Ми Пропонуємо

У Ліцеї реалізуються захопливі проєкти, кейси, практикуми та тренінги. Проводяться 
ексклюзивні уроки бізнесу, спадщини, щастя, відповідальності, особистісного зростання.

Наших учнів оточує домашня атмосфера і доброзичливий мікроклімат. Наш Ліцей повного дня, де учні перебувають з 8:00 до 18:00.

Харчування: триразове, вітамінізоване і збалансоване. Це забезпечується за рахунок роботи власного штату кваліфікованих кухарів та постачання сертифікованих продуктів.

Шкільний трансфер представлено автобусами, які курсують за спеціальними маршрутами вранці і ввечері, а також возять дітей на виставки, в музеї, спортивні секції та інші активності.

Медичне обслуговування учнів проводять лікар-педіатр і медсестра.

Акцент робиться на підготовку учнів до майбутньої кар›єри, критичного мислення та позитивного вирішення всіх життєвих питань.

Найпередовіше у світі – це прагнення виростити в дитині, поряд з розумовим інтелектом IQ, ще й емоційний інтелект EQ, який відображається в спілкуванні, почуттях, уяві і комунікабельності. Для цього в ліцеї організована насичена програма.

Ліцей допомагає учням реалізувати свій потенціал, вчитися реалізовувати складні завдання і розвивати риси та навички, потрібні для досягнення успіху в глобальному світі.

• Свою місію ми бачимо в тому, щоб батьки були задоволеними і щасливими, діти розумними і здоровими, а вчителі – творчо одухотвореними.

• Створюємо середовище, в якому абсолютно все сприяє розвитку дитини.

• Використовуємо тактику безконфліктного менеджменту.

• Дорожимо своєю репутацією.

Початкова школа

Початкова школа – найбільш відповідальний період у житті дитини. Тому школа закладає в своїх вихованців те, що буде розвиватися і зміцнюватися з віком. Діти опановують комплекс компетенцій, спрямованих на формування особистості. Вчимо аналізувати, порівнювати, виділяти головне, розв›язувати проблему, здібності, здат- ність до самовдосконалення, вміння бути відповідальним, самостійним. Плекаємо ба- жання творити і співпрацювати те, з чим дитині необхідно увійти в цей світ. Випускники початкової школи отримують свідоцтво про початкову середню освіту згідно з українською програмою.

Базова школа

Заняття проходять в комфортних для сприйняття інформації групах – не більше 15 дітей. Навчання проводиться українською та англійською мовами. Вчителі використовують природну цікавість дітей і прищеплюють бажання вчитися. Процес навчання в Ліцеї цікавий і захоплюючий.

Учні не просто вивчають інформацію, а формують власну точку зору і знаходять шляхи вирішення питань.

З самого раннього віку ми вчимо бути незалежними і самостійними в прийнятті рішень.

Отримуємо диплом

Випускники 9-го класу отримують свідоцтво про базову середню освіту відповідно до загальноукраїнської програми.

Крім того, учні застосовують засвоєні знання в творчих проєктах, які розробляють самостійно, вибираючи актуальну проблему з реального життя, і захищають їх перед широкою аудиторією.

Профільна школа

Учні профільної школи навчаються й отримують свідоцтво згідно з державними стандартами програми України, м іжнародний сертифікат з англійської, німецької мов.

Ліцей формує навички, необхідні для успішної самореалізації в суспільстві. Саме тому програма навчання профільної школи спрямована на:

 • – відвідування освітніх заходів, наукових центрів, бізнес – центрів (лабораторний практикум, лекції, відкриті заходи);
 • – підготовку до вступу в кращі університети світу;
 • – можливість отримання міжнародної атестації;
 • – проєктну й дослідницьку діяльність;
 • – індивідуальні навчальні плани;
 • – зміцнення фізичного здоров’я і розвиток природних даних.

З нами вчитися легше

Випускник Ліцею отримує свідоцтво українського стандарту.

Лідер із конкуретноспроможними навичками і знаннями, готовий до подальшого просування і самореалізації. Здатний на прийняття відповідальних рішень і готовий стати частиною світової спільноти видатних особистостей, які змінюють світ.

КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАННЯ

Проєкт, над яким працює Ліцей, був розроблений освітньою спільнотою, в якому команда викладачів відіграє ключову роль.

Тема: “Поліпшення освіти: довіра та досконалість”.

Проєкт, над яким працює Ліцей, включає елементи, визначені та впроваджені в рамках співпраці з освітніми партнерами.

Проєкт довгостроковий, охопить від 3 до 4 навчальних років (2022/2025). Для реалізації проєкту розроблено чіткий графік.

Проєкт регулярно коригується в залежності від проміжних результатів.

Основні принципи Проєкту:
1. Педагогіка та освіта

 • • втілити в навчання наукову та технічну культури, починаючи з початкової школи
 • • підвищити роль англійської мови в багатомовній програмі;
 • • розвивати викладання нелінгвістичних дисциплін англійською, німецькою мовами;
 • • забезпечити “профорієнтацію» учнів.
2. Допоміжні структури
 • • організувати навчання та персональну допомогу новоприбулим дітям.
3. Культура
 • • визначити стратегічну роль загальноосвітнього навчального закладу в Україні та в світі;
 • • виховувати свідомих, відповідальних, достойних поваги громадян;
 • • розвиток міжнародних партнерських відносин.
4. Освіта вчителів
 • • сприяти підготовці вчителів до використання новітніх цифрових і комп’ютерних технологій;
 • • організовувати професійну підготовку викладачів для кращого застосування європейських освітніх практик;
 • • інтегрувати в навчально-виховний процес освітні реформи, впроваджені міністерством освіти України.
5. Обладнання
 • • обладнати класи для всіх навчальних рівнів;
 • • розвивати канали комунікації.

Навчання у Ліцеї здійснюється за програмою, яка дає можливість:

 • • використовувати адаптовані міжнародну та українську навчальні програми;
 • • здійснювати двомовне викладання англо-українського типу, починаючи з першого класу;
 • • вивчати англійську мову з першого класу;
 • • вивчати німецьку з п’ятого класу;
 • • розвивати культуру та вивчати мистецтво в усіх класах;
 • • відкривати учням полікультурне середовище;
 • • розвивати міжкультурну комунікацію;
 • • формувати критичне мислення;
 • • розвивати самостійність.

Навчальна програма передбачає також індивідуальну допомогу, яка спрямова- на на досягнення кожним учнем Ліцею успіху в навчанні.

Якості учня-випускника:

 • – інформований та освічений;
 • – креативний;
 • – допитливий;
 • – самостійний в навчанні;
 • – спроможний критично та креативно мислити;
 • – здатний приймати розсудливі рішення;
 • – виражає свої ідеї, спілкується кількома мовами;
 • – відповідальний за свої вчинки, чесний, має глибоке почуття справедливості та поваги до інших;
 • – відкритий, толерантний до цінностей і традицій інших народів;
 • – сміливий, мужній;
 • – відкритий до втілення нових ідей;
 • – готовий захищати свої переконання;
 • – розвинений інтелектуально, фізично та емоційно;
 • – спроможний оцінювати та розуміти свої слабкі сторони.

Якщо ваша дитина стане учнем нашого Ліцею

 • • Ви швидко відчуєте результати індивідуалізації навчання та орієнтації на Вашу дитину.
 • • Турботу про навчання та всебічний і гармонійний розвиток Вашої дитини Ліцей бере на себе.
 • • Інтенсивне навчання іноземних мов усіх дітей забезпечить їх інструментом для спілкування, розширить світогляд і стане невід’ємною частиною справжньої освіченої людини.
 • • Програма Ліцею доповнить Державний компонент і зробить освіту Вашої дитини унікальною, якісною, сучасною та універсальною.
 • • Ви побачите, як змінюється Ваша дитина, потрапивши в середовище, де домінує висока мотивація до навчання.
 • • Ви завжди зможете отримати найсвіжішу інформацію про свою дитину з рук саме тих людей, які найкраще її знають, яким вона найбільше довіряє, – кураторів, психологів та викладачів.
 • • Ви звільните багато часу, тому що не будете водити школяра на „гуртки”, бо саме ті гуртки, що потрібні Вашому сину або доньці, працюють у нашому Ліцеї.
 • • Ваші діти зможуть знаходитись в Ліцеї протягом цілого дня (з 8 ранку до 18 години).
 • • Ви не будете турбуватися про харчування Вашої дитини, оскільки в Ліцеї воно корисне, смачне та дієтичне.
 • • Ми турбуємося про здоров’я Ваших дітей. Наш надійний партнер – медичний центр щорічного профілактичного обстеження – надасть повний звіт про стан здоров’я дитини, визначи групу здоров’я, дієту та групу навантаження з фізичної культури в Ліцеї.
 • • Саме для Вашої дитини створюється індивідуальний план навчання, що включає уроки класичні, уроки індивідуальні, заняття з розвиваючих програм, заняття з логопедом, психологом, відвідування гуртків.
 • • Протягом навчання, відповідно до індивідуального розвитку дитини, ми вводимо навчання деяких предметів іноземними мовами.
 • • Випускники зможуть отримати, крім основних документів про освіту, міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень володіння іноземними мовами.
 • • Випускники Ліцею знатимуть відповідь на питання: ”А що ти вмієш?”, тому що протягом шкільного життя працюватимуть над дослідницькими і творчими проєктами, самі обиратимуть профілі навчання в Ліцеї, отримають можливість мовної практики за кордоном, участі в міжнародних грантових програмах.
 • • Ми пропонуємо корисні навчальні сервіси для батьків, можливість вивчення англійської мови, психологічні тренінги та семінари, навчання в Арт-студії та IT- школі.