить болючою, особливо, у тих надскладних соціальних та економічних умовах, в яких опинилася наша держава. З різних причин більшість таких дітей залишаються непоміченими в освітньому середовищі, що відповідає їх інтелектуальному потенціалу, а тому й позбавленими можливості розвивати і примножувати даровані їм Богом здібності.

Чернівецький православний богословський інстиут забезпечує високий рівень цілодобового утримання (навчання, виховання, проживання, харчування, проїзду, оздоровлення тощо). Надає транспортні послуги.

Брати участь в проекті може молодь від 14 до 25 років.

Попри економічну скруту, надскладні сучасні соціальні виклики Чернівецький православний богословський інститут ставить перед собою дуже відповідальну мету – виховувати нове покоління професійно вишколених, сповнених християнською любов’ю до Бога і людини, відповідальних перед Церквою та суспільством особистостей.

Звертаємося до всіх людей доброї волі, сповнених істинної християнської жертовності, милосердя та любові, всіх тих, хто бажає зробити щось вагоме у своєму житті, благоприємно відзначитись у долях і серцях сотень і тисяч Богом обдарованих молодих людей, посприяти пошуку дітей, які не мають змоги отримати якісну освіту через відсутність матеріальних можливостей. Важливо донести до них інформацію про діяльність Чернівецького православного богословського інституту та його освітні проекти, зокрема і пропонований Вашій увазі - “Безкоштовна вища освіта для соціально незахищених, осиротілих й малозабезпечених дітей”.

Просимо Вас допомогти нам у цій доброчесній справі – не відмовитись від можливості допомоги соціально незахищеним, осиротілим й малозабезпеченим дітям!

58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В,

тел.: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30, cpbicpbicpbi@gmail.com; cpbi@meta.ua; https://www.facebook.com/cpbi1827; https://www.instagram.com/institut1999/; https://twitter.com/cpbi1827.