Структура та органи управління закладу освіти

Заклад освіти здійснює освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

І- Початкова школа ІІ- Базова школа ІІІ - Профільна школа

У складі Закладу освіти функціонують такі внутрішні структурні освітні підрозділи: 1 - Закдад Дошкільної Освіти; 2 - Заклад Позашкільної Освіти; 3 - Пансіон; 4 - Інші Внутрішні Структурні Освітні Підрозділи. Заклад освіти має у своєму складі ФІЛІЇ.

Структурні освітні підрозділи та філії діють відповідно до установчих документів Закладу освіти та на підставі положення про них, затвердженого керівником Закладу освіти. Повна загальна середня освіта в Закладі освіти може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 1. Вищим органом управління Закладу освіти є Рішенням Засновника.

 2. Розпорядчим органом управління Закладу освіти є Наглядова рада.

 3. Виконавчим органом Закладу освіти є Директор.

 4. Основним постійно діючим колегіальним органом управління Закладу освіти є Педагогічна рада Закладу освіти.

 5. Посадовими особами Закладу освіти є Голова Наглядової ради та Директор Закладу освіти.

 6. Посадові особи Закладу освіти, в межах повноважень, наданих їм Статутом, мають право представляти Заклад освіти і діяти в його інтересах без довіреності.

7. Вищим органом громадського самоврядування працівників Закладу освіти є Загальні збори трудового колективу Закладу освіти.

КЕРІВНИЦТВО ЛІЦЕЮ

Протоієрей Георгій Соб'ят

Посада: директор школи

ОСВІТА: Одеська духовна семінарія (1976–1980). Московська духовна академія (1983–1987). Аспірантура при Московській духовній академії (1987–1990). Докторантура при православному богословському факультеті Бухарестського університета (1994–19997).

Січкар Павло Леонідович

Посада: педагог-адміністраторОСВІТА: Чернівецький промислово-економічний технікум (спеціальність "Автоматизація виробничих процесів") (2002–2006). Чернівецький православний богословський інститут (2001–2007). Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "Фізична та біомедична електроніка") (2006–2009). Афінський національний університет імені Іоанна Каподістрія (спеціальність "Лінгвістика") (2010–2017).

Сушко Віктор Степанович

Посада: педагог-адміністраторОСВІТА: Миколаївське духовне училище (1999–2001). Чернівецький православний богословський інститут (2001–2006). Київська духовна семінарія (2003–2005). Київська духовна академія (2005–2009). Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "Релігієзнавство") (2004–2009). Салонікійський національний університет імені Арістотеля (спеціальність "Середньовічна та новогрецька філологія") (2009–2015).

Січкар Олена Леонідівна

Посада: педагог-адміністраторОСВІТА: Вище професійне училище №3 м.Чернівці (1990–2002). Чернівецький православний богословський інститут (2004–2010). Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "Філологія") (2011–2012). Афінський національний університет імені Іоанна Каподістрія (спеціальність "Педагогіка") (2012– 2017).

6. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення (кількісні показники) 

Педагогічні працівники (у тому числі фізичні особи, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу)

Необхідна кількість, осіб

Фактична кількість, осіб

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

43

43

0%

у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту та/або кваліфікацію

43

43

0%

працюють у закладі освіти за сумісництвом

-

-

-

залучені на інших договірних умовах

-

-

-

2. Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, інших фізичних осіб, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти і залучені до освітнього процесу, обов'язковим до вивчення навчальним предметам, які вони викладають 

Найменування навчального предмета (інтегрованого курсу)

Прізвище, ім'я та по батькові вчителя

Найменування посади (для осіб, які працюють за сумісництвом, - місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу освіти, який закінчив вчитель (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про освіту)

Найменування закладу вищої освіти, післядипломної освіти або кваліфікаційного центру, ким присвоєно кваліфікацію педагогічного працівника, якщо на посаду прийнято не за педагогічною освітою

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу освіти або іншого суб'єкта освітньої діяльності, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Проходять педагогічну інтернатуру

Початкова школа

Гуцол Олена Анатоліївна

Вчитель початкових класів

Чернівецький

Національний Університет 2009 р. «Початкова освіта». Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи

Спеціаліст. Вчитель початкових класів

2009-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3827 08.03. 2015

Початкова школа

Крамар Лариса Федірівна

Вчитель початкових класів

Чернівецький Національний Університет 2008 р. «Початкова освіта». Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи

Спеціаліст. Вчитель початкових класів

2008-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3843 05.04. 2016

Початкова школа

Ончуленко Мар'яна Драгушовна

Вчитель початкових класів

Чернівецький

Національний Університет 2001 р. «Початкова освіта». Організатор початкової освіти.

Вчитель початкової школи.

Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи

Спеціаліст І категорії. Вчитель початкових класів

2001-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3817 08.03. 2019

Початкова школа

Садківська

Тетяна Василівна

Вчитель початкових класів

Т ернопіл ьський Національний Педагогічний Університет 2008 р. «Початкова освіта». Викладач педагогіки і методики початкової школи. Вчитель фізичної культури початкової школи

Спеціаліст. Вчитель початкових класів

2008-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3817 06.05. 2018

Українська мова

Руснак Олена Валентинівна

Викладач

Чернівецький Державний Університет 1985р. «Філологія. Українська мова і література». Філолог. Викладач української мови та літератури.

Спеціаліст вищої категорії.

1985-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3418 12.12. 2019

Українська література

Сенчук Дарія Богданівна

Викладач

Чернівецький Державний Університет 1988р. «Філологія. Українська мова і література». Філолог. Викладач української мови та літератури.

Спеціаліст вищої категорії.

1988-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4507 11.05. 2020

Я і Україна

Веркаш Ольга Василівна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2004р. «Початкове навчання». Вчитель початкових класів та українознавства

Спеціаліст. Вчитель початкових класів

2004-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3602 17.12. 2019

Вступ до історії

Бойчук Василь Михайлович

Викладач

Чернівецький Державний Університет 2005р. «Історія». Історик.

Вчитель історії.

Вчитель українознавства

Спеціаліст.

2005-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3056 26.05. 2019

Музичне мистецтво

Дмитрюк Людмила Юріївна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2007р. «Музичне мистецтво». Викладач музичного мистецтва. Методика викладання музичних дисциплін

Спеціаліст.

2003-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4646 18.05. 2020

Математика

Лорет Василь Мірчович

Викладач

Чернівецький Національний Університет 2009р. Математик.

Вчитель математики.

Вчитель економіки

Спеціаліст

2009-2023

Обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти, Свідоцтво № 3867 07.04. 2017

Природознавство

Куцак Оксана Ярославна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 1999р. Географ. Вчитель географії та економіки.

Вчитель природознавства

Спеціаліст II категорії.

1999-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3429 14.10. 2019

Трудове навчання

Гасин Ніна Іванівна

Викладач

Чернівецький Національний Університет 2007р. «Початкова освіта». Викладач педагогіки і методики початкової школи.

Вчитель трудового навчання та художньої праці початкової школи

Спеціаліст

2007-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

свідоцтво № 3887 02.05. 2017

Основи здоров'я

Михайлюк

Марія Петрівна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2007р. «Фізичне виховання». Вчитель фізичної культури та основ здоров'я

Спеціаліст

2007-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3456 18.06. 2018

Фізична культура

Соколюк Сергій Дмитрович

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2007р. Магістр. «Фізичне виховання». Викладач фізичного виховання. Методика спортивно- масової роботи

Спеціаліст

2007-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічн ої освіти,

Свідоцтво № 3789 03.03. 2019

Біологія

Михавчук Анжела Вікторівна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2005р. «Біологія». Біолог. Вчитель біології, хімії та екології

Спеціаліст.

2005-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4128 28.11. 2021

Етика

Мішін Родіон Дмитрович

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2005р. «Філософія».

Викладач філософських дисциплін

Спеціаліст.

2006-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4131 15.12. 2019

Фізика

Попюк Петро Михайлович

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2009р. «Фізика». Фізик. Вчитель фізики, математики та астрономії

Спеціаліст

2009-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної світи, Свідоцтво № 4723

28.05. 2019

Географія

Александрюк Олександр Ярославович

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2009р. «Географія».

Географ. Вчитель географії та економіки. Вчитель природознавства

Спеціаліст

2009-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво

№ 4156 07.04. 2019

Хімія

Чорногуз Юрій Петрович

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2001р. «Хімія». Хімік.

Вчитель хімії, біології та екології

Спеціаліст II категорії.

2001-2023

Обласний інститут післядипл омної педагогічної світи, Свідоцтво № 4568 04.12. 2021

Зарубіжна література

Горюп Лариса Іванівна

Викладач

Чернівецький Національний Університет 2009р. «Філологія».

Українська мова та література. Філолог. Викладач української мови та зарубіжної літератури.

Спеціаліст

2009-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3817 24.03. 2017

Інформатика

Михайлевська Наталія Іванівна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2004р. «Математика».

Математик.

Вчитель математики.

Вчитель інформатики

Спеціаліст II категорії.

2002-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3948 16.11. 2020

Історія України

Швець Віктор Іванович

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2007р. «Історія». Магістр. Історик.

Викладач історії.

У країнознавство

Спеціаліст

2007-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3765 08.03. 2018

Всесвітня історія

Михнюк Петро Олександрович

Викладач

Чернівецький Державний Університет 1989р. «Історія». Історик.

Вчитель історії. Вчитель предмету «Людина і світ»

Спеціаліст вищої категорії.

1989-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4418 04.11. 2021

Образотворче мистецтво

Данко Валентина Миколаївна

Викладач

Чернівецький Національний Університет 2009р. «Образотворче мистецтво». Вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики.

Вчитель художньої культури

Спеціаліст

2009-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3678

22.07. 2019

Художня культура

Сенчук Дарія Богданівна

Викладач

Чернівецький Державний Університет 1988р. «Образотворче мистецтво». Вчитель образотворчого мистецтва, етики та естетики.

Вчитель художньої культури

Спеціаліст вищої категорії.

1988-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3518 05.11. 2018

Алгебра

Влазнікова

Наталія Павлівна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2001р. «Математика».

Математик.

Вчитель математики, фізики та астрономії.

Вчитель інформатики

Спеціаліст II категорії.

2001-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3316

23.10. 2018

Геометрія

Саденицький

Ігор Степанович

Викладач

Чернівецький Державний Університет 1984р. «Математика».

Математик.

Вчитель математики. Вчитель інформатики

Спеціаліст вищої категорії.

1984-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3887 11.10. 2019

Правознавство

Чайковська Віолета Юрїївна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2009р. «Історія». Історик. Вчитель історії. Вчитель правознавства.

Спеціаліст

2009-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3817 02.03. 2019

Економіка

Софроній Алла Іванівна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2008р. «Математика». Математик. Вчитель математики. Вчитель економіки

Спеціаліст

2008-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3907

14.07. 2019

Людина і світ

Дорофєєва Людмила Павлівна

Викладач

Чернівецький Державний Університет 1987р. «Історія». Історик.

Вчитель історії. Вчитель предмету «Людина і світ»

.

Спеціаліст вищої категорії

1987-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3898 04.10. 2019

Астрономія

Галамейко Олег Олексійович

Викладач

Чернівецький Державний Університет 1996р. «Фізика». Вчитель фізики, математики та астрономії

Спеціаліст II категорії.

1994-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4518 18.03. 2021

Екологія

Александрюк Олександр Ярославович

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2009р. «Біологія». Біолог. Вчитель біології та екології. Вчитель природознавства

Спеціаліст

2009-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3657

17.09. 2017

Технології

Михайлевська Наталія Іванівна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2004р. «Фізика». Фізик.

Вчитель фізики, технологій та астрономії

Спеціаліст II категорії.

2002-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3689 11.10. 2018

Захист Вітчизни

Ткачук Микола Миколайович

Викладач

Чернівецький Національний Університет 2008 р. «Фізичного виховання». Вчитель фізичної культури.

Вчитель предмету «Захист Вітчизни»

Спеціаліст

2008-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3985 28.03. 2019

Англійська мова

Роман Ігор Олегович

Викладач

Чернівецький Державний Університет 1995 р. «Філолог – германіст, викладач англійської мови та літератури, викладач французької мови».

Кандидат філософських наук, спеціаліст

1995-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3964

24.08. 2019

Англійська мова

Токар Інна Богданівна

Викладач

Чернівецький Національний Університет 2000р. «Філологія».

Англійська мова і література. Філолог. Викладач англійської мови та літератури.

Спеціаліст II категорії.

2000-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3018 18.09. 2019

Філософія

Вайцикович Катерина Василівна

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2009р. «Філософія».

Викладач філософських дисциплін

Спеціаліст

2009-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 3975 12.11. 2019

Основи православної культури

Безиль Дмитро Миколайович

Викладач

Чернівецький

Національний Університет 2002р. «Музичне мистецтво». Викладач музичного мистецтва. Методика викладання музичних дисциплін

Спеціаліст II категорії.

2002-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти, Свідоцтво № 3114 14.11. 2019

Християнська етика

Сушко Віктор Степанович

Заступник директора

Чернівецький

Національний Університет 2009р. «Філософія».

Викладач філософських дисциплін

Спеціаліст

2009-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

Свідоцтво № 4789

18.12. 2019

Зарубіжна література

Червінська Ольга В'ячеславівна

Викладач

Чернівецький Державний Університет, 1970 р. «Російська мова і література», Чернівецький Державний Університет, 1984 р. «Українська мова і література», Національний університет Києво-Могилянська академія, 2005 р

Доктор філологічних наук, професор

1970-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 4127 29.06. 2019

Англійська мова

Ончуленко Микола Іванович

Викладач

Чернівецький Державний Університет 2005 р. Філолог, викладач англійської мови та літератури, вчитель французької мови

Кандидат філологічних наук, доцент

2005-2023

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Свідоцтво № 3756

15.07. 2019

Християнська мораль

Соб'ят Георгій Григорович

Директор

Одеська духовна семінарія, 1980 р., Московська духовна академія 1990 р., богослов'я

Доктор богословських наук, професор

1999-2023

Бухарестський університет, Сартифікат № 040

13.03. 2019

Інформатика

Стратійчук Микола Ігорович

Заступник директора

Чернівецький національний університет 2022 р.

"Будівництво та цивільна інженерія"

Магістр

2022-2023

_____________________________________________________________________________

7. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

СХВАЛЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Педагогічною радою

Директор

ПЗО Чернівецький ліцей

ПЗО Чернівецький ліцей

іноземних мов, комп'ютерних наук

іноземних мов, комп'ютерних наук

та інформаційних технологій

та інформаційних технологій

Протокол № 01 від 12.02.2023 р.

__________прот. Г. Г. Соб'ят

"12" лютого 2023 р.

Робочий навчальний план на 2023/2024 н.р.

Приватного закладу освіти Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Дошкільний підрозділ

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Різновікова група

друга молодша

(від 3 до 4

років)

середня (від 4 до 5 років)

старша (від 5 до 6 (7)

років)

Ознайомлення із соціумом

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

5

5

Логіко-математичний розвиток

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

3

3

Здоров'я та фізичний розвиток*

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

2

2

2

Максимальна кількість занять на тиждень

13

14

17

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

3,25

4,67

7,09

*Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Директор ліцею        прот.  Г. Г. Соб'ят

СХВАЛЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Педагогічною радою

Директор

ПЗО Чернівецький ліцей

ПЗО Чернівецький ліцей

іноземних мов, комп'ютерних наук

іноземних мов, комп'ютерних наук

та інформаційних технологій

та інформаційних технологій

Протокол № 01 від 12.02.2023 р.

__________прот. Г. Г. Соб'ят

"12" лютого 2023 р.

Робочий навчальний план на 2023/2024 н.р.

Приватного закладу освіти Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Початкова освіта

Назва освітньої галузі

Кількість годин на тиждень Назва навчального предмета клас клас клас клас Разом

Мовно-літературна

Мовно-літературна

Математична Мовно-літературна Математична Природнича

Соціальна і здоров'я-збережувальна Громадянська та історична Технологічна

Фізкультурна*** Мистецька Інформатична

Мистецька Фізкультурна***

Українська мова 6 6 6 6 24

Іноземна мова 2 3 3 3 11 Математика 3 3 4 4 14

Я пізнаю світ* 8 8 8 8 32

Інформатика 1 1 2 Мистецтво** 1 1 1 1 4 Фізична культура 2 2 2 2 8

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються

з бюджету (без урахування поділу на групи)

*Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого навчального предмета «Я пізнаю світ»:

1, 3, 4 класи: мовно-літературна освітня галузь – 1 год/тижд.; громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров'язбережувальна, технологічна освітні галузі - разом 4 год/тижд.; математична освітня галузь - 1 год/тижд.; мистецька освітня галузь - 1 год/тижд.; фізкультурна освітня галузь - 1 год/тижд.;

2 клас: мовно-літературна освітня галузь - 1 год/тижд.; громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і здоров'язбережувальна, технологічна освітні галузі - разом 5 год/тижд.; математична освітня галузь - 1 год/тижд.; мистецька освітня галузь - 1 год/тижд.; фізкультурна освітня галузь - 1 год/тижд.

Директор ліцею

1 2 1 1 5

20 22 23 23 88

23 25 26 26 100

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

*** Години, передбачені для фізичної культури (навчальні предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.) та «Фізична культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

прот.  Г. Г. Соб'ят

СХВАЛЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Педагогічною радою

Директор

ПЗО Чернівецький ліцей

ПЗО Чернівецький ліцей

іноземних мов, комп'ютерних наук

іноземних мов, комп'ютерних наук

та інформаційних технологій

та інформаційних технологій

Протокол № 01 від 12.02.2023 р.

__________прот. Г. Г. Соб'ят

"12" лютого 2023 р.

Робочий навчальний план на 2023/2024 н.р.

Приватного закладу освіти Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Базова середня освіта

Директор ліцею      прот.  Г. Г. Соб'ят

СХВАЛЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Педагогічною радою

Директор

ПЗО Чернівецький ліцей

ПЗО Чернівецький ліцей

іноземних мов, комп'ютерних наук

іноземних мов, комп'ютерних наук

та інформаційних технологій

та інформаційних технологій

Протокол № 01 від 12.02.2023 р.

__________прот. Г. Г. Соб'ят

"12" лютого 2023 р.

Робочий навчальний план на 2023/2024 н.р.

Приватного закладу освіти Чернівецького ліцею іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Профільна середня освіта

Директор ліцею       прот.  Г. Г. Соб'ят

_____________________________________________________________________________

8. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

Немає

Ліцей підпорядковується Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та Управлінню освіти Чернівецької міської ради

9. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Кількість здобувачів осіти буде складати 270, а саме: У Закдаді Дошкільної Освіти: 30 учнів У 1-их класах: 20 учнів У 2-их класах: 20 учнів У 3-іх класах: 20 учнів У 4-их класах: 20 учнів У 5-их класах: 20 учнів У 6-их класах: 20 учнів У 7-их класах: 20 учнів У 8-их класах: 20 учнів У 9-их класах: 20 учнів У 10-их класах: 20 учнів У 11-их класах: 20 учнів

_____________________________________________________________________________

10. Мова (мови) освітнього процесу

Відповідно до  Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Редакція від 07.05.2022 року № 2704-VIII мова навчання: українська.
Іноземні мови: англійська, німецька

_____________________________________________________________________________11. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ВЧИТЕЛІВ: початкових класів з правом викладання англійської мови; фізичної культури; англійської мови; компюторних наук та інформаційних технологій; музичного мистецтва; образотворчого мистецтва.Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування; гарні умови праці та гідну заробітну плату; харчування; атмосферу поваги та підтримки; молодий та творчий колектив; навчання та тренінги. Ми завжди в пошуку талановитих і харизматичних вчителів, які готові разом з нами досягати високих результатів.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І ВЧИТЕЛІВ–ПРЕДМЕТНИКІВ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У 1–11–х КЛАСАХ

Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування; гарні умови праці та гідну заробітну плату; харчування; атмосферу поваги та підтримки; молодий та творчий колектив; навчання та тренінги.

Ми завжди в пошуку талановитих і харизматичних вчителів, які готові разом з нами досягати високих результатів.

ПОТРІБНИЙ ВИКЛАДАЧ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування; гарні умови праці та гідну заробітну плату; харчування; атмосферу поваги та підтримки; молодий та творчий колектив; навчання та тренінги. Ми завжди в пошуку талановитих і харизматичних викладачів, які готові разом з нами досягати високих результатів.

ФАХІВЕЦЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВИМОГИ: Обслуговування програмних систем і комплексів. Комп`ютерна графіка і web-дизайн. Обслуговування комп`ютерних систем і мереж. Обслуговування систем баз даних і знань. Аналіз даних в комп'ютерних інформаційних системах. Інформаційні системи, технології та web-дизайн. Розробка програмного забезпечення. Технології проектування. Прикладне і системне програмування. Програмне забезпечення комп'ютерних систем. Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи. Комп'ютерна графіка, моделювання та мультимедіа. Прикладна інформатика. Програмування ВЕБ систем. Системне проектування сервісів.

ОБОВ'ЯЗКИ: обробка даних, бази даних та знань; налаштування та супровід програмного забезпечення комп'ютерних систем і мереж; створення програмного забезпечення, у тому числі, у сфері Інтернет технологій, проектування інтерфейсів; захист інформації в комп'ютерних системах і мережах, надання консультацій в сфері інформаційних технологій.

УМОВИ: Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування; гарні умови праці та гідну заробітну плату; харчування; атмосферу поваги та підтримки; молодий та творчий колектив; навчання та тренінги.

ПОТРІБНИЙ КУХАР ДОМАШНЬОЇ КУХНІ

Ми пропонуємо:

Стабільну заробітну плату (аванс + основна частина);

Офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку 24 дн., оплачувані лікарняні;

Корпоративні заходи (відпочинок, свята);

Змінний графік роботи 2/2,3/3,4/3 з 09:00 до 14:00 або з 14:00 до 19:00 (можна корегувати);

Можливий індивідуальній графік роботи з урахуванням власних побажань;

Безкоштовне харчування і проживання.

Вимоги:

Від 18 до 25 років, хлопець;

Досвід роботи не важливий.

Обовязки:

Приготування страв і заготовок відповідно калькуляції;

Підтримка чистоти і порядку на робочому місці.

БАЖАЮЧИМ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ЛІЦЕЮ, НЕОБХІДНО ПОДАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СВОЮ ОСВІТУ!

Інформація про відповідність освіти та/або кваліфікації педагогічних працівників, які мають право провадити педагогічну діяльність на рівні загальної середньої освіти.

1. Найменування навчального предмета (інтегрованого курсу):

______________________________________________________________

2. Прізвище, ім'я та по батькові вчителя:

________________________________________________________________

3. Найменування посади (для осіб, які працюють за

сумісництвом, - місце основної роботи, найменування посади):

________________________________________________________________

4. Найменування закладу освіти, який закінчив вчитель (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про освіту:

________________________________________________________________

5. Найменування закладу вищої освіти, післядипломної освіти або кваліфікаційного центру, ким присвоєно кваліфікацію педагогічного працівника, якщо на посаду прийнято не за педагогічною освітою:

________________________________________________________________

6. Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження):

________________________________________________________________

7. Педагогічний стаж (повних років):

________________________________________________________________

8. Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу освіти або іншого суб'єкта освітньої діяльності, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі):

________________________________________________________________

9. Проходять педагогічну інтернатуру:

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

ВІДОМОСТІ 
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності)

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується для провадження освітньої діяльності

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа, кв. метрів

Найменування та реквізити документа про право власності або користування

Документ про право користування

строк дії договору оренди (позички, концесії тощо) (з _____ по ____)

наявність державної реєстрації

наявність нотаріального посвідчення

Україна, 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці,

вул. Черемшини, будинок 10А

Приватний вищий навчальний заклад

«Чернівецький православний богословський інститут»

1053,80

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

Чернівецька обл., м.Чернівці 09.01.2008

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради

Навчальний корпус Чернівецька обл., м.Черніці, вул.М. Черемшини,

буд.10а

 Серія  

САВ № 515239

Україна, 58004, Чернівецька обл., місто Чернівці,

вул. Краматорська, будинок 1В

Приватний заклад освіти Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій

708

Декларація про готовність до експлуатації об'єкта м.Черніці вул,Краматорська, 1в

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності Індекстний номер витягу:

89501369

89500891

89501131

89500433

Дата 14.06.2017

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради 03 жовтня 2016 р.

№ ЧВ 143162772246

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1273782773101

будинок Чернівецька обл., м.Черніці , вулиця Краматорська (вулиця Краматорська.),

будинок 1-В

Номер запису про право власності

20890779 20891324

20891096

20891547

Дата 12.06.2017

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Навчальний корпус, вул. Черемшини, 10А

№ п/п

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення)

Кількість приміщень,майданчиків,одиниць

Площа з розрахунку на одного учня, кв. метрів

Відомості про приміщення, майданчики (власні / в оперативному управлінні / у господарському віданні / найманні (оренді) тощо)

Необхі

Дна

Факти чна

Необхідна

Фактична

1.

Кабінет фізики

1

1

41,40 м2

41,40 м2

власні

2.

Кабінет хімії та лабораторне приміщення

1

1

39,90 м2

39,90 м2

власні

3.

Кабінет біології

1

1

30,60 м2

30,60 м2

власні

4.

Кабінет математики

1

1

30,90 м2

30,90 м2

власні

5.

Кабінет географії

1

1

30,70 м2

30,70 м2

власні

6.

Кабінет історії та правознавства

1

1

25,60 м2

25,60 м2

власні

7.

Кабінет української мови та літератури

1

1

27,20 м2

27,20 м2

власні

8.

Кабінет трудового навчання та образотворчого мистецтва

1

1

26,70 м2

26,70 м2

власні

9.

Кабінет музичного мистецтва

1

1

25,80 м2

25,80 м2

власні

10.

Кабінет інформатики та іноземних мов

1

1

61,60 м2

61,60 м2

власні

11.

Кабінет основи безпеки життєдіяльності та основи здоров'я

1

1

54,30 м2

54,30 м2

власні

12.

Кабінет захисту Вітчизни

1

1

31 м2

31 м2

власні

13.

Кабінет директора

1

1

16 м2

16 м2

власні

14.

Кімната для педагогічних працівників

1

1

17 м2

17 м2

власні

15.

Приміщення для рекреації та гардероб

1

1

17 м2

17 м2

власні

16.

Приміщення для технічного персоналу

1

1

10 м2

10 м2

власні

17.

Спортивний зал

1

1

111м2

111м2

власні

18.

Бібліотека, у т.ч. Читальні зали

1

1

104 м2

104 м2

власні

19.

Медичний кабінет

1

1

12 м2

12 м2

власні

20.

Туалетні кімнати

4

4

40 м2

40 м2

власні

21.

Кухня, їдальня

1

1

58,20 м2

58,20 м2

власні

22.

Актовий зал

1

1

54 м2

54 м2

власні

23.

Комп'ютерні лабораторії

2

2

81 м2

81 м2

власні

24.

Спортивний майданчик

1

1

30x100 м.

30x100 м.

власні

1

1

25x100м

25x100м

власні

Навчальний корпус, вул. Краматорська, 1В

№ п/п

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення)

Кількість приміщень,майданчиків,одиниць

Площа з розрахунку на одного учня, кв. метрів

Відомості про приміщення, майданчики (власні / в оперативному управлінні / у господарському віданні / найманні (оренді) тощо)

Необхі

ДНа

Факти чна

Необхідна

Фактична

1.

Кабінет фізики

1

1

31,80 м2

31,80 м2

власні

2.

Кабінет хімії та лабораторне приміщення

1

1

26,90 м2

26,90 м2

власні

3.

Кабінет біології

1

1

31,20 м2

31,20 м2

власні

4.

Кабінет математики

1

1

31,60 м2

31,60 м2

власні

5.

Кабінет географії

1

1

32 м2

32 м2

власні

6.

Кабінет історії та правознавства

1

1

32,10 м2

32,10 м2

власні

7.

Кабінет української мови та літератури

1

1

31,50 м2

31,50 м2

власні

8.

Кабінет трудового навчання та образотворчого мистецтва

1

1

32,10 м2

32,10 м2

власні

9.

Кабінет музичного мистецтва

1

1

22 м2

22 м2

власні

10.

Кабінет інформатики та іноземних мов

1

1

31,50 м2

31,50 м2

власні

11.

Кабінет основи безпеки життєдіяльності та основи здоров'я

1

1

31,20 м2

31,20 м2

власні

12.

Кабінет захисту Вітчизни

1

1

32 м2

32 м2

власні

13.

Кабінет директора

1

1

31,60 м2

31,60 м2

власні

14.

Кімната для педагогічних працівників

1

1

31,60 м2

31,60 м2

власні

15.

Приміщення для рекреації та гардероб

1

1

17,60 м2

17.60 м2

власні

16.

Приміщення для технічного персоналу

1

1

12 м2

12 м2

власні

17.

Спортивний зал

1

1

29,50м2

29,50м2

власні

18.

Бібліотека, у т.ч. Читальні зали

1

1

28,50 м2

28,50 м2

власні

19.

Медичний кабінет

1

1

16,20 м2

16,20 м2

власні

20.

Туалетні кімнати

4

4

52,20 м2

52,20 м2

власні

21.

Кухня, їдальня

1

1

55,80 м2

55,80 м2

власні

22.

Актовий зал

1

1

322 м2

322 м2

власні

23.

Спортивний майданчик

1

1

30x100 м.

30x100 м.

власні

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

№ п/п

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання

Необхідна кількість, одиниць

Фактична кількість, одиниць

Відсоток потреби

1

2

3

4

5

6

1.

Кабінет фізики (стор. 32)

1

1

100

2.

Кабінет хімії та лабораторне приміщення (стор. 36)

1

1

100

3.

Кабінет біології (стор. 51)

1

1

100

4.

Кабінет математики (стор. 59)

1

1

100

5.

Кабінет географії (стор. 73)

1

1

100

6.

Кабінет історії та правознавства (стор. 72)

1

1

100

7.

Кабінет української мови та літератури (стор. 77)

1

1

100

8.

Кабінет трудового навчання (стор. 62) та образотворчого мистецтва (стор. 87)

1

1

100

9.

Кабінет музичного мистецтва (стор. 88)

1

1

100

10.

Кабінет інформатики(стор. 88) та іноземних мов (стор. 73)

1

1

100

11.

Кабінет основи безпеки життєдіяльності (стор. 72) та основи здоров'я (стор. 86)

1

1

100

12.

Кабінет захисту Вітчизни (стор. 71)

1

1

100

13.

Комп'ютерна лабораторія (стор. 62)

1

1

100

14.

Комп'ютерна лабораторія (стор. 62)

1

1

100

15.

Спортивний зал (стор. 60)

1

1

100

16.

Спортивний майданчик (стор. 62)

1

1

100

17.

Актовий зал (стор. 62)

1

1

100

18.

Читальний зал (стор. 62)

1

1

100

19.

їдальня (стор. 62)

1

1

100

20.

Кухня

1

1

100

21.

Медичний кабінет

1

1

100

22.

Кабінет директора (стор. 90)

1

1

100

23.

Приміщення для педагогічних працівників (стор. 90)

1

1

100

24.

Ресурсний центр для педагогічних працівників ' (стор. 90)

1

1

100

25.

Кабінет фізики

Учнівські столи

20

20

100

26.

Стільці

40

40

100

27.

Шафи

1

1

100

28.

Класні дошки

1

1

100

29.

Учительський стіл

1

1

100

ЗО.

Стілець для вчителя

1

1

100

31.

Комп'ютери

3

3

100

32.

Терези технічні демонстраційні

1

1

100

33.

Набір важків до терезів технічних демонстраційних

1

1

100

34.

Метр демонстраційний

1

1

100

35.

Штатив фізичний універсальний

1

1

100

36.

Електрична плитка нагрівна

1

1

100

37.

Мікроскоп шкільний

1

1

100

38.

Експериментальний вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету фізики

1

1

100

39.

Метроном

1

1

100

40.

Секундомір

1

1

100

41.

Штатив лабораторний ШЛФ

15

8

53

42.

Терези навчальні до 200гр.

15

8

53

43.

Набір важків до терезів навчальних (до 200гр)

15

8

53

44.

Набір зі статики з магнітними тримачами

1

1

100

45.

Динамометри демонстраційні

1

1

100

46.

Важіль демонстраційний

1

1

100

47.

Динамометр двуспрямований

1

1

100

48.

Блоки демонстраційні

1

1

100

49.

Візки легкорухомі

1

1

100

50.

Призма з нахилом з виском

1

1

100

51.

Прилад для демонстрації збереження імпульсу

1

1

100

52.

Пістолет балістичний

1

1

100

53.

Маятник Максвелла

1

1

100

54.

Маятник (резонанс)

2

2

100

55.

Набір важків з механіки

15

8

53

56.

Пружини різної жорсткості (лабораторний набір)

15

8

53

57.

Динамометр лабораторний 1Н

15

8

53

58.

Динамометр лабораторний 5Н

15

8

53

59.

Трибометр демонстраційний

1

1

100

60.

Трибометр лабораторний

15

8

53

61.

Блоки лабораторні

15

8

53

62.

Важіль лабораторний

15

8

53

63.

Жолоб

15

8

53

64.

Рулетка

15

8

53

65.

Штангенциркуль

15

8

53

66.

Шнур мірний

15

8

53

67.

Тіла нерівної маси

1

1

100

68.

Тіла рівної маси

1

1

100

69.

Бруски (набір)

15

8

53

70.

Кулька металева (набір)

15

8

53

71.

Кулька пластикова (набір)

15

8

53

72.

Набір із 5 кульок

15

8

53

73.

Насос вакуумний Комовського

1

1

100

74.

Трубка Ньютона

1

1

100

75.

Прилад для демонстрації атмосферного тиску (Магдебурзькі півкулі)

1

1

100

76.

Барометр-анероїд

1

1

100

77.

Гігрометр психрометричний

1

1

100

78.

Куля для зважування повітря

1

1

100

79.

Огниво повітряне

1

1

100

80.

Насос повітряний ручний

1

1

100

81.

Циліндр вимірювальний із приладдям (відерце Архімеда)

1

1

100

82.

U-подібній манометр

1

1

100

83.

Сполучені посудини

1

1

100

84.

Куля Паскаля

1

1

100

85.

Модель гідравлічного пресу

1

1

100

86.

Прилад для визначення поверхневого натягу рідини

1

1

100

87.

Прилад для демонстрації тиску в рідині в

1

1

100

залежності від висоти стовпа

88.

Трубка для демонстрації конвекції в рідині

1

1

100

89.

Капіляри

1

1

100

90.

Калориметр зі спіраллю-резистором

15

8

53

91.

Модель двигуна внутрішнього згорання

1

1

100

92.

Модель дизельного двигуна

1

1

100

93.

Прилад для вивчення газових законів

1

1

100

94.

Ізобара

15

8

53

95.

Ізотерма

15

8

53

96.

Ізохора

15

8

53

97.

Куля з кільцем

1

1

100

98.

Прилад для демонстрування теплопровідності тіл

1

1

100

99.

Пластина біметалева зі стрілкою

1

1

100

100.

Свинцеві циліндри зі стругом

1

1

100

101.

Набір «Кристалізація»

15

8

53

102.

Гідростатика, плавання тіл

15

8

53

103.

Склянка відливна демонстраційна

1

1

100

104.

Склянка відливна лабораторна

15

8

53

105.

Зливна посудина

15

8

53

106.

Термометр демонстраційний

15

8

53

107.

Термометр електронний

15

8

53

108.

Термометр з фіксацією мінімального та максимального значення

15

8

53

109.

Термометр рідинний (О...4ТОО°С)

15

8

53

110.

Термометр рідинний (-2О..+5О°С)

5

5

100

111.

Набір ареометрів

1

1

100

112.

Годинник пісочний (набір 1хв., 2хв., 5хв.)

3

3

100

113.

Колба конічна (набір)

15

8

53

114.

Стакан хімічний (набір)

15

8

53

115.

Циліндри вимірювальні з носиком (набір)

15

8

53

116.

Каструля порцелянова з ручкою

1

1

100

117.

Кружка порцелянова з носиком

1

1

100

118.

Тигель з кришкою

5

5

100

119.

Ступка з товкачиком

2

2

100

120.

Чаша випарювальна

2

2

100

121.

Лійка конічна d = 56 - 80

5

5

100

122.

Пробірка хімічна

зо

15

50

123.

Штатив для пробірок на 10 гнізд

5

5

100

124.

Паличка скляна

зо

15

50

125.

Чашка Петр і

зо

15

50

126.

Підставка-тринога

3

3

100

127.

Столик підйомний 150x150 (мм)

1

1

100

128.

Сітка латунна розпилювальна

15

8

53

129.

Щипці тигельні

15

8

53

130.

Сухе паливо

1

1

100

131.

Спиртівка

5

5

100

132.

Ложка для спалювання речовин

15

9

60

133.

Тримач для пробірок

15

9

60

134.

Фільтрувальний папір

15

9

60

135.

Набір йоржів для миття посуду

15

9

60

136.

Гумова пробка

зо

15

50

137.

Трубка з'єднувальна

15

9

60

138.

Затискач гвинтовий

3

3

100

139.

Затискач пружинний

20

20

100

140.

Скальпель

10

10

100

141.

Набір шкільний лабораторний для кабінету фізики НШЛФ

15

15

100

142.

Набір інструментів слюсарних

1

1

100

143.

Набір інструментів столярних

1

1

100

144.

Машина електрична зворотна (двигун-генератор)

1

1

100

145.

Набір з передачі електроенергії

1

1

100

146.

Котушка дросельна

1

1

100

147.

Електромагніт розбірний демонстраційний

1

1

100

148.

Прилад для демонстрування правила Ленца

1

1

100

149.

Джерело постійного струму

1

1

100

150.

Перетворювач високовольтний

1

1

100

151.

Прилад для демонстрації перетворення світлової енергії

1

1

100

152.

Мультиметр демонстраційний

1

1

100

153.

Мультиметр

1

1

100

154.

Трансформатор універсальний

1

1

100

155.

Модель рамки з електрострумом в магнітному полі

1

1

100

156.

Модель електричного дзвоника

1

1

100

157.

Утримувач батарейок

1

1

100

158.

Амперметр цифровий демонстрацаційний

1

1

100

159.

Вольтметр цифровий демонстраційний

1

1

100

160.

Модель електродвигуна розбірна лабораторна

15

15

100

161.

Патрон для електричної лампочки

15

15

100

162.

Перемикач однополюсний лабораторний

15

9

60

163.

Перемикач двополюсний лабораторний

15

9

60

164.

Набір з'єднувальних дротів

15

9

60

165.

Затискачі пружинні

зо

зо

100

166.

Електромагніт розбірний лабораторний

15

15

100

167.

Котушка-моток лабораторна

15

15

100

168.

Міліамперметр

15

8

53

169.

Амперметр

15

15

100

170.

Вольтметр

15

15

100

171.

Цифровий вимірювальний пристрій. Лабораторний

15

15

100

172.

Магазин опорів

1

1

100

173.

Набір резисторів на панелі

3

3

100

174.

Реостат повзунковий

15

15

100

175.

Прилад для демонстрування залежності опору металів від температури

1

1

100

176.

Набір з електролізу демонстраційний

1

1

100

177.

Електроскопи (пара)

1

1

100

178.

Машина електрофорна

1

1

100

179.

Електрометри (пара)

1

1

100

180.

Електрометри з приладдям (пара)

1

1

100

181.

Султан електростатичний (пара)

1

1

100

182.

Маятник електростатичний (пара)

15

15

100

183.

Набір паличок з електростатики (паличка скляна та ебонітова)

15

15

100

184.

Стрілки магнітні на підставці демонстраційні (пара)

1

1

100

185.

Стрілка магнітна на підставці лабораторна (набір)

15

15

100

186.

Магніти стрижневі демонстраційні (пара)

1

1

100

187.

Магніти стрижневі лабораторні (пара)

15

15

100

188.

Магніт U-подібний демонстраційний

1

1

100

189.

Магніт U-подібний лабораторний

15

15

100

190.

Модель для демонстрації ліній магнітного поля в об'ємі

1

1

100

191.

Модель молекулярної будови магніту

1

1

100

192.

Компас

15

15

100

193.

Набір напівпровідників для практикуму. Резистори

15

15

100

194.

Набір напівпровідників для практикуму. Конденсатори

15

15

100

195.

Набір напівпровідників для практикуму. Діоди

15

15

100

196.

Набір напівпровідників для практикуму. Транзистори і тиристори

15

9

60

197.

Лабораторний практикум «Оптика-класика»

1

1

100

198.

Лабораторний практикум «Учбовий прилад для об'єктивного визначення довжини світлової хвилі»

1

1

100

199.

Набір дифракційних граток

1

1

100

200.

Дифракційні оптичні елементи

1

1

100

201.

Інтерференційні оптичні елементи

1

1

100

202.

Інтерферометр Юнга

1

1

100

203.

Кільця Ньютона

1

1

100

204.

Набір з дифракції та інтерференції

1

1

100

205.

Дисперсійні елементи

1

1

100

206.

Дисперсійні призми

1

1

100

207.

Світлофільтри

1

1

100

208.

Оптична лава

1

1

100

209.

Оптична міні-лава

1

1

100

210.

Спектроскоп однотрубний

1

1

100

211.

Спектроскоп двохтрубний

1

1

100

212.

Набір спектральних ламп

1

1

100

213.

Поляризаційний калейдоскоп

1

1

100

214.

Голографія

1

1

100

215.

Набір призм демонстраційний

1

1

100

216.

Набір дзеркал (випукле та ввігнуте)

1

1

100

217.

Набір дзеркал з призмою

1

1

100

218.

Набір лабораторний Геометрична оптика

15

9

60

219.

Модель ока

1

1

100

220.

Генератор звуковий шкільний

1

1

100

221.

Камертони на резонаторних ящиках (пара)

1

1

100

222.

Вакуумна тарілка з дзвоником

1

1

100

223.

Камертон лабораторний

15

15

100

224.

Портрети видатних фізиків світу

1

1

100

225.

Комп'ютер вчителя

1

1

100

226.

Інтерактивна дошка

1

1

100

227.

Мультимедійний проектор

1

1

100

228.

Кабінет хімії

Учнівські столи

20

20

100

229.

Стільці

40

40

100

230.

Шафи

1

1

100

231.

Класні дошки

1

1

100

232.

Учительський стіл

1

1

100

233.

Стілець для вчителя

1

1

100

234.

Комп'ютери

3

3

100

235.

Алюміній

1

1

100

236.

Волокна

1

1

100

237.

Кам'яне вугілля й продукти його переробки

1

1

100

238.

Каучуки

1

1

100

239.

Метали і сплави

1

1

100

240.

Нафта і продукти її переробки

1

1

100

241.

Скло і вироби зі скла

1

1

100

242.

Пластмаси

1

1

100

243.

Мінерали і гірські породи

15

15

100

244.

Паливо

1

1

100

245.

Чавун і сталь

1

1

100

246.

Добрива

1

1

100

247.

Сировина і найважливіші продукти хімічних виробництв

1

1

100

248.

Естери

1

1

100

249.

Амінокислоти

1

1

100

250.

Карбонові кислоти

1

1

100

251.

Неорганічні кислоти

1

1

100

252.

Оксиди

1

1

100

253.

Основи

1

1

100

254.

Солі

1

1

100

255.

Шкала твердості

1

1

100

256.

Кристалічні ґратки:

Алмазу

Графіту

Карбон(ІУ)оксиду

Заліза

Магнію

Міді

Натрій хлориду йоду

Льоду

1

1

100

257.

1

1

100

258.

1

1

100

259.

1

1

100

260.

1

1

100

261.

1

1

100

262.

1

1

100

263.

1

1

100

264.

1

1

100

265.

1

1

100

266.

Заводські апарати хімічних виробництв і металургії:

Сульфатної кислоти

Синтезу амоніаку

Виробництва алюмінію

Конвертора

Доменної печі

Переробки нафти

1

1

100

267.

1

1

100

268.

1

1

100

269.

1

1

100

270.

1

1

100

271.

1

1

100

272.

1

1

100

273.

Моделі атомів зі стержнями для складання моделей молекул

15

15

100

274.

Моделі атомів для складання об'ємних моделей молекул

1

1

100

275.

Будова атомів і молекул

1

1

100

276.

Моделі-аплікації

1

1

100

277.

Моделі атомів

1

1

100

278.

Апарат для дистиляції води

1

1

100

279.

Баня комбінована лабораторна

1

1

100

280.

Терези технічні з важками (або терези електронні)

1

1

100

281.

Терези навчальні з різновагами

15

8

53

282.

Випрямляч струму

1

1

100

283.

Ареометри навчальні (20 шт. зі шкалами різних параметрів)

2

2

100

284.

Прилад для перегонки (на шліфах)

3

3

100

285.

Прилад для вивчення електрохімічного ряду напруг металів

1

1

100

286.

Прилад для демонстрації ефекту Тіндаля

1

1

100

287.

Холодильники

1

1

100

288.

Насос водоструминний лабораторний (Ветцеля)

1

1

100

289.

Термометри лабораторні

1

1

100

290.

Термометр електронний

1

1

100

291.

Мікроскоп

15

15

100

292.

Комплект електропостачання для кабінету хімії з розетками на 42В і 220В

1

1

100

293.

Нагрівані:

1

1

100

294.

Електронагрівач

15

15

100

295.

Спиртівка

15

9

60

296.

Пальник універсальний з термостійкого скла

1

1

100

297.

Шафа сушильна

1

1

100

298.

Піч муфельна

2

2

100

299.

Центрифуга

3

3

100

300.

Апарат для добування газів (Кіппа)

1

1

100

301.

Апарат для проведення хімічних реакцій

1

1

100

302.

Газометр, 5 л

1

1

100

303.

Джерело струму п'єзоелектричне

1

1

100

304.

Прилад для добування розчинних речовин у

1

1

100

твердому вигляді

305.

Прилад для добування галогеналканів і естерів

15

15

100

306.

Колонка адсорбційна

2

2

100

307.

Хроматограф газовий навчальний

1

1

100

308.

Перетворювач високовольтний з комплектом приладів

1

1

100

309.

Прилад для ілюстрації залежності швидкості хімічної реакції від умов

1

1

100

310.

Прилад для окиснення спирту над мідним каталізатором

1

1

100

311.

Прилад для визначення складу повітря

1

1

100

312.

Прилади для добування газів:

для добування і збирання газів (витисненням повітря)

для добування і збирання газів (над водою)

100

313.

15

15

100

314.

15

15

100

315.

Дошка для сушіння посуду

1

1

100

316.

Штатив хімічний лабораторний

4

4

100

317.

Штатив для демонстраційних пробірок

2

2

100

318.

Штатив для Пробірок

15

15

100

319.

Столик підйомний

2

2

100

320.

Екран фоновий

15

9

60

321.

Екран захисний

2

2

100

322.

Таган-триніжок

15

15

100

323.

Трикутник для тигля

2

2

100

324.

Трикутник для тигля №1

15

15

100

325.

Приладдя для роботи з малими кількостями речовин (мікролабораторія)

15

9

60

326.

Тримач для пробірок

15

15

100

327.

Гумове приладдя:

пробки різних розмірів з отворами і без них

шланги різних діаметрів

груші

балони для помпування повітря

100

328.

1

1

100

329.

1

1

100

330.

1

1

100

331.

1

1

100

332.

Пробки гумові: з тримачем № 14,5 з тримачем № 19

100

333.

15

15

100

334.

2

2

100

335.

Затискачі комбіновані: гвинтовий пружинний

1

1

100

336.

5

5

100

337.

5

5

100

338.

Трубки пластикові

1

1

100

339.

Підставка для переливання реактивів

2

2

100

340.

Спіраль мідна з Держаком (тримачем)

20

20

100

341.

Петля ніхромова з тримачем

20

20

100

342.

Рукавички гумові медичні

300

300

100

343.

Рукавички гумові хімічно стійкі

2

2

100

344.

Окуляри захисні

32

32

100

345.

Сітки вогнетривкі

1

1

100

346.

Скельце синє

15

15

100

347.

Паличка скляна

60

60

100

348.

Промивалка пластмасова: 250 мл 500 мл

100

349.

15

15

100

350.

2

2

100

351.

Йоржики для миття посуду

1

1

100

352.

Вузли, деталі, приладдя для монтажу приладів і установок . Ложементи (укладки) для демонстраційного хімічного посуду Ложементи (укладки) реактивів і обладнання для учнівських дослідів

1

1

100

353.

Етикетки-самоклейки до склянок і матеріальних байок: для демонстраційних дослідів для

1

1

100

лабораторних дослідів для зберігання реактивів

354.

Халат лабораторний бавовняний

34

34

100

355.

Шпатель №2

2

2

100

356.

Шпатель №3

2

2

100

357.

Щипці тигельні

17

17

100

358.

Ножиці шкільні із заокругленими кінцями

17

17

100

359.

Ложка №1-дозатор

15

15

100

360.

Ложка №2

2

2

100

361.

Ложка №3

2

2

100

362.

Металева ложка для спалювання речовин

20

20

100

363.

Ніж для скла

2

2

100

364.

Склянки з дозатором для зберігання розчинів, реактивів:

1

1

100

365.

з напівбілого скла (або пластмаси), 30-50 мл

400

50

12

366.

з напівбілого скла, 250мл

70

35

50

367.

з темного скла, 30-50 мл

60

зо

50

368.

з темного скла, 250 мл

5

5

100

369.

з нижнім тубусом, 1500 мл

25

25

100

370.

Матеріальна банка з дозатором для кристалічних реактивів (250мл)

20

20

100

371.

Бюретки:

1

1

100

372.

з краном, 50 мл

2

2

100

373.

пряма, 25 мл

15

15

100

374.

Крапельниця для одноразового дозування розчинів:

1

1

100

з притертого піпеткою (Тернера)

5

5

100

375.

з носиком (Шустера)

5

5

100

376.

Пробірки:

1

1

100

ПХ-14

700

100

14

377.

ПХ-16

250

50

20

378.

ПХ-21

90

45

50

379.

пробірка градуйована

15

15

100

380.

пробірка конічна центрифужна без поділок

100

50

50

381.

Дзвони скляні:

1

1

100

382.

з тубусом зверху

1

1

100

383.

з ґудзиком і рантом

1

1

100

384.

Лійка конусоподібна:

1

1

100

385.

проста конусоподібна, діаметр 56 мм

15

9

60

386.

проста конусоподібна з коротким стеблом, діаметр 75 мм

5

5

100

проста конусоподібна з коротким стеблом, діаметр 100 мм

3

3

100

проста № 2 для порошків

1

1

100

387.

Лійка циліндрична:

1

1

100

388.

ділильна циліндрична,'!00 мл

2

2

100

389.

ділильна циліндрична, 250 мл

2

2

100

390.

крапельна, 50 мл

5

5

100

391.

Колба конічна:

1

1

100

392.

КН-50-14,5

15

9

60

393.

КН-100-18,8

15

9

60

394.

КН-250-29

2

2

100

395.

КН.-500-29

2

2

100

396.

КН-1000-29

2

2

100

397.

Колба круглодонна:

1

1

100

398.

КК-50-14,5

15

9

60

399.

КК-250

2

2

100

400.

КК-500-29

2

2

100

401.

для перегонки круглодонна ПКВ-250

2

2

100

402.

для перегонки круглодонна ПКВ-500

2

2

100

403.

Колба плоскодонна:

1

1

100

404.

П-50-14,5

15

9

60

405.

П-250

5

5

100

406.

П-500-34

5

5

100

407.

П-1000-34

2

2

100

408.

Мензурка:

1

1

100

409.

50, мл

15

9

60

410.

250, мл

1

1

100

411.

500, мл

1

1

100

412.

1000, мл

1

1

100

413.

Промивна склянка:

1

1

100

414.

двогорба С-2Г 500

2

2

100

415.

для промивання газу (Тищенка)

1

1

100

416.

з насадкою СН-200 (Дрекселя)

1

1

100

417.

Стакани:

1

1

100

418.

високий ВН-50 мл

15

9

60

419.

високий ВН-150 мл

15

9

60

420.

високий ВН-600 мл

5

5

100

421.

високий з носиком, 400 мл

5

5

100

422.

високий 3 носиком, 1000 мл

2

2

100

423.

високий з плечиками для зважування.(бюкс)

5

5

100

424.

стакан низький НН-250

5

5

100

425.

Циліндри мірні: .

1

1

100

426.

з носиком, 50 мл

15

9

60

427.

3 носиком, 100 мл

15

9

60

428.

з носиком,250 мл

2

2

100

429.

з носиком,500 мл

2

2

100

430.

з носиком, 1000 мл

1

1

100

431.

Ексикатор без крана

1

1

100

432.

Алонж зігнутий

2

2

100

433.

Чаша кристалізаційна:

1

1

100

434.

конічна з обручем ЧКО, 125 мм

15

9

60

435.

конічна з обручем ЧКО, 190 мм кристалізаційна, 310м

1

1

100

436.

Пластина для крапельного аналізу

зо

15

50

437.

Фарфоровий і фаянсовий посуд:

1

1

100

438.

Чашка випарювальна

2

2

100

439.

Чашка випарювальна №1

15

15

100

440.

Ступка з товкачиком

2

2

100

441.

Ложка для набирання речовин

3

3

100

442.

Прокладка керамічна

2

2

100

443.

Тигель з кришкою

2

2

100

444.

Тигель №1 з кришкою

2

2

100

445.

Каструля фарфорова

15

15

100

446.

Кухоль фарфоровий

5

5

100

447.

Лійка Бюхнера

5

5

100

448.

Мірний посуд різного призначення

15

15

100

449.

Посуд для реактивів (мікролабораторія)

15

15

100

450.

Посуд для роботи з малими кількостями речовин (мікролабораторія)

15

15

100

451.

Трубки скляні (різних типів, діаметрів, прямих і зігнутих під різними кутами)

3

3

100

452.

Крани:

1

1

100

453.

одноходовий 2,5 К1ХА

5

5

100

454.

спускний, 2,5

2

2

100

455.

Папір фільтрувальний

200г

200г

100

456.

Фільтри (діаметр 55 мм, біла стрічка)

1

1

100

457.

Фільтри (діаметр 70 мм, червона стрічка)

1

1

100

458.

Фільтри (діаметр 70 мм, біла стрічка)

1

1

100

459.

Фільтри (діаметр '70 мм, синя стрічка)

1

1

100

460.

Вата, 100 г

3

3

100

461.

Бавовняна серветка

40

40

100

462.

Рушники паперові

15

15

100

463.

Суміш спиртів для спиртівки

10

10

100

464.

Скіпки

300

150

50

465.

Аптечка

1

1

100

466.

Портрети видатних вчених-хіміків

1

1

100

467.

Періодична система елементів Д. І. Менделєєва:

1

1

100

468.

коротка форма

1

1

100

469.

довга форма

1

1

100

470.

Хімічні елементи

1

1

100

471.

Будова атома і хімічний зв'язок

1

1

100

472.

Будова речовини

1

1

100

473.

Хімічні реакції

1

1

100

474.

Електролітична дисоціація

1

1

100

475.

Теорії та закони хімії

1

1

100

476.

Неорганічні речовини (склад, будова, властивості, добування,

1

1

100

477.

застосування)

1

1

100

478.

Номенклатура неорганічних сполук

1

1

100

479.

Номенклатура органічних сполук

1

1

100

480.

Генетичні зв'язки неорганічних речовин

1

1

100

481.

Генетичні зв'язки органічних речовин

1

1

100

482.

Органічні речовини (склад, будова, властивості, добування,

1

1

100

483.

застосування)

1

1

100

484.

Гомологія та ізомерія

1

1

100

485.

Металургія

1

1

100

486.

Хімічні виробництва

1

1

100

487.

Ужиткова хімія

1

1

100

488.

Хімія та екологія

1

1

100

489.

Хімія та енергетика

1

1

100

490.

Дисперсні системи

1

1

100

491.

Добрива

1

1

100

492.

Корозія

1

1

100

493.

Електроліз: хімічні волокна

1

1

100

494.

Пластмаси

1

1

100

495.

Каучуки

1

1

100

496.

Композиційні матеріали

1

1

100

497.

Метали і сплави

1

1

100

498.

Синтези на основі вуглеводневої сировини

1

1

100

499.

Довідково-інструктивні таблиці з хімії:

1

1

100

500.

Інструкція з безпеки праці в кабінеті хімії

1

1

100

501.

Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії

1

1

100

502.

Лабораторне обладнання та робота з ним

1

1

100

503.

Електрохімічний ряд напруг

1

1

100

504.

Розчинність кислот, основ, солей у воді

1

1

100

505.

Відносна електронегативність атомів хімічних елементів

1

1

100

506.

Практичні роботи з неорганічної хімії

15

15

100

507.

Практичні роботи з органічної хімії

15

15

100

508.

Електронна будова атомів хімічних елементів

1

1

100

509.

Будова органічних сполук

1

1

100

510.

Будова неорганічних сполук

1

1

100

511.

Хімічні реакції неорганічних і органічних речовин

1

1

100

512.

Промислове виробництво найважливіших хімічних речовин

(8-11 кл.)

1

1

100

513.

Віртуальна хімічна лабораторія

1

1

100

514.

Конструктор хімічних дослідів

1

1

100

515.

Тести з хімії для 8-го класу

1

1

100

516.

Тести з хімії для 9-го класу

1

1

100

517.

Тести з хімії для 10-го класу

1

1

100

518.

Тести з хімії для 11-го класу

1

1

100

519.

Хімія у світовій історії

1

1

100

520.

Віртуальні екскурсії з хімії

1

1

100

521.

Бібліотека таблиць з хімії (8-11 кл.)

1

1

100

522.

Інтерактивна-періодична система

1

1

100

523.

Бібліотека наочностей з хімії (8-9 кл.)

1

1

100

524.

Бібліотека наочностей з хімії (10-11 кл.)

1

1

100

525.

Шкільний експеримент з ужиткової хімії

1

1

100

526.

Цікаві досліди з хімії

1

1

100

527.

Розв'язування експериментальних задач

1

1

100

528.

Віртуальний хімічний тренажер

1

1

100

529.

Поліфункціональний обчислювально- вимірювальний комплект кабінету хімії

1

1

100

530.

Аналітична хімія (якісний аналіз)

1

1

100

531.

Аналітична хімія (кількісний аналіз)

1

1

100

532.

Симулятори новітніх лабораторних приладів

1

1

100

533.

Симулятори хімічних виробництв

1

1

100

534.

Відеомагнітофон

1

1

100

535.

Діапроектор універсальний

1

1

100

536.

Графопроектор

1

1

100

537.

Комп'ютер з комп'ютерним вимірювальним блоком та комплектом датчиків: температури тиску -pH електричної провідності

1

1

100

538.

Мультимедійний проектор

1

1

100

539.

Інтерактивна дошка

1

1

100

540.

Принтер

1

1

100

541.

Сканер

1

1

100

542.

со/шлг

1

1

100

543.

Копір

1

1

100

544.

Комп'ютери для учнів

15

15

100

545.

Телевізор

7

7

100

546.

Пристрій для затемнення вікон

1

1

100

547.

Екран

1

1

100

548.

Обладнання спеціального призначення Меблі

1

1

100

549.

Витяжна шафа стаціонарна з комплектом водопостачання, водовідведення, електропостачання

1

1

100

550.

Витяжна шафа пересувна

1

1

100

551.

Щит керування електроживленням

1

1

100

552.

Демонстраційна панель

1

1

100

553.

Скринька переносна металева для зберігання легкозаймистих речовин

1

1

100

554.

Щит експозиційний корковий

3

3

100

555.

Стіл для нагрівних приладів

1

1

100

556.

Стіл лабораторний демонстраційний

1

1

100

557.

Стенд з комплектом протипожежного інвентарю: Вогнегасник пінний

1

1

100

558.

Вогнегасник порошковий

1

1

100

559.

Пісочниці з піском і совками до них

3

3

100

560.

Гумові рукавиці

1

1

100

561.

Кусачки електротехнічні

1

1

100

562.

Вогнетривка тканина (1400x2000мм)

1

1

100

563.

Килимок-гумовий

1

1

100

564.

Стенди з безпеки праці

2

2

100

565.

Дошка класна з п'ятьма робочими поверхнями

1

1

100

566.

Стіл препараторський

1

1

100

567.

Столи учнівські хімічні лабораторні з сантехнічним обладнанням 1

15

15

100

568.

Столи комп'ютерні

16

16

100

569.

Стільці

15

15

100

570.

Шафи для зберігання реактивів

6

6

100

571.

Сейф металевий

1

1

100

572.

Шафи для зберігання навчального обладнання

12

12

100

573.

Шафа для спецодягу

1

1

100

574.

Мінерали та гірські породи

1

1

100

575.

Паливо

1

1

100

576.

Метали і сплави

1

1

100

577.

Чавун і сталь

1

1

100

578.

Кам'яне вугілля та продукти його переробки

1

1

100

579.

Скло і вироби з нього

1

1

100

580.

Сірка та її природні сполуки

1

1

100

581.

Азотні та фосфорні добрива

1

1

100

582.

Пластмаси, каучуки, природні та штучні волокна

1

1

100

583.

Природні силікати

1

1

100

584.

Нафтопродукти та продукти коксування вугілля

1

1

100

585.

Естери

1

1

100

586.

Амінокислоти

1

1

100

587.

Атоми 1-го та 2-го періодів

1

1

100

588.

Просторова сітка алмазу

1

1

100

589.

Просторова сітка графіту

1

1

100

590.

Кристалічна сітка заліза

1

1

100

591.

Просторова сітка кухонної солі

1

1

100

592.

Просторова сітка магнію

1

1

100

593.

Просторова сітка міді

1

1

100

594.

Кристалічна сітка карбон (IV) оксиду

1

1

100

595.

Установка добування сульфатної кислоти

1

1

100

596.

Набір моделей атомів зі стержнями для складання моделей молекул

15

15

100

597.

Моделі Споарта-Бриглеба (кулесте-ржневі)

1

1

100

598.

Бесемерівський конвертер

1

1

100

599.

Нафтоперегонна установка

1

1

100

600.

Установка для добування етилену, ацетилену

1

1

100

601.

Установка синтезу аміаку

1

1

100

602.

Молекула води

1

1

100

603.

Молекула хлороводню

1

1

100

604.

Молекула тетрахлорометану

1

1

100

605.

Парафіни та їх галагенопохідні

1

1

100

606.

Контактний апарат

1

1

100

607.

Промислові хімічні апарати

1

1

100

608.

Моделі атомів

1

1

100

609.

Апарат для дистиляції води ДВ-4А (4л/г)

2

2

100

610.

Апарат Кіптта скляний для добування газів:

1

1

100

611.

типу АКТ з нижній тубусом,- 500 мл;

1

1

100

612.

типу АК без нижнього тубуса, 500 мл

1

1

100

613.

Апарат Гофмана

1

1

100

614.

Газометр

1

1

100

615.

Газовий пальник Бунзена

1

1

100

616.

Газовий пальник Теклю

1

1

100

617.

Прилад для демонстрації руху йонів

1

1

100

618.

Прилад Ландольта

1

1

100

619.

Прилад для вивчення швидкості реакції

1

1

100

620.

Прилад для електролізу солі

1

1

100

621.

Холодильник з вставною трубкою (за Лібіхом), типу ХЛ

1

1

100

622.

Холодильник кульковий (трьох-, шести-, восьми-)

1

1

100

623.

Насос водоструминний лабораторний (Ветцеля)

15

15

100

624.

Спиртівка лабораторна

15

15

100

625.

Термометр лабораторний ТЛ-2Б-1

1

1

100

626.

Термометр лабораторний +150°С

1

1

100

627.

Ареометри: АОН-4 700/1000, АОН-4 1000/1500, АОН-4 1000/1800

1

1

100

628.

Терези технічні ВЛТ-500

2

2

100

629.

Терези навчальні

15

15

100

630.

Важки 4-го класу лабораторні типу В-4-210

15

15

100

631.

Нагрівані для колб НКУ

2

2

100

632.

Плитка електрична ПЛ-300

3

3

100

633.

Нагрівач пробірок навчальний НКН

1

1

100

634.

Нагрівач пробірок електричний шкільний НПЕШ

1

1

100

635.

Нагрівач лабораторний шкільний НЛШ

1

1

100

636.

Нагрівач колб навчальний НКН

1

1

100

637.

Баня комбінована лабораторна

1

1

100

638.

Машина для свердління пробок

1

1

100

639.

Годинник пісочний: 0,5хв, Іхв, 2 хв, 3 хв.

1

1

100

640.

Шафа сушильна СЕШ-ЗН

1

1

100

641.

Пробірка хімічна з рантом:

зо

10

33

642.

17-150;

зо

10

33

643.

19-180;

зо

10

33

644.

20-200

зо

10

33

645.

Пробірка мірна без шліфа:

зо

10

33

646.

П-2-5;

зо

10

33

647.

П-2-10;

зо

10

33

648.

П-2-25

зо

10

33

649.

Пробірка лабораторна термостійка:

зо

10

33

650.

5-50;

зо

10

33

651.

13-120;

зо

10

33

652.

16-150;

зо

10

33

653.

20-180;

зо

10

33

654.

10-100;

зо

10

33

655.

20-200

зо

10

33

656.

Пробірка з бічним відводом 21-170

зо

10

33

657.

Колба конічна вузькогорла:

15

10

66

658.

50-20;

15

10

66

659.

100-25;

15

10

66

660.

250-32

15

10

66

661.

Колба конічна широкогорла:

15

10

66

662.

100-32;

15

10

66

663.

250-40;

15

10

66

664.

500-40

15

10

66

665.

Колба для фільтрування під вакуумом:

5

5

100

666.

250-31;

5

5

100

667.

500-32

5

5

100

668.

Колба мірна без пробки:

15

10

66

669.

50-11;

15

10

66

670.

100-12;

15

10

66

671.

200-14;

15

10

66

672.

250-14

15

10

66

673.

Колба плоскодонна вузькогорла:

15

10

66

674.

50-20;

15

10

66

675.

100-25;

15

10

66

676.

205-25;

15

10

66

677.

500-32

15

10

66

678.

Колба плоскодонна широкогорла:

15

10

66

679.

50-25;

15

10

66

680.

100-32;

15

10

66

681.

250-32;

15

10

66 

682.

500-40

15

10

66

683.

Колба круглодонна вузькогорла з коротким горлом:

15

10

66

684.

100-25;

15

10

66

685.

250-25;

15

10

66

686.

500-32

15

10

66

687.

Колба круглодонна широкогорла з коротким горлом:

15

10

66

688.

100-32;

15

10

66

689.

250-32;

15

10

66

690.

500-40

15

10

66

691.

Колба круглодонна вузькогорла з довгим горлом:

15

10

66

692.

100-25;

15

10

66

693.

250-25;

15

10

66

694.

500-32

15

10

66

695.

Колба для перегонки з верхньою відвідною трубкою типу ВТ:

15

10

66

696.

50-20;

15

10

66

697.

100-25;

15

10

66

698.

250-25

15

10

66

699.

Колба для перегонки з нижньою відвідною трубкою типу НТ:

15

10

66

700.

50-20;

15

10

66

701.

100-25;

15

10

66

702.

250-25

15

10

66

703.

Колба конічна круглодонна з довгим горлом з пробкою типу КП:

15

10

66

704.

50-20;

15

10

66

705.

100-25;

15

10

66

706.

205-25

15

10

66

707.

Стакан високий з носиком типу ВН:

15

10

66

708.

50-60;

15

10

66

709.

100-90;

15

10

66

710.

150-95;

15

10

66

711.

500-150

15

10

66

712.

Стакан високий без носика типу В:

15

10

66

713.

50-60;

15

10

66

714.

100-90;

15

10

66

715.

150-95;

15

10

66

716.

500-150

15

10

66

717.

Стакан низький з носиком типу НН:

15

10

66

718.

250-90;

15

10

66

719.

400-115;

15

10

66

720.

600-140

15

10

66

721.

Стакан низький без носика типу Н:

15

10

66

722.

25040;

15

10

66

723.

400-115; г

15

10

66

724.

600-140

15

10

66

725.

Стаканчик для зважування високий (бюкс) типу СВПЗ- 25

15

10

66

726.

Стаканчик для зважування низький (бюкс) типу СНПЗ- 65

15

10

66

727.

Мензурка скляна без ніжки:

15

10

66

728.

50 мл;

15

10

66

729.

100 мл;

15

10

66

730.

250 мл

15

10

66

731.

Циліндр хімічний з носиком для збирання газів, 250 мл

15

10

66

732.

Циліндр для ареометра без носика, 500 мл

15

10

66

733.

Циліндр вимірювальний з носиком :

15

10

66

734.

10 мл;

15

10

66

735.

25 мл;

15

10

66

736.

50 мл;

15

10

66

737.

100 мл

15

10

66

738.

Лійка скляна проста конусоподібна з коротким стеблом типу 1а:

15

10

66

739.

56-80;

15

10

66

740.

75-110;

15

10

66

741.

100-150;

15

10

66

742.

150-230

15

10

66

743.

Лійка скляна проста конусоподібна з довгим стеблом типу 16:

15

10

66

744.

56-140;

15

10

66

745.

75-170;

15

10

66

746.

100-200;

15

10

66

747.

150-280

15

10

66

748.

Лійка скляна крапельна типу ЇХ:

15

10

66

749.

25 мл;

15

10

66

750.

50 мл;

15

10

66

751.

100 мл

15

10

66

752.

Пінка скляна ділильна тапу X:

15

10

66

753.

25 мл;

15

10

66

754.

50 мл;

15

10

66

755.

100 мл

15

10

66

756.

Лійка Бюхнера (порцелянова):

5

5

100

757.

№1,

5

5

100

758.

№2

5

5

100

759.

Алонжі зігнуті

15

10

66

760.

Колонка поглинальна Фрезеніуса

15

10

66

761.

Колонка вбирна

15

10

66

762.

Склянка двогорла без тубуса Вуль-фа, 500мл

15

10

66

763.

Склянка тригорла без тубуса Вуль-фа,500 мл

15

10

66

764.

Склянка промивна з тубусом

15

10

66

765.

Склянка промивна Тищенка

5

5

100

766.

Склянка вбирна Тищенка

5

5

100

767.

Склянка Дрекселя:

15

8

53

768.

100 мл;

15

8

53

769.

200 мл

15

8

53

770.

Склянка для дистильованої води:

2

2

100

771.

5 л;

2

2

100

772.

10л

2

2

100

773.

Склянка матеріальна з нагвинчуваним горлом і пластмасовою кришкою:

15

15

100

774.

15 мл;

15

8

53

775.

25 мл;

15

8

53

776.

50 мл;

15

8

53

777.

100 мл

15

8

53

778.

Реторта з тубусом, 100 мл

15

8

53

779.

Реторта без тубуса, 100 мл

15

8

53

780.

Крапельниця Шустера:

15

8

53

781.

25 мл;

15

8

53

782.

50 мл

15

8

53

783.

Крапельниця очна за Строшеїним, 50 мл

15

8

53

784.

Бюретка з краном, 25 мл

15

8

53

785.

Піпетка вимірювальна з поділками:

15

8

53

786.

5 мл;

15

8

53

787.

10 мл

15

8

53

788.

Піпетка без поділок з міткою пряма:

15

8

53

789.

Імл;

15

8

53

790.

2мл

15

8

53

791.

Піпетка капілярна

15

8

53

792.

Піпетка очна

15

8

53

793.

Скляні палички:

15

8

53

794.

4 мм;

15

8

53

795.

6мм

15

8

53

796.

Предметне скло 25x75 мм

100

50

50

797.

Годинникове скло:

15

8

53

798.

50мм;

15

8

53

799.

100 мм

15

8

53

800.

Чашка кристалізаційна з носиком типу ЧКН:

15

8

53

801.

250 мл;

15

8

53

802.

500 мл

15

8

53

803.

Чашка кристалізаційна без носика типу ЧК:

15

8

53

804.

250 мл;

15

8

53

805.

500 мл

15

8

53

806.

Чашка випарювальна плоскодонна з носиком типу ЧГШ:

15

8

53

807.

250 мл;

15

8

53

808.

500 мл

15

8

53

809.

Чашка випарювальна плоскодонна без носика типу ЧП:

15

8

53

810.

250 мл;

15

8

53

811.

500 мл

15

8

53

812.

Чашка випарювальна сферична з носиком типу ЧС;

15

8

53

813.

250 мл;

15

8

53

814.

500 мл

15

8

53

815.

Чашка випарювальна сферична без носика типу ЧН:

15

8

53

816.

250 мл;

15

8

53

817.

500 мл

15

8

53

818.

Чашка випарювальна круглодонна з носиком (порцелянова):

15

8

53

819.

№2

15

8

53

820.

№3

15

8

53

821.

Ексикатор без крана типу Е:

1

1

100

822.

100 мм;

1

1

100

823.

140 мм;

1

1

100

824.

190 мм;

1

1

100

825.

250 мм

1

1

100

826.

Ексикатор з краном вакуумний типу ЕВ:

1

1

100

827.

100 мм;

1

1

100

828.

140 мм;

1

1

100

829.

190 мм;

1

1

100

830.

250 мм

1

1

100

831.

Ковпак звичайний для покривання з кнопкою: 5

5

5

100

832.

150 мм;

5

5

100

833.

180 мм

5

5

100

834.

Ступка з товкачиком:

15

10

66

835.

№1

15

10

66

836.

№2

15

10

66

837.

Тигель низький №3

15

10

66

838.

Кран з'єднувальний скляний одно-ходовий з тонкостінними боковими трубками типу А-35

15

10

66

839.

Кран з'єднувальний скляний одно-ходовий з товстостінними боковими трубками типу Б-3 5

15

10

66

840.

Трубка з'єднувальна U-подібна:

15

10

66

841.

без відводу;

15

10

66

842.

з одним відводом;

15

10

66

843.

з двома відводами

15

10

66

844.

Трубка скляна:

15

10

66

845.

250/1-1,5 мм;

15

10

66

846.

300/1,5-2 мм;

15

10

66

847.

400/4 мм

15

10

66

848.

Трубка з відтягнутим кінцем

15

10

66

849.

Хлоркальцієва трубка:

15

10

66

850.

з однією кулею;

15

10

66

851.

з двома кулями

15

10

66

852.

Хлоркальцієва трубка U-подібна:

15

10

66

853.

без відводу;

15

10

66

854.

з відводами без пробок;

15

10

66

855.

з відводами та притертими пробками

15

10

66

856.

Фільтрувальний папір (фільтри зне-золені):

1

1

100

857.

90 мм;

1

1

100

858.

110 мм;

1

1

100

859.

125 мм;

1

1

100

860.

150 мм

1

1

100

861.

Наждачний папір

1

1

100

862.

Вата, 100 гр

1

1

100

863.

Бавовняна тканина, 15x15 см

зо

зо

100

864.

Сухий спирт

15

15

100

865.

Правила техніки безпеки під час роботи в хім.кабінеті

1

1

100

866.

Найважливіші класи хімічних сполук

1

1

100

867.

Лабораторне обладнання та робота з ним

1

1

100

868.

Періодична система хімічних елементів Д. І.Менделєєва

1

1

100

869.

Кругообіг речовин у природі

1

1

100

870.

Будова і властивості неорганічних речовин

1

1

100

871.

Будова і властивості органічних речовин

1

1

100

872.

Хімічні властивості металів

1

1

100

873.

Таблиці з металургії

1

1

100

874.

Таблиці з неорганічної хімії для 8-го класу

1

1

100

875.

Таблиці з хімії для 9-го класу

1

1

100

876.

Таблиці з хімії для 10-го класу

1

1

100

877.

Таблиці з хімії для 11-го класу

1

1

100

878.

Таблиці з хімії для 12-го класу

1

1

100

879.

Таблиці з технології хімічних виробництв з очисними спорудами

1

1

100

880.

Розчинність кислот, основ та солей у воді

1

1

100

881.

Електрохімічний ряд напруг

1

1

100

882.

Поширення елементів у природі

1

1

100

883.

Демокріт

1

1

100

884.

Амедео Авогадро

1

1

100

885.

РобертБойль

1

1

100

886.

М.В.Ломоносов

1

1

100

887.

Джон Дальтон

1

1

100

888.

Джозеф Прістлі

1

1

100

889.

Теофраст Парацельс

1

1

100

890.

Ж Л. Гей-Люссак

1

1

100

891.

Д. І.Менделєєв

1

1

100

892.

Й Л.Берцеліус

1

1

100

893.

М.М.Бекетов

1

1

100

894.

В.І.Вернадський

1

1

100

895.

Ю. Лібіх

1

1

100

896.

I. Л.Г орбачевський

1

1

100

897.

О.М.Бутлеров

1

1

100

898.

А.І.Кіпріанов

1

1

100

899.

О.В.Кірсанов

1

1

100

900.

М.Д.Зелінський

1

1

100

901.

Україна. Паливно-енергетичний комплекс

1

1

100

902.

Україна. Хімічна, нафтохімічна, хіміко-

1

1

100

фармацевтична промисловість

903.

Україна. Екологічна ситуація

1

1

100

904.

Україна. Металургійний комплекс

1

1

100

905.

Україна. Геологічна будова та корисні копалини

1

1

100

906.

Оксиген

1

1

100

907.

Гідроген

1

1

100

908.

Вода

1

1

100

909.

Сульфур

1

1

100

910.

Алюміній

1

1

100

911.

Фосфор

1

1

100

912.

Нітроген

1

1

100

913.

Карбон

1

1

100

914.

Силіцій

1

1

100

915.

Галогени

1

1

100

916.

Реакції хімічних речовин

1

1

100

917.

Білки

1

1

100

918.

Цікавий хімічний експеримент

1

1

100

919.

Хімічне виробництво в Україні

1

1

100

920.

Властивості повітря

1

1

100

921.

Горіння та полум'я

1

1

100

922.

Елементи V групи періодичної системи

1

1

100

923.

Каталіз та каталізатори

1

1

100

924.

Початкові хімічні поняття

1

1

100

925.

Поділ сумішей та очищення речовин

1

1

100

926.

Речовини-невидимки

1

1

100

927.

Сахароза та виробництво цукру в Україні

1

1

100

928.

Спирти

1

1

100

929.

Хром, молібден, вольфрам

1

1

100

930.

Чарівниця хімія

1

1

100

931.

Що вивчає хімія

1

1

100

932.

діапозитиви

1

1

100

933.

Основні неорганічні та органічні сполуки

1

1

100

934.

Будова органічних речовин

1

1

100

935.

Задачі з неорганічної хімії в малюнках

1

1

100

936.

транспаранти

1

1

100

937.

Іонна кристалічна сітка

1

1

100

938.

Окисно-відновні реакції

1

1

100

939.

Періодичність змін властивостей елементів

1

1

100

940.

Виробництво сульфатної кислоти

1

1

100

941.

Фізичні властивості галогенів

1

1

100

942.

Гідратація йонів

1

1

100

943.

Схема утворення сігма- та пі-зв'язків у молекулі ацетилену

1

1

100

944.

Електронно-просторова будова молекули метану

1

1

100

945.

Електронно-просторова будова молекули етилену

1

1

100

946.

Електрохімічна корозія металів

1

1

100

947.

Найпростіші гомологи ацетилену

1

1

100

948.

КІНО-, В1ДЕО-, CD- ФІЛЬМИ

1

1

100

949.

Агрегатний стан речовин

1

1

100

950.

Найважливіші продукти нафтохімічної промисловості

1

1

100

951.

Механізм електролітичної дисоціації

1

1

100

952.

Механізм розчинення твердих речовин

1

1

100

953.

Властивості розчинів електролітів

1

1

100

954.

Хімічні реакції неорганічних речовин

1

1

100

955.

Реакції органічних речовин

1

1

100

956.

Ріст кристалів

1

1

100

957.

Реакції йонного обміну

1

1

100

958.

Застосування та виробництво водню

1

1

100

959.

Цемент та його виробництво

1

1

100

960.

Життя та наукова діяльність М.В.Ломоносова

1

1

100

961.

Життя та наукова діяльність Д.І.Менделєєва

1

1

100

962.

Періодичний закон Д.І.Менделєєва

1

1

100

963.

Виробництво скла

1

1

100

964.

Проблема очищення води

1

1

100

965.

Дисперсні системи

1

1

100

966.

Мінеральні добрива

1

1

100

967.

Природні та синтетичні каучуки

1

1

100

968.

Фенол формальдегідні пластмаси, їх виробництво та використання

1

1

100

969.

Електролітична дисоціація

1

1

100

970.

Електроліз

1

1

100

971.

Вода та її значення

1

1

100

972.

Будова речовини. Типи хімічних зв'язків

1

1

100

973.

Алюміній та його виробництво

1

1

100

974.

Азот

1

1

100

975.

Штучне волокно та його виробництво

1

1

100

976.

Білки

1

1

100

977.

О.М.Бутлеров і теорія хімічної будови органічних речовин

1

1

100

978.

Будова та робота доменної печі

1

1

100

979.

Будова та робота мартенівської печі

1

1

100

980.

Будова та робота електродугової сталеплавильної печі

1

1

100

981.

Лужні метали

1

1

100

982.

Електроліз та його промислове застосування

1

1

100

983.

Силіцій

1

1

100

984.

Вуглеводи

1

1

100

985.

Карбон

1

1

100

986.

Фосфор

1

1

100

987.

Сахароза і виробництво цукру в Україні

1

1

100

988.

Техніка безпеки в кабінеті хімії

1

1

100

989.

Хімія навколо нас (чарівниця хімія)

1

1

100

990.

Ферум та його сполуки

1

1

100

991.

Корозія металів та їх захист

1

1

100

992.

Сучасне хімічне виробництво в Україні

1

1

100

993.

Каталізатори та їх дія

1

1

100

994.

Каучук

1

1

100

995.

Полімери

1

1

100

996.

Галогени

1

1

100

997.

Робота з рідкими речовинами в шкільній лабораторії

1

1

100

998.

Відеомігнітофон

1

1

100

999.

Діапроектор універсальний

1

1

100

1000.

Графопроектор

1

1

100

1001.

Комп'ютер

1

1

100

1002.

Мультимедійний проектор

1

1

100

1003.

Інтерактивна дошка

1

1

100

1004.

Телевізор

1

1

100

1005.

Пристрій для затемнення вікон

1

1

100

1006.

Екран

1

1

100

1007.

Витяжна шафа стаціонарна з комплектом водопостачання, водовідведення, електропостачання

1

1

100

1008.

Витяжна шафа пересувна

1

1

100

1009.

Щит керування електроживленням

1

1

100

1010.

Демонстраційна панель

1

1

100

1011.

Скринька переносна металева для зберігання легкозаймистих речовин

1

1

100

1012.

Щит експозиційний корковий 

3

3

100

1013.

Стіл для нагрівних приладів

1

1

100

1014.

Стіл лабораторний демонстраційний

1

1

100

1015.

Стенд з комплектом протипожежного інвентарю: Вогнегасник пінний

1

1

100

1016.

Вогнегасник порошковий

3

3

100

1017.

Пісочниці з піском і совками до них

1

1

100

1018.

Гумові рукавиці

1

1

100

1019.

Кусачки електротехнічні

1

1

100

1020.

Вогнетривка тканина (1400x2000мм)

1

1

100

1021.

Килимок-гумовий

1

1

100

1022.

Стенди з безпеки праці

2

2

100

1023.

Дошка класна з п'ятьма робочими поверхнями

1

1

100

1024.

Стіл препараторський

1

1

100

1025.

Столи учнівські хімічні лабораторні з сантехнічним обладнанням

15

15

100

1026.

Стільці

зо

15

50

1027.

Шафи для зберігання реактивів

6

6

100

1028.

Сейф металевий

1

1

100

1029.

Шафи для зберігання навчального обладнання

12

12

100

1030.

Шафа для спецодягу

1

1

100

1031.

Кабінет біології

Учнівські столи

20

20

100

1032.

Стільці

40

40

100

1033.

Шафи

1

1

100

1034.

Класні дошки

1

1

100

1035.

Учительський стіл

1

1

100

1036.

Стілець для вчителя

1

1

100

1037.

Комп'ютери

3

3

100

1038.

Вологі препарати

100

1039.

Багатоклітинні водорості

1

1

100

1040.

Корінь бобової рослини з бульбочками

1

1

100

1041.

Будова плодового тіла шапкового гриба

1

1

100

1042.

Губка

1

1

100

1043.

Актинія

1

1

100

1044.

Медуза

1

1

100

1045.

Аскарида (самець, самка)

1

1

100

1046.

Печінковий сисун

1

1

100

1047.

Бичачий (свинячий) ціп'як

1

1

100

1048.

Паразитичні черви в кишечнику кішки

1

1

100

1049.

Піскавиця

1

1

100

1050.

Нереїда

1

1

100

1051.

Дощовий черв'як

1

1

100

1052.

Внутрішня будова річкового рака

1

1

100

1053.

Беззубка

1

1

100

1054.

Виноградний слимак

1

1

100

1055.

Внутрішня будова Двостулкового молюска

1

1

100

1056.

Голкошкірі

1

1

100

1057.

Внутрішня будова риби

1

1

100

1058.

Тритон

1

1

100

1059.

Внутрішня будова жаби

1

1

100

1060.

Внутрішня будова ящірки

1

1

100

1061.

Внутрішня будова птаха

1

1

100

1062.

Внутрішня будова пацюка

1

1

100

1063.

Розвиток кісткової риби

1

1

100

1064.

Розвиток жаби

1

1

100

1065.

Розвиток ящірки

1

1

100

1066.

Розвиток курки

1

1

100

1067.

Розвиток пацюка

1

1

100

1068.

Око ссавця

1

1

100

1069.

Органи дихання ссавця

1

1

100

1070.

Серце ссавця

1

1

100

1071.

Будова головного мозку ссавця

1

1

100

1072.

Нирки ссавця

1

1

100

1073.

Печінка ссавця

1

1

100

1074.

Кістки. Розпили кісток

1

1

100

1075.

Мікропрепарати

1

1

100

1076.

Спірогира

1

1

100

1077.

Улотрикс

1

1

100

1078.

Хлорела

1

1

100

1079.

Спорогон зозулиного льону

1

1

100

1080.

Сорус папороті

1

1

100

1081.

Внутрішня будова листка

1

1

100

1082.

Внутрішня будова стебла

1

1

100

1083.

Внутрішня будова кореня

1

1

100

1084.

Пилок сосни

1

1

100

1085.

Поперечний зріз зав'язі

1

1

100

1086.

Поперечини зріз пиляка

1

1

100

1087.

Тканини рослинного організму:

1

1

100

1088.

Покривна

1

1

100

1089.

Провідна

1

1

100

1090.

Механічна

1

1

100

1091.

Фотосинтезуюча

1

1

100

1092.

Цільові гриби (цукор, пеніцил)

1

1

100

1093.

Дріжджі

1

1

100

1094.

Вольвокс

1

1

100

1095.

Евглена зелена

1

1

100

1096.

Інфузорія туфелька

1

1

100

1097.

Амеба

1

1

100

1098.

Гідра

1

1

100

1099.

Ланцетник

1

1

100

1100.

Членики бичачого (свинячого) ціп'яка

1

1

100

1101.

Кров жаби

1

1

100

1102.

Тканини тваринного організму:

1

1

100

1103.

Епітеліальні (одно-, багатошаровий, залозистий, війчастий епітелій)

1

1

100

1104.

М'язові (гладенька, посмугована, серцева посмугована)

1

1

100

1105.

Сполучні (кров, хрящ, кістка, жирова)

100

1106.

Нервова

100

1107.

Поперечний розріз шкіри людини

1

1

100

1108.

Мейоз

1

1

100

1109.

Мітоз у клітинах кінчика кореня цибулі

1

1

100

1110.

Колекції

100

НИ.

Кімнатні рослини

1

1

100

1112.

Насіння ти плоди

1

1

100

1113.

Різноманітність листків

1

1

100

1114.

Різноманітність пагонів

1

1

100

1115.

Різноманітність шишок голонасінних

1

1

100

1116.

Різноманітність квіток

1

1

100

1117.

Основні злакові культури

1

1

100

1118.

Основні сільськогосподарські рослини

1

1

100

1119.

Лишайники

1

1

100

1120.

Корали

1

1

100

1121.

Комахи

1

1

100

1122.

Павукоподібні

1

1

100

1123.

Ракоподібні

1

1

100

1124.

Розвиток комах з повним перетворенням

1

1

100

1125.

Розвиток комах з неповним перетворенням 1 компя.

1

1

100

1126.

Черепашки молюсків 1 компл.

1

1

100

1127.

Різноманітність пір'я 1 компл.

1

1

100

1128.

Скам'янілості, відбитки, викопні рештки організмів 1 компл.

1

1

100

1129.

Ґрунти 1 компл.

1

1

100

ИЗО.

Органічні та мінеральні добрива 1 компл.

1

1

100

1131.

Гербарії

100

1132.

Відділ Покритонасінні (за родинами)

15

15

100

1133.

Відділ Голонасінні

15

15

100

1134.

Спорові рослина (відділи: Мохо-, Плауне-, Хвоще-, Папоротеподібні)

15

15

100

1135.

Рослини природних зон світу*

15

15

100

1136.

Рослини природних зон України*

15

15

100

1137.

Дикорослі рослини*

15

15

100

1138.

Культурні рослини*

15

15

100

1139.

Ароморфози у рослин

15

15

100

1140.

Ідіоадаптації у рослин

15

15

100

1141.

Модифікаційна мінливість

15

15

100

1142.

Мутаційна мінливість*

15

15

100

1143.

Проміжний характер успадкування

15

15

100

1144.

Поліплоїдні рослини

15

15

100

1145.

Об'єкти дослідження

100

1146.

Кімнатні рослини

15

15

100

1147.

Водні рослини

15

15

100

1148.

Дріжджі

15

15

100

1149.

Цільові гриби

15

15

100

1150.

Бактерії

15

15

100

1151.

Найпростіші

15

15

100

1152.

Мотиль

15

15

100

1153.

Плодова муха

15

15

100

1154.

Дощовий черв'як

15

15

100

1155.

Молюски

15

15

100

1156.

Кістки

15

15

100

1157.

Технічні засоби навчання

100

1158.

Комп'ютер

15

15

100

1159.

Мультимедійний проектор з екраном

1

1

100

1160.

Сканер

1

1

100

1161.

Принтер

1

1

100

1162.

Модем

1

1

100

1163.

Мікрофон для комп'ютера

1

1

100

1164.

Навушники для комп'ютера

15

15

100

1165.

Телевізор

1

1

100

1166.

Відеомагнітофон

1

1

100

1167.

Аудіомагнітофон

1

1

100

1168.

Кодоскоп

1

1

100

1169.

Програмне забезпечення

100

1170.

Windows ХР (установочний)

15

15

100

1171.

Microsoft office (установочний)

15

15

100

1172.

Електронна бібліотека наочності:

15

15

100

1173.

Природознавство *

15

15

100

1174.

Біологія рослин, грибів, бактерій

15

15

100

1175.

Біологія тварин

15

15

100

1176.

Біологія людини

15

15

100

1177.

Загальна біологія

15

15

100

1178.

Віртуальна біологічна лабораторія

15

15

100

1179.

Дистанційний курс біології

15

15

100

1180.

Електронні посібники

100

1181.

Природознавство *

15

15

100

1182.

Біологія рослин, грибів, бактерій

15

15

100

1183.

Біологія тварин

15

15

100

1184.

Біологія людини

15

15

100

1185.

Організм - єдине ціле (склад, регуляція функцій, основні процеси)

15

15

100

1186.

Біохімія; Вірусологія, Мікробіологія, Ембріологія

15

15

100

1187.

Цитологія та гістологія

15

15

100

1188.

Генетика та селекція

15

15

100

1189.

Біотехнологія

15

15

100

1190.

Еволюційний розвиток

15

15

100

1191.

Екологія

15

15

100

1192.

Екранно-звукові

100

1193.

Відеофільми

100

1194.

Біорізноманіття планети Земля

1

1

100

1195.

Рослинний світ

1

1

100

1196.

Будова і функції рослинного організму

1

1

100

1197.

Значення рослин

1

1

100

1198.

Рослинна Червоної книги України; Охорона рослин

1

1

100

1199.

Будова, функції і різноманітність грибів.

1

1

100

1200.

Викопні рослини. Походження рослин

1

1

100

1201.

Будова, функції та значення бактерій

1

1

100

1202.

Світ тварин

1

1

100

1203.

Будова і функції організму тварин

1

1

100

1204.

Походження багатоклітинності

1

1

100

1205.

Життя на суходолі

1

1

100

1206.

Життя в воді

1

1

100

1207.

Риби

1

1

100

1208.

Земноводні та плазуни

1

1

100

1209.

Птахи

1

1

100

1210.

Ссавці

1

1

100

1211.

Вимерлі тварини. Динозаври

1

1

100

1212.

Життя екосистем

1

1

100

1213.

Значення тварин

1

1

100

1214.

Тварини Червоної книги України. Охорона тварин

1

1

100

1215.

Під загрозою зникнення (вимираючі тварини)

1

1

100

1216.

Походження тварин

1

1

100

1217.

Людина В системі органічного світу

1

1

100

1218.

Фізіологічні системи органів людини

1

1

100

1219.

Нервова система людини

1

1

100

1220.

Гуморальна регуляція організму

1

1

100

1221.

Взаємозв'язок регуляторних систем організму

1

1

100

1222.

Опорно-рухова система людини

1

1

100

1223.

Внутрішнє середовище організму

1

1

100

1224.

Система кровообігу

1

1

100

1225.

Імунна система

1

1

100

1226.

Дихальна система

1

1

100

1227.

Травна система

1

1

100

1228.

Харчування і здоров'я

1

1

100

1229.

Органи виділення

1

1

100

1230.

Шкіра людини

1

1

100

1231.

Сенсорні системи людини

1

1

100

1232.

Природжені механізми поведінки. Безумовні рефлекси. Інстинкти

1

1

100

1233.

Набуті механізми поведінки.

1

1

100

1234.

Основи етології людини

1

1

100

1235.

Динамічний стереотип. Навички і звички

1

1

100

1236.

Мова і мислення

1

1

100

1237.

Сприйняття

1

1

100

1238.

Увага. Види і властивості уваги

1

1

100

1239.

Пам'ять

1

1

100

1240.

Емоції, значення емоцій

1

1

100

1241.

Біологічні основи психофізіологічної

індивідуальності людини.

1

1

100

1242.

Темперамент

100

1243.

Характер, його формування

1

1

100

1244.

Здібності та схильності

1

1

100

1245.

Вплив наркотиків та токсинів на поведінку людини

1

1

100

1246.

Шкідливі звички і здоров'я

1

1

100

1247.

Вірусні та бактеріальні хвороби

1

1

100

1248.

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД)

1

1

100

1249.

Вплив нікотину на організм підлітка

1

1

100

1250.

Походження людини

1

1

100

1251.

Екологія людини. Вплив навколишнього середовища на здоров'я

1

1

100

1252.

Біологічні ритми людини

1

1

100

1253.

Радіаційне забруднення навколишнього

середовища

1

1

100

1254.

Демографічні проблеми в світі та в Україні

1

1

100

1255.

Рівні організації живої матерії

1

1

100

1256.

Хімічний склад організмів

1

1

100

1257.

Прокаріотичні та еукаріотичні організми

1

1

100

1258.

Віруси

1

1

100

1259.

Будова клітин

1

1

100

1260.

Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз

1

1

100

1261.

Тканини організмів

1

1

100

1262.

Організм -цілісна саморегульована біологічна система

1

1

100

1263.

Обмін речовин і перетворення енергії в живих організмах

1

1

100

1264.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

1

1

100

1265.

Дія екологічних факторів на живі організми

1

1

100

1266.

Природні ресурси України та їх сучасний стан

1

1

100

1267.

Геном як цілісна система

1

1

100

1268.

Закономірності спадковості та мінливості організмів

1

1

100

1269.

Основні досягнення селекції

1

1

100

1270.

Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія

1

1

100

1271.

Сучасні еволюційні погляди

1

1

100

1272.

Аудіозаписи

1

1

100

1273.

Голоси птахів

1

1

100

1274.

Голоси тварин

1

1

100

1275.

Голоси відомих українських та світових співаків

1

1

100

1276.

Музика (психологічне розвантаження)

1

1

100

1277.

Кодограми

1

1

100

1278.

Будова та функції рослин:

1

1

100

1279.

Водорості

1

1

100

1280.

Мохи

1

1

100

1281.

Папороті

1

1

100

1282.

Голонасінні

1

1

100

1283.

Покритонасінні

1

1

100

1284.

Будова та функції грибів

1

1

100

1285.

Будова та функції тварин:

1

1

100

1286.

Найпростіші

1

1

100

1287.

Кишковопорожнинні

1

1

100

1288.

Черви

1

1

100

1289.

Членистоногі

1

1

100

1290.

Молюски

1

1

100

1291.

Риби

1

1

100

1292.

Земноводні

1

1

100

1293.

Плазуни

1

1

100

1294.

Птахи

1

1

100

1295.

Ссавці

1

1

100

1296.

Риси схожості та відмінності клітин рослин та тварин

1

1

100

1297.

Будова та функції функціональних систем людини

1

1

100

1298.

Основні етапи обміну речовин та енергії в організмі людини

1

1

100

1299.

Схеми утворення рефлексів

1

1

100

1300.

Регуляція функцій в організмі людини

1

1

100

1301.

Схеми будови клітин прокаріотів та еукаріотів

1

1

100

1302.

Будова вірусів, пріонів, проникнення в клітину

1

1

100

1303.

Будова бактеріальної клітини, різноманітність бактерій

1

1

100

1304.

Хімічний склад клітини

1

1

100

1305.

Складові частини клітин

1

1

100

1306.

Будова клітинних оболонок (мембрана, надмембранні комплекси)

1

1

100

1307.

Закономірності спадковості організмів

1

1

100

1308.

Закономірності мінливості організмів

1

1

100

1309.

Цикли розвитку організмів 1 наб.

1

1

100

1310.

Ланцюги та сітки живлення екосистем

1

1

100

1311.

Вплив екологічних факторів на організми

1

1

100

1312.

ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ

100

1313.

Вимірювальні

100

1314.

Мікроскоп шкільний (з об'єктивами 8, 20, 40) та з системою штучного освітлення об'єкта

зо

зо

100

1315.

Мікроскоп біологічний МБР-1

3

3

100

1316.

Лупа штативна

3

3

100

1317.

Лупа шкільна

зо

20

66

1318.

Лупа бінокулярна на штативі

15

10

66

1319.

Бінокль

1

1

100

1320.

Метроном

1

1

100

1321.

Камертон

1

1

100

1322.

Мікрокалькулятори

15

15

100

1323.

Сантиметр

15

15

100

1324.

Електрокардіограф

1

1

100

1325.

Томограф

1

1

100

1326.

Ростомір

1

1

100

1327.

Медичні ваги

1

1

100

1328.

Фонендоскопи

15

15

100

1329.

Сфігмоманометри

15

15

100

1330.

Спірометри навчальні

1

1

100

1331.

Динамометри ручні ДРП-30

15

10

66

1332.

Тонометр

15

10

66

1333.

Психрометр

15

10

66

1334.

Секундомір

15

10

66

1335.

Термометри медичні

зо

зо

100

1336.

Мікроваги

15

15

100

1337.

Автоматичні піпетки - дозатори

зо

15

50

1338.

Лінійки

зо

15

50

1339.

Шнур мірний (25 м) 5 шт.

5

5

100

1340.

Лабораторні

100

1341.

Витяжна шафа

1

1

100

1342.

Міні-теплиця

1

1

100

1343.

Обладнання і матеріали для культивування плодової мухи

1

1

100

1344.

Холодильник з морозильною камерою

1

1

100

1345.

Термостат

3

3

100

1346.

Кристалізатори

3

3

100

1347.

Прилад для демонстрування всмоктування води коренем ПВВК

1

1

100

1348.

Прилад для спостереження за розвитком кореневої системи у рослини ПРКС

1

1

100

1349.

Прилад для визначення дихального газообміну у насіння

1

1

100

1350.

Прилад для демонстрування функцій легень людини

1

1

100

1351.

Тераріум

1

1

100

1352.

Акваріум з системами підсвітки, аерації, обладнанням

1

1

100

1353.

Акваріум для розведення бактерій, найпростіших

2

2

100

1354.

Ступки з товкачами

15

15

100

1355.

Спиртівка

15

15

100

1356.

Дистилятор

1

1

100

1357.

Неврологічний молоточок

15

15

100

1358.

Респіратори

15

15

100

1359.

Латексні рукавички

100

100

100

1360.

Лоток для мікропрепаратів

зо

зо

100

1361.

Лоток для роздавального матеріалу

15

15

100

1362.

Тримач для пробірок ТП

зо

15

50

1363.

Штатив для пробірок

зо

15

50

1364.

Штатив лабораторний

15

15

50

1365.

Металеві преси для гербарію

зо

15

50

1366.

Папки для гербарію

зо

15

50

1367.

Джгут медичний

зо

15

50

1368.

Гумова груша

зо

15

50

1369.

Гумова трубка

зо

15

50

1370.

Дощечки для накладання шини

зо

15

50

1371.

Бинти медичні (різні)

зо

15

50

1372.

Вата медична

зо

15

50

1373.

Лейкопластир

зо

15

50

1374.

Марлеві пов'язки

зо

15

50

1375.

Марля 1 м х 1,5 м

зо

15

50

1376.

Пластилін

15

15

100

1377.

Лакмусовий папір універсальний

зо

15

50

1378.

Фільтрувальний папір

100

50

50

1379.

Препарувальні голки

зо

15

50

1380.

Пінцети

зо

15

50

1381.

Скальпелі

зо

15

50

1382.

Шпателі металеві

зо

15

50

1383.

Рушники та серветки паперові

100

100

100

1384.

Набір картону

100

100

100

1385.

Лопати, тяпки, граблі

15

15

100

1386.

Копачки ботанічні

зо

зо

100

1387.

Відерце

3

3

100

1388.

Лійка

3

3

100

1389.

Ножиці різані

зо

зо

100

1390.

Ножиці садові

зо

зо

100

1391.

Ножі садові

зо

зо

100

1392.

Пилки садові

10

10

100

1393.

Ложка для спалювання речовин

3

3

100

1394.

Посуд

100

1395.

Скельця предметні

100

100

100

1396.

Скельця покривні

300

300

100

1397.

Мензурка (250 мл)

15

15

100

1398.

Лійка лабораторна Л-75-80

15

15

100

1399.

Пробірки хімічні (різні)

100

100

100

1400.

Гумові пробки для пробірок з скляними трубками

зо

15

50

1401.

Чашка Петрі (100 мл)

зо

15

50

1402.

Піпетка медична

зо

15

50

1403.

Стакан хімічний (250 мл)

зо

15

50

1404.

Стакан хімічний (50 мл)

зо

15

50

1405.

Палички скляні

15

15

100

1406.

Колби (від 50 до 1000 мл) з пробками

15

15

100

1407.

Склянки з кришками

зо

зо

100

1408.

Посуд металевий, пластмасовий, череп'яний різної місткості для пророщування насіння, вирощування розсади та живцювання

зо

зо

100

1409.

Пристрої для підсвітки

15

15

100

1410.

Квітки представників різних родин

Покритонасінних

1

1

100

1411.

Насінини одно- та дводольних рослин

1

1

100

1412.

Скелети хордових (риби, жаби, плазуна, птаха, ссавця)

1

1

100

1413.

Будова яйця птаха

1

1

100

1414.

Око

1

1

100

1415.

Головний мозок людини

1

1

100

1416.

Г ортань

1

1

100

1417.

Легені

1

1

100

1418.

Хребці

1

1

100

1419.

Нирка

1

1

100

1420.

Шлунок

1

1

100

1421.

Серце

1

1

100

1422.

Скелет людини

1

1

100

1423.

Череп людини

1

1

100

1424.

Кістки

1

1

100

1425.

Будова зуба

1

1

100

1426.

Суглоби (різні типи)

1

1

100

1427.

Вухо

1

1

100

1428.

Торс людини

1

1

100

1429.

Тренажер реанімаційний

1

1

100

1430.

Модель догляду за зубами

1

1

100

1431.

Будова неорганічних молекул (води, водню, кисню) *

1

1

100

1432.

Клітини бактерії, рецептор-ліганд, антитіло- антиген, вірус-клітина-мішень 1 компл.

1

1

100

1433.

Будова хлоропласта

1

1

100

1434.

Будова листка

1

1

100

1435.

Біосинтез білку

1

1

100

1436.

Фотосинтез

1

1

100

1437.

Закони Менделя

1

1

100

1438.

Будова клітини (рослинної та тваринної)

1

1

100

1439.

Схема мітозу

1

1

100

1440.

Схема мейозу

1

1

100

1441.

Ембріогенез

1

1

100

1442.

Типові екосистеми (ставок, ліс, степ, гори, болота тощо)

1

1

100

1443.

Етапи енергетичного обміну

1

1

100

1444.

Схема процесу дихання

1

1

100

1445.

Велике і мале кола Кровообігу

1

1

100

1446.

Рефлекторні дуги умовних і безумовних рефлексів

1

1

100

1447.

Кругообіг речовин у природі (вода, кисень, вуглекислий газ, азот)

1

1

100

1448.

Ланцюги живлення в природі

1

1

100

1449.

ДРУКОВАНІ Таблиці

100

1450.

Портрети видатних українських та світових вчених-біологів

1

1

100

1451.

Набір таблиць з природознавства (до всіх тем курсу)*

1

1

100

1452.

Біологія рослин (водорості, мохи, лишайники, папороті, голонасінні, покритонасінні;

різноманітність, значення, будова, основні функції, пристосування до існування)

1

1

100

1453.

Біологія грибів, лишайників

1

1

100

1454.

Найпростіші (будова, різноманітність, значення)

1

1

100

1455.

Біологія безхребетних

1

1

100

1456.

Біологія хребетних

1

1

100

1457.

Екосистеми

1

1

100

1458.

Екологічні фактори

1

1

100

1459.

Типи клітин та тканин організму людини

1

1

100

1460.

Функціональні системи організму людини

1

1

100

1461.

Регуляція функцій організму людини

1

1

100

1462.

Опорно-рухова система людини

1

1

100

1463.

Внутрішнє середовище організму людини.

1

1

100

1464.

Система кровообігу

1

1

100

1465.

Дихальна система людини

1

1

100

1466.

Система травлення людини

1

1

100

1467.

Видільна система людний

1

1

100

1468.

Нервова система людини

1

1

100

1469.

Система ендокринної регуляції людини

1

1

100

1470.

Сенсорні системи людини

1

1

100

1471.

Вища нервова діяльність людини

1

1

100

1472.

Репродуктивна система людини

1

1

100

1473.

Походження людини

1

1

100

1474.

Екологічні фактори і здоров'я людини

1

1

100

1475.

Біохімія

1

1

100

1476.

Методи досліджень

1

1

100

1477.

Молекулярна біологія

1

1

100

1478.

Цитологія

1

1

100

1479.

Організм - цілісна саморегульована біологічна система

11

3

27

1480.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

1

1

100

1481.

Основи екології

1

1

100

1482.

Живі організми природних зон світу, України*

11

3

27

1483.

Закономірності спадковості організмів

1

1

100

1484.

Закономірності мінливості організмів

1

1

100

1485.

Основи селекції і біотехнології

1

1

100

1486.

Еволюційні гіпотези

1

1

100

1487.

Картки для індивідуальної роботи

100

1488.

Дидактичні матеріали з кожної теми курсу

зо

зо

100

1489.

Атласи-хрестоматії (з кожного курсу)

зо

зо

100

1490.

Стінні карти

100

1491.

Рослинний та тваринний світ України

1

1

100

1492.

Ґрунти України

1

1

100

1493.

Природні зони світу*

1

1

100

1494.

Кліматичні пояси світу*

1

1

100

1495.

Медико-демографічні проблеми України

1

1

100

1496.

Заповідні об'єкти України

1

1

100

1497.

Екологічний стан України

1

1

100

1498.

Людські раси, походження людини

1

1

100

1499.

Охорона природи*

1

1

100

1500.

ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1501.

Меблі для кабінету біології

1

1

100

1502.

Дошка аудиторна

1

1

100

1503.

Кріплення для карт, таблиць

1

1

100

1504.

Кабінет математики

Учнівські столи

20

20

100

1505.

Стільці

40

40

100

1506.

Шафи

1

1

100

1507.

Класні дошки

1

1

100

1508.

Учительський стіл

1

1

100

1509.

Стілець для вчителя

1

1

100

1510.

Комп'ютери

3

3

100

1511.

Лінійка класна

2

2

100

1512.

Трикутник класний (45°, 45°)

2

2

100

1513.

Трикутник класний (30°, 60°)

2

2

100

1514.

Транспортир класний

2

2

100

1515.

Циркуль класний

3

3

100

1516.

Набір класного інструменту

2

2

100

1517.

Рулетка

15

15

100

1518.

Крейда біла

15

15

100

1519.

Крейда кольорова

15

15

100

1520.

Набір Частини цілого на колі. Прості дроби

1

1

100

1521.

Тригонометричний круг

1

1

100

1522.

Набір стереометричний

1

1

100

1523.

Набір геометричних моделей

1

1

100

1524.

Набір геометричних фігур з розверткою

1

1

100

1525.

Портрети видатних математиків світу

1

1

100

1526.

Дидактичний матеріал "Алгебра" 8 клас

зо

зо

100

1527.

Дидактичний матеріал ''Алгебра" 9 клас

зо

зо

100

1528.

Комплект таблиць "Алгебра 10-11 класи"

1

1

100

1529.

Комплект таблиць "Алгебра 7-9 класи"

1

1

100

1530.

Комплект таблиць "Геометрія 10-11 класи"

1

1

100

1531.

Комплект таблиць

1

1

100

1532.

Комп'ютер вчителя

1

1

100

1533.

Інтерактивна дошка

1

1

100

1534.

Мультимедійний проектор

1

1

100

1535.

Спортивний зал

Перекладина (низька і висока)

1/1

1/1

100

1536.

Бруси (паралельні й різновисокі)

1/1

1/1

100

1537.

Кінь, козел для опорних стрибків

2/2

2/2

100

1538.

Місток для опорних стрибків

4

4

100

1539.

Канат підвісний для лазіння

6

6

100

1540.

Канат для перетягування

2

2

100

1541.

Колода гімнастична

1

1

100

1542.

Лави гімнастичні

10

10

100

1543.

Стінка гімнастична (кількість секцій)

16

16

100

1544.

Скакалки

40

40

100

1545.

Палиці гімнастичні

40

40

100

1546.

Штанга

2

2

100

1547.

Гантелі (вагою від 1кг. до 5 кг.)

зо

зо

100

1548.

М'ячі набивні (вагою від 1кг. до 5 кг.)

зо

зо

100

1549.

М'ячі для настільного та великого тенісу

зо

зо

100

1550.

Мати гімнастичні в чохлах

22

22

100

1551.

Мати гімнастичні поролонові

6

6

100

1552.

Дзеркало (розміром 2 х 3 м.)

1

1

100

1553.

Секундоміри

2

2

100

1554.

Аптечка

1

1

100

1555.

Колодки стартові -

6

6

100

1556.

Гранати (вагою 500 г., 700 г.)

зо

зо

100

1557.

Ядра (вагою 3 кг., 4 кг.)

10

10

100

1558.

Пістолет стартовий

1

1

100

1559.

Прапорці суддівські

6

6

100

1560.

Секундоміри одно стрілочні

2

2

100

1561.

Секундоміри двох стрілочні

3

3

100

1562.

Стійки

4

4

100

1563.

планки металеві

4

4

100

1564.

вимірювач для стрибків у висоту

2

2

100

1565.

Рулетка металева (1-100 м.)

2

2

100

1566.

Мегафон з батарейками

2

2

100

1567.

Естафетні палиці

20

20

100

1568.

Аптечка

1

1

100

1569.

Лижі бігові з кріпленнями

40

20

50

1570.

Палиці лижні

40

20

50

1571.

Черевики лижні

120

40

33

1572.

Мазі лижні для різних температур

100

100

100

1573.

Лампа паяльна

2

2

100

1574.

Смола лижна (для просмолювання лиж)

100

100

100

1575.

М'ячі баскетбольні

40

10

25

1576.

М'ячі волейбольні

40

10

25

1577.

М'ячі гандбольні (чоловічі та жіночі)

40

10

25

1578.

М'ячі футбольні.

40

10

25

1579.

Сітки волейбольні

2

2

100

1580.

Вимірювач висоти волейбольної сітки

1

1

100

1581.

Ворота гандбольні

2

2

100

1582.

Насоси для надування м'ячів

2

2

100

1583.

Свистки суддівські

5

5

100

1584.

Прапорці суддівські

6

6

100

1585.

Вишка суддівська (на кожний волейбольний майданчик)

100

1586.

Лави гімнастичні (на кожний спортмайданчик)

6

6

100

1587.

Стійки для обведення

10

10

100

1588.

Г одинник-секундомір

1

1

100

1589.

Шаховий годинник

5

5

100

1590.

Шахи, шашки

10

10

100

1591.

Столи для настільного тенісу

4

4

100

1592.

Ракетки для настільного тенісу

12

12

100

1593.

М'ячі для настільного тенісу

1000

500

50

1594.

Ракетки для бадмінтону

15

15

100

1595.

Сітки для бадмінтону

2

2

100

1596.

Волани для бадмінтону

50

50

100

1597.

Аптечка

1

1

100

1598.

Туристичні намети

15

15

100

1599.

Спальні мішки

40

20

50

1600.

Рюкзаки

40

20

50

1601.

Подушки гумові надувні

зо

зо

100

1602.

Матраци гумові надувні

зо

зо

100

1603.

Алюмінієві каструлі з кришками

8

8

100

1604.

Розливна ложка

4

4

100

1605.

Сокирки туристичні

10

10

100

1606.

Відра залізні

4

4

100

1607.

Посуд для приготування їжі - комплект

1

1

100

1608.

Компас

зо

зо

100

1609.

Голки, нитки - комплекти

100

1610.

Аптечка, бинти - комплект

100

1611.

Обладнання що спрямовані на оздоровлення:

100

1612.

Диски "Здоров'я"

2

2

100

1613.

Велотренажери

4

4

100

1614.

Доріжка, що біжить

1

1

100

1615.

Обручі

40

40

100

1616.

Тренажер "Гребний"

1

1

100

1617.

Еспандери, гумові джгути

15

15

100

1618.

Менажери для ступенів ніг

4

4

100

1619.

Тренажер "Здоров'я"

1

1

100

1620.

Гімнастичні лави

2

2

100

1621.

Дзеркало (розміром 2 х 3 м.)

1

1

100

1622.

Музичний центр-програвач, магнітофон, телевізор, кінопроектор - комплект

100

1623.

Збірно-розбірні гантелі

15

15

100

1624.

Набивні м'ячі (1, 3, 5 кг.)

зо

зо

100

1625.

Обладнання для атлетичного розвитку учнів

6

6

100

1626.

Спортивний майданчик

Спортивний зал

100

1627.

Легкоатлетичний майданчик:

1

1

100

1628.

бігова доріжка (колова)

1

1

100

1629.

бігова доріжка (пряма)

1

1

100

1630.

яма для стрибків у довжину

1

1

100

1631.

універсальна яма для стрибків

1

1

100

1632.

Майданчик для спортивних ігор і легкоатлетичного метання гранати, тенісного м'яча

1

1

100

1633.

Гімнастичний майданчик (з установкою трапецій, колоди, брусів, лабіринтів, гімнастичних стінок, перекладин тощо)

1

1

100

1634.

Тренажерний зал

100

1635.

Комп'ютерна лабораторія

комп'ютери

7

7

100

1636.

Столи

14

14

100

1637.

Стільці

14

14

100

1638.

Класна дошка

1

1

100

1639.

Комп'ютерна лабораторія

комп'ютери

6

6

100

1640.

Столи

12

12

100

1641.

Стільці

12

12

100

1642.

Класна дошка

1

1

100

1643.

Актовий зал

стіл

1

1

100

1644.

стільці

80

80

100

1645.

кафедра

1

1

100

1646.

Читальний зал

столи

50

50

100

1647.

стільці

50

50

100

1648.

їдальня

столи

17

17

100

1649.

стільці

55

55

100

1650.

Трудове навчання

Учнівські столи

20

20

100

1651.

Стільці

40

40

100

1652.

Шафи

1

1

100

1653.

Класні дошки

1

1

100

1654.

Учительський стіл

1

1

100

1655.

Стілець для вчителя

1

1

100

1656.

Комп'ютери

3

3

100

1657.

Верстат горизонтально-фрезерний типу НГФ-110 4Ш

1 шт.

1 шт.

100

1658.

Верстат свердлильний настільний типу 2М-112

2 шт.

2 шт.

100

1659.

Верстат токарно-гвинторізний типу ТВ-4(6)

3 шт.

3 шт.

100

1660.

Верстат заточний навчальний типу ЕТШ-1

1 шт.

1 шт.

100

1661.

Верстат електрозаточний типу ЕЗ

1 шт.

1 шт.

100

1662.

Верстак комбінований**

27 шт.

27 шт.

100

1663.

Верстак слюсарний

27 шт.

27 шт.

100

1664.

** Обладнання, яке необхідно придбати для комбінованої майстерні замість слюсарних та деревообробних верстаків.

100

1665.

Приладдя універсальне для згинання листового металу і дроту

1 шт.

1 шт.

100

1666.

Плита розмічувальна 200 х 200 х 65 мм

27 шт.

27 шт.

100

1667.

Плита розмічувальна 400 х 400 х 65 мм

5 шт.

5 шт.

100

1668.

Прес для штампування

5 шт.

5 шт.

100

1669.

Піч муфельна

2 шт.

2 шт.

100

1670.

Дриль ручна з патроном до 8 мм

27 шт.

27 шт.

100

1671.

Дриль ручна з патроном до 10 мм

27 шт.

27 шт.

100

1672.

Електродриль типу ДЕС-1-1

5 шт.

5 шт.

100

1673.

Брусок абразивний

10 шт.

10 шт.

100

1674.

Конструктор механічний шкільний

5 наб.

5 наб.

100

1675.

Окуляри захисні***

17 шт.

17 шт.

100

1676.

Щітка-зметка ручна

27 шт.

27 шт.

100

1677.

Розводка для пилок універсальна

2 шт.

2 шт.

100

1678.

Струбцина металева 120 х 60 мм

27 шт.

27 шт.

100

1679.

Лещата ручні

5 шт.

5 шт.

100

1680.

Лещата машинні (ширина губок 80 мм) з ручним приводом

5 шт.

5 шт.

100

1681.

Бородка слюсарна

27

27

100

1682.

Плашка М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12 (з плашкотримачем)

27

27

100

1683.

Вороток до М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12

27

27

100

1684.

Мітчик М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12

3

3

100

1685.

Зубило слюсарне, ширина леза 10 мм

27 шт.

27 шт.

100

1686.

Зубило слюсарне, ширина леза 20 мм

27 шт.

27 шт.

100

1687.

Киянка для робіт із жерстю

27 шт.

27 шт.

100

1688.

Кернер

27 шт.

27 шт.

100

1689.

Кусачки

27 шт.

27 шт.

100

1690.

Молоток слюсарний, 300 г

27 шт.

27 шт.

100

1691.

Молоток слюсарний, 400 г

27 шт.

27 шт.

100

1692.

Молоток слюсарний, 600 г

27 шт.

27 шт.

100

1693.

Різець до токарно-гвинторізного верстата типу ТГ:

100

1694.

- прохідний

20 шт.

20 шт.

100

1695.

- відрізний

20 шт.

20 шт.

100

1696.

- підрізний

20 шт.

20 шт.

100

1697.

Свердло спіральне (від 2 до 12 мм)

27 шт.

27 шт.

100

1698.

Фреза для горизонтально-фрезерного верстата:

100

1699.

- дискова;

5 шт.

5 шт.

100

1700.

- торцева;

5 шт.

5 шт.

100

1701.

- циліндрична

5

5

100

1702.

Щітка кордова для чищення напилків, 270 х 60 мм

10

10

100

1703.

Надфілі (набір 1), насічка 1

2

2

100

1704.

Напилок плоский, насічка 3, довжиною 250 мм

27 шт.

27 шт.

100

1705.

Напилок плоский, насічка 2, довжиною 400 мм

27 шт.

27 шт.

100

1706.

Напилок круглого перерізу, насічка 1

27 шт.

27 шт.

100

1707.

Напилок тригранний, насічка 3

27 шт.

27 шт.

100

1708.

Напилок квадратного перерізу, насічка 3

27 шт.

27 шт.

100

1709.

Напилок напівкруглий 200 - 500 мм

27

27

100

1710.

Ножиці ручні для різання жерсті

27

27

100

1711.

Ножиці білошвацькі N 3

5

5

100

1712.

Ножиці по металу важільні шкільні

1 шт.

1 шт.

100

1713.

Рамка ножівочна

27 шт.

27 шт.

100

1714.

Полотно ножівочне

200 шт.

200 шт.

100

1715.

Ключ гайковий розвідний (до 30 мм)

2 шт.

2 шт.

100

1716.

Ключ гайковий розвідний (до 19 мм)

2шт.

2шт.

100

1717.

Ключ гайковий торцевий (від 6 до 19 мм)

5 компл.

5 компл.

100

1718.

Ключ рожковий (8 - 22 мм)

5 компл.

5 компл.

100

1719.

Ключ рожковий (22 - 30 мм)

5 компл.

5 компл.

100

1720.

Обжимки, підтримки, натяжки для клепання

27 компл.

27 компл.

100

1721.

Викрутка

27 компл.

27 компл.

100

1722.

Пасатижі 200 мм

27 шт.

27 шт.

100

1723.

Плоскогубці комбіновані

27 шт.

27 шт.

100

1724.

Лінійка вимірювальна металева, 1000 мм

27 шт.

27 шт.

100

1725.

Лінійка вимірювальна металева, 300 мм

27 шт.

27 шт.

100

1726.

Лінійка вимірювальна металева, 150 мм

27 шт.

27 шт.

100

1727.

Кутник слюсарний

27 шт.

27 шт.

100

1728.

Малювалка

27 шт.

27 шт.

100

1729.

Рейсмус слюсарний

27 шт.

27 шт.

100

1730.

Циркуль для розмічування

27 шт.

27 шт.

100

1731.

Мікрометр, 0 - 25 мм

5 шт.

5 шт.

100

1732.

Різьбомір метричний

5 шт.

5 шт.

100

1733.

Штангенциркуль з точністю вимірювання 0,05 мм

27 шт.

27 шт.

100

1734.

Штангенциркуль з точністю вимірювання 0,1 мм

27 шт.

27 шт.

100

1735.

Матеріали для слюсарних та токарних робіт

27 наб.

27 наб.

100

1736.

Матеріали для моделювання, конструювання

27 наб.

27 наб.

100

1737.

Матеріал кріпильний шкільний

27 наб.

27 наб.

100

1738.

Механізми і передачі

1 шт.

1 шт.

100

1739.

Зубчасті передачі

1 шт.

1 шт.

100

1740.

Фрикційні передачі

1 шт.

1 шт.

100

1741.

Пасові передачі

1 шт.

1 шт.

100

1742.

Черв'ячні передачі

1 шт.

1 шт.

100

1743.

Кривошипно-шатунні механізми

1 шт.

1 шт.

100

1744.

Кулачкові механізми

1 шт.

1 шт.

100

1745.

Рейкові механізми

1 шт.

1 шт.

100

1746.

Ексцентрикові механізми

1 шт.

1 шт.

100

1747.

Штангенциркуль навчальний з точністю 0,1 мм

2 шт.

2 шт.

100

1748.

Ноніус демонстраційний

1 шт.

1 шт.

100

1749.

Комп'ютер вчителя

1шт.

1шт.

100

1750.

Інтерактивна дошка

1шт.

1шт.

100

1751.

Мультимедійний проектор

1шт.

1шт.

100

1752.

Електронні програмні засоби

100

1753.

Трудове навчання 5 клас (для хлопчиків)

3 шт.

3 шт.

100

1754.

Трудове навчання 6 клас (для хлопчиків)

3 шт.

3 шт.

100

1755.

Трудове навчання (технічні види праці) 7 клас

Зшт.

Зшт.

100

1756.

Трудове навчання (Бібліотека електронних наочностей) 5-9 класи

3 шт.

3 шт.

100

1757.

Таблиці друковані

100

1758.

Обробка деревини (ручна)

1

1

100

1759.

Обробка деревини (механічна)

1

1

100

1760.

Елементи графічної грамоти

1

1

100

1761.

Електромонтажні роботи

1

1

100

1762.

Елементи машинознавства

1

1

100

1763.

Токарно-гвинторізний верстат

1

1

100

1764.

Техніка безпеки під час роботи у шкільних майстернях

1

1

100

1765.

Ампервольтомметр

27

27

100

1766.

Індикатор

5 шт.

5 шт.

100

1767.

Електричний лічильник

1 шт.

1 шт.

100

1768.

Елемент електричного живлення

27 шт.

27 шт.

100

1769.

Плитка електрична лабораторна типу ПЕЛ-300

4 шт.

4 шт.

100

1770.

Електропаяльник (з набором матеріалів)

27 шт.

27 шт.

100

1771.

Вентилятор віконний

5 шт

5 шт

100

1772.

Круглогубці

27 шт.

27 шт.

100

1773.

Плоскогубці комбіновані

27шт.

27шт.

100

1774.

Пінцет

27 шт.

27 шт.

100

1775.

Пристосування для зняття ізоляції

27 шт.

27 шт.

100

1776.

Ніж монтажний

27 шт.

27 шт.

100

1777.

Викрутки

27 компл.

27 компл.

100

1778.

Бокоріз

27 шт.

27 шт.

100

1779.

Арматура для електромонтажних робіт

27 компл.

27 компл.

100

1780.

Електроконструктор

27 наб.

27 наб.

100

1781.

Електродвигун з пристосуваннями

1

компл.

1

компл.

100

1782.

Друковані таблиці

100

1783.

Електромонтажні роботи в 5 класі

1 компл.

1 компл.

100

1784.

Електромонтажні роботи в 6 класі

1 компл.

1

компл.

100

1785.

Електромонтажні роботи в 7 класі

1 компл.

1 компл.

100

1786.

Електромонтажні роботи в 8 класі

1 компл.

1 компл.

100

1787.

Електромонтажні роботи в 9 класі

1 компл.

1 компл.

100

1788.

Електромонтажні роботи в 10 класі

1

компл.

1 компл.

100

1789.

Електромонтажні роботи в 11 класі

1 компл.

1 компл.

100

1790.

Електромонтажні роботи в 12 класі

1 компл.

1 компл.

100

1791.

Техніка безпеки під час виконання електромонтажних робіт

1 компл.

1 компл.

100

1792.

Верстат токарний для обробки деревини

3 шт.

3 шт.

100

1793.

Верстат електрозаточний типу ЕЗ-75

2 шт.

2 шт.

100

1794.

Верстат настільний свердлильний

3 шт.

3 шт.

100

1795.

Верстат настільний фуговально-пильний типу

ФПШ-5

1 шт.

1 шт.

100

1796.

Верстат шипорізний

1шт.

1шт.

100

1797.

Верстат довбальний

1шт

1шт

100

1798.

Верстак столярний

27 шт

27 шт

100

1799.

Коловорот

27 шт.

27 шт.

100

1800.

Дриль ручна з патроном до 8 мм

27 шт.

27 шт.

100

1801.

Дриль ручна з патроном до 10 мм

27 шт.

27 шт.

100

1802.

Електродриль типу ДЕС-1-1

5 шт.

5 шт.

100

1803.

Приладдя для визначення механічних властивостей матеріалів

1шт.

1шт.

100

1804.

Конструктор

27 шт.

27 шт.

100

1805.

Окуляри захисні

17 шт.

17 шт.

100

1806.

Шило

27 шт.

27 шт.

100

1807.

Молоток столярний 250 г

27 шт.

27 шт.

100

1808.

Киянка

27 шт.

27 шт.

100

1809.

Лобзик

27 шт.

27 шт.

100

1810.

Пилка лобзикова

1000 шт.

1000 шт.

100

1811.

Ножівка столярна

27 шт.

27 шт.

100

1812.

Пилка лучкова

27 шт.

27 шт.

100

1813.

Напівфуганок

27 шт.

27 шт.

100

1814.

Свердло перове d=12-30 мм

5 компл.

5 компл.

100

1815.

Рубанок

27 шт.

27 шт.

100

1816.

Шерхебель

27 шт.

27 шт.

100

1817.

Рашпіль напівкруглого перерізу 250 - 300 мм

27 шт.

27 шт.

100

1818.

Різці для токарного верстат

3 наб.

3 наб.

100

1819.

Долото столярне 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм

27 шт.

27 шт.

100

1820.

Стамески плоскі 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 мм

27наб.

27наб.

100

1821.

Стамеска півкругла

10 шт.

10 шт.

100

1822.

Сокира мала N 1

5 шт.

5 шт.

100

1823.

Цикля

10 шт.

10 шт.

100

1824.

Інструменти для різьби по деревині

27наб.

27наб.

100

1825.

Лінійка класна, 1 м, дерев'яна

5 шт.

5 шт.

100

1826.

Косинець класний 45 град., 90 град., 45 град., 

5 шт.

5 шт.

100

Ідерев'яний

1827.

Косинець класний ЗО град., 90 град., 60 град., дерев'яний

5 шт.

5 шт.

100

1828.

Циркуль класний, пластмасовий

5 шт.

5 шт.

100

1829.

Транспортир класний, дерев'яний

5 шт.

5 шт.

100

1830.

Лінійка вимірювальна металева 150 мм

27 шт.

27 шт.

100

1831.

Лінійка вимірювальна металева 300 мм

27 шт.

27 шт.

100

1832.

Лінійка вимірювальна металева 500 мм

27 шт.

27 шт.

100

1833.

Метр складальний

27 шт.

27 шт.

100

1834.

Рулетка, 2 м

5 шт.

5 шт.

100

1835.

Рулетка, 5 м

5 шт.

5 шт.

100

1836.

Кутник столярний

27 шт.

27 шт.

100

1837.

Рейсмус столярний

27 шт.

27 шт.

100

1838.

Кліщі 150 мм

27 шт.

27 шт.

100

1839.

Викрутки плоскі

27наб.

27наб.

100

1840.

Викрутки хрестоподібні

27наб.

27наб.

100

1841.

Викрутки із змінними стержнями

27наб.

27наб.

100

1842.

Рубанок навчальний

1 шт.

1 шт.

100

1843.

Шерхебель навчальний

1 шт.

1 шт.

100

1844.

Напівфуганок навчальний

1шт.

1шт.

100

1845.

Матеріали для моделювання та конструювання

27 наб.

27 наб.

100

1846.

Матеріали для роботи з деревиною

27 наб.

27 наб.

100

1847.

Наждачна шкірка

27наб.

27наб.

100

1848.

Набір гвіздків і шурупів

27наб.

27наб.

100

1849.

Друковані таблиці

100

1850.

Технічна праця

1 компл.

1 компл.

100

1851.

Техніка безпеки під час роботи у шкільних майстернях

1 компл.

1

компл.

100

1852.

Картки для індивідуальної роботи

100

1853.

Технологія виготовлення виробів з деревини, 5 клас

5 компл.

5 компл.

100

1854.

Технологія виготовлення виробів з деревини, 6 клас

5 компл.

5 компл.

100

1855.

Технологія виготовлення виробів з деревини, 7 клас

5 компл.

5

компл.

100

1856.

Технологія виготовлення виробів з деревини, 8 клас

5 компл.

5 компл.

100

1857.

Технологія виготовлення виробів з деревини, 9 клас

5

компл

5

компл

100

1858.

Елементи машинознавства

1

компл.

1 компл.

100

1859.

Плита електрична

4 шт.

4 шт.

100

1860.

Мікрохвильова піч

1шт.

1шт.

100

1861.

Холодильник

1шт.

1шт.

100

1862.

Тостер

1шт.

1шт.

100

1863.

Ростер

1шт.

1шт.

100

1864.

Міксер

2 шт.

2 шт.

100

1865.

М'ясорубка

2 шт.

2 шт.

100

1866.

Кавомолка

2 шт.

2 шт.

100

1867.

Електрочайник

2 шт.

2 шт.

100

1868.

Електрорушник

3 шт.

3 шт.

100

1869.

Ваги побутові з важками

1шт.

1шт.

100

1870.

Бак для відходів з педальною кришкою

1 шт.

1 шт.

100

1871.

Відро емальоване

1 шт.

1 шт.

100

1872.

Сито

2 шт.

2 шт.

100

1873.

Друшляк емальований

2 шт.

2 шт.

100

1874.

Таця

4 шт.

4 шт.

100

1875.

Підставка для посуду

2 шт.

2 шт.

100

1876.

Підставка під гарячі предмети

4 шт.

4 шт.

100

1877.

Пароварка

1шт.

1шт.

100

1878.

Каструля емальована на 1,5 л

4 шт.

4 шт.

100

1879.

Каструля емальована на 3,3 л

4 шт.

4 шт.

100

1880.

Сковорода мала

2 шт.

2 шт.

100

1881.

Сковорода середня

4 шт.

4 шт.

100

1882.

Сковорода велика

4 шт.

4 шт.

100

1883.

Кавник

2 шт.

2 шт.

100

1884.

Набір столовий для спецій

4 наб.

4 наб.

100

1885.

Миска емальована мала

4 шт.

4 шт.

100

1886.

Миска емальована велика

4 шт.

4 шт.

100

1887.

Таз емальований

3 шт.

3 шт.

100

1888.

Ваза для печива

4 шт.

4 шт.

100

1889.

Ваза для печива

4 шт.

4 шт.

100

1890.

Склянка мірна

4 шт.

4 шт.

100

1891.

Шумовка

2 шт.

2 шт.

100

1892.

Ложка розливальна

4 шт.

4 шт.

100

1893.

Ложка столова

27 шт.

27 шт.

100

1894.

Ложка чайна

27 шт.

27 шт.

100

1895.

Виделка столова із нержавіючої сталі

27 шт.

27 шт.

100

1896.

Ніж жолобковий для чищення овочів

4 шт.

4 шт.

100

1897.

Ніж консервний

2 шт.

2 шт.

100

1898.

Ніж столовий із нержавіючої сталі

27 шт.

27 шт.

100

1899.

Ніж-пилка

4 шт.

4 шт.

100

1900.

Качалка

2 шт.

2 шт.

100

1901.

Комплект кондитерських зразків

4 компл.

4 компл.

100

1902.

Збивалка для крему

4 шт.

4 шт.

100

1903.

Лопатка для котлет і м'яса

4 шт.

4 шт.

100

1904.

Рибочистка

4 шт.

4 шт.

100

1905.

Ножезаточувач

1 шт.

1 шт.

100

1906.

Тарілка мілка

27 шт.

27 шт.

100

1907.

Тарілка десертна

27 шт.

27 шт.

100

1908.

Тарілка глибока

27 шт.

27 шт.

100

1909.

Тарілка комбінована

4 шт.

4 шт.

100

1910.

Салатник

8 шт.

8 шт.

100

1911.

Хлібниця

2 шт.

2 шт.

100

1912.

Чашка з блюдцем

27 шт.

27 шт.

100

1913.

Сервіз столовий

2 наб.

2 наб.

100

1914.

Сервіз чайний

2 наб.

2 наб.

100

1915.

Скатертина із тканини

4 шт.

4 шт.

100

1916.

Серветка із тканини

27 шт.

27 шт.

100

1917.

Щітка для миття раковин

2 шт.

2 шт.

100

1918.

Машина швейна побутова з ручним приводом

15 шт.

15 шт.

100

1919.

Машина швейна побутова з електричним приводом

10 шт.

10 шт.

100

1920.

Машина електророзкрійна

1 шт.

1 шт.

100

1921.

Праска електрична з терморегулятором і парозволожувачем

6 шт.

6 шт.

100

1922.

Комп'ютер вчителя

1шт.

1шт.

100

1923.

Інтерактивна дошка

1шт.

1шт.

100

1924.

Мультимедійний проектор

1шт.

1шт.

100

1925.

Електронні програмні засоби

100

1926.

Трудове навчання 5 клас (для дівчаток)

3 шт.

3 шт.

100

1927.

Трудове навчання 6 клас (для дівчаток)

3 шт.

3 шт.

100

1928.

Трудове навчання (обслуговуючі види праці) 7 клас

Зшт.

Зшт.

100

1929.

Трудове навчання (Бібліотека електронних наочностей) 5-9 класи

3 шт.

3 шт.

100

1930.

Дошка прасувальна напільна

4 шт.

4 шт.

100

1931.

Підставка під праску

6 шт.

6 шт.

100

1932.

Манекен 44 розміру М:2

1шт.

1шт.

100

1933.

Манекен 44 розміру навчальний

1шт.

1шт.

100

1934.

Щітка платяна

1шт.

1шт.

100

1935.

Щітка-зметка

4 шт.

4 шт.

100

1936.

Ножиці "зигзаг"

2 шт.

2 шт.

100

1937.

Ножиці побутові

27 шт.

27 шт.

100

1938.

Різець кравецький

27 шт.

27 шт.

100

1939.

Голка машинна N 90

27 шт.

27 шт.

100

1940.

Голка ручна

27 шт.

27 шт.

100

1941.

Наперсток

27 шт.

27 шт.

100

1942.

Ковпак шпульний

5 шт.

5 шт.

100

1943.

Косинець класний 30 град., 60 град., 90 град.

1шт.

1шт.

100

1944.

Косинець класний 45 град., 90 град., 45 град.

1шт.

1шт.

100

1945.

Лекало пластмасове

27 шт.

27 шт.

100

1946.

Циркуль класний

1 шт.

1 шт.

100

1947.

Лінійка закрійна 1 - 4

27 шт.

27 шт.

100

1948.

Лінійка 1000 мм

27 шт.

27 шт.

100

1949.

Стрічка сантиметрова

27 шт.

27 шт.

100

1950.

Лупа текстильна 7х

10 шт.

10 шт.

100

1951.

Набір гачків для в'язання

27 шт.

27 шт.

100

1952.

Набір дротиків для в'язання

27 шт.

27 шт.

100

1953.

Набір тканин

27 наб.

27 наб.

100

1954.

Набір картону

27наб.

27наб.

100

1955.

Колекція льону

10 шт.

10 шт.

100

1956.

Колекція бавовни

10 шт.

10 шт.

100

1957.

Колекція вовни

10 шт.

10 шт.

100

1958.

Колекція шовку

10 шт.

10 шт.

100

1959.

Друковані таблиці

100

1960.

Конструювання і моделювання одягу

1компл

1компл

100

1961.

Матеріалознавство швейного виробництва

1 компл

1компл

100

1962.

Технологія обробки швейних виробів

1

1

100

1963.

Швейні машини

1

1

100

1964.

Електротехнічні роботи у 5 - 12 класах

1

1

100

1965.

Техніка безпеки під час обробки тканини

1

1

100

1966.

Малогабаритна техніка з комплектом обладнання

2 компл.

2 компл.

100

1967.

Теплиця

1 шт.

1 шт.

100

1968.

Ванночки для плиток цегляних

27 шт.

27 шт.

100

1969.

Лотки для сортування насіння

ТІ шт.

27 шт.

100

1970.

Лотки для роздавального матеріалу

27 шт.

27 шт.

100

1971.

Сито земляне

2компл

2компл

100

1972.

Набір сит N 1

1 компл.

1 компл.

100

1973.

Лійка 2 л

6 шт.

6 шт.

100

1974.

Лійка 4 л

6 шт.

6 шт.

100

1975.

Плитка керамічна для пророщування насіння

27 шт.

27 шт.

100

1976.

Ваги технічні 2-го класу, 200 г

1 шт.

1 шт.

100

1977.

Ваги типу ВНШО-2

1 шт.

1 шт.

100

1978.

Лупа ручна 7х

27 шт.

27 шт.

100

1979.

Термометр грунтовий

5 шт.

5 шт.

100

1980.

Термометр зовнішній ТБН-4

3 шт.

3 шт.

100

1981.

Прилад для демонстрування водяних якостей грунту

1шт.

1шт.

100

1982.

Рулетка 20 м

2 шт.

2 шт.

100

1983.

Бур для взяття грунтових проб

2шт.

2шт.

100

1984.

Присадибно-городній інструмент

3 наб.

3 наб.

100

1985.

Вила

5 шт.

5 шт.

100

1986.

Граблі

5 шт.

5 шт.

100

1987.

Лопата універсальна

10 шт.

10 шт.

100

1988.

Лопата совкова

10 шт.

10 шт.

100

1989.

Мотика комбінована

5 шт.

5 шт.

100

1990.

Мотика універсальна

5 шт.

5 шт.

100

1991.

Полольник з прямим лезом

5 шт.

5 шт.

100

1992.

Розрихлювач

2 шт.

2 шт.

100

1993.

Совок для садіння розсади

5 шт.

5 шт.

100

1994.

Борознонарізувач однорядний

1шт.

1шт.

100

1995.

Сікатор однобічний

27 шт.

27 шт.

100

1996.

Сучкоріз штанговий

5 шт.

5 шт.

100

1997.

Ножиці садові

5 шт.

5 шт.

100

1998.

Ножі окулірувальні

5 шт.

5 шт.

100

1999.

Ножівка садова з серпоподібним полотном

1шт.

1шт.

100

2000.

Шкідники основних сільськогосподарських культур

1 наб.

1 наб.

100

2001.

Плоди сільськогосподарських рослин

Інаб.

Інаб.

100

2002.

Мінеральні добрива

Інаб.

Інаб.

100

2003.

Сільськогосподарські рослини

1шт.

1шт.

100

2004.

Лікарські рослини

1шт.

1шт.

100

2005.

Корені бобових рослин з бульбами

1 наб.

1 наб.

100

2006.

МОДЕЛІ

100

2007.

Квітка вишні

1 шт.

1 шт.

100

2008.

Квітка гороху

1шт.

1шт.

100

2009.

Квітка капусти

1шт.

1шт.

100

2010.

Квітка картоплі

1шт.

1шт.

100

2011.

Квітка пшениці

1шт.

1шт.

100

2012.

Друковані таблиці

100

2013.

Сільськогосподарські рослини

1 компл.

1 компл.

100

2014.

Сільськогосподарська праця у 5 - 9 класах

1 компл.

1 компл.

100

2015.

Сільськогосподарські знаряддя і машини

1 компл.

1 компл.

100

2016.

Благоустрій і озеленення території, 5-9 клас

1 компл.

1 компл.

100

2017.

Свійські тварини і птахи

1 компл.

1 компл.

100

2018.

Машинознавство, 5-12 клас

1 компл.

1 компл.

100

2019.

Зернівка пшениці (рельєфна)

1шт.

1шт.

100

2020.

Портрети

100

2021.

Видатні вчені-агробіологи:

1 компл.

1 компл.

100

2022.

К.А.Тімірязєв;

1

1

100

2023.

В. В. Докучаев;

1

1

100

2024.

Д.Н.Прянишніков;

1

1

100

2025.

М.І.Вавілов

1

1

100

2026.

В.І.Вернадський

1

1

100

2027.

МОДЕЛІ

1

1

100

2028.

Форми деталей

7 наб.

7 наб.

100

2029.

Утворення перерізів і розрізів

12 наб.

12 наб.

100

2030.

Утворення аксометричних проекцій

5 наб.

5 наб.

100

2031.

Роз'ємні з'єднання

7 наб.

7 наб.

100

2032.

Побудова спряжень

1шт.

1шт.

100

2033.

Набір елементів зображень з магнітним кріпленням

Інаб.

Інаб.

100

2034.

Набір деталей

9 наб.

9 наб.

100

2035.

Набір для моделювання деталей і вузлів машин

3 наб.

3 наб.

100

2036.

Набір для моделювання наочних зображень

Інаб.

Інаб.

100

2037.

Друковані таблиці

100

2038.

Історія розвитку креслення

1шт

1шт

100

2039.

Робота з креслярським інструментом

1шт.

1шт.

100

2040.

Креслярські інструменти

1шт.

1шт.

100

2041.

Креслення плоскої деталі

1шт.

1шт.

100

2042.

Нанесення розмірів на кресленні

1шт.

1шт.

100

2043.

Аналіз геометричної форми деталі

2 шт.

2 шт.

100

2044.

Елементи поверхні деталі

1шт.

1шт.

100

2045.

Конструктивні елементи деталей

2шт

2шт

100

2046.

Утворення комплексного креслення

2шт.

2шт.

100

2047.

Зображення геометричних тіл на кресленні

2шт.

2шт.

100

2048.

Компонування зображення на полі креслення

2шт

2шт

100

2049.

Послідовність виконання ескіза деталей

2шт.

2шт.

100

2050.

Послідовність побудови технічного рисунка деталі

2шт.

2шт.

100

2051.

Аналіз графічного складу зображень на кресленні

2шт.

2шт.

100

2052.

Способи побудови аксонометричних проекцій

2шт.

2шт.

100

2053.

Класифікація зображень креслення

2шт.

2шт.

100

2054.

Формати креслень

1шт.

1шт.

100

2055.

Лінії креслення

1шт.

1шт.

100

2056.

Основний напис креслення

1шт.

1шт.

100

2057.

Шрифти креслярські

2шт.

2шт.

100

2058.

Правила нанесення розмірів на кресленнях

2шт.

2шт.

100

2059.

Геометричні побудови на кресленнях

2шт.

2шт.

100

2060.

Умовності і спрощення зображень на кресленнях

2шт.

2шт.

100

2061.

Позначення різьб на кресленнях

2шт.

2шт.

100

2062.

Спрощене зображення з'єднань на кресленнях

2шт.

2шт.

100

2063.

Умовні графічні зображення на електричних схемах

1шт.

1шт.

100

2064.

Таблиці з рухомими елементами

100

2065.

Проектування на одну площину проекції

1шт.

1шт.

100

2066.

Побудова аксонометричної проекції предмета

1шт.

1шт.

100

2067.

Аналіз графічної форми предмета

3 шт.

3 шт.

100

2068.

Утворення розрізу деталі

1шт.

1шт.

100

2069.

Утворення фронтального розрізу

1шт.

1шт.

100

2070.

Утворення горизонтального розрізу

1шт.

1шт.

100

2071.

Утворення профільного розрізу

1шт.

1шт.

100

2072.

Утворення складного ступінчастого розрізу

1шт.

1шт.

100

2073.

Поєднання половини вигляду з половиною розрізу

1шт.

1шт.

100

2074.

Утворення розрізу на аксометричній проекції

1шт.

1шт.

100

2075.

Таблиці на магнітній основі

100

2076.

Проектування на дві площини проекції

1шт.

1шт.

100

2077.

Проектування на три площини проекції

2шт.

2шт.

100

2078.

Побудова аксонометричної проекції предмета

2шт.

2шт.

100

2079.

Побудова креслення групи геометричних тіл

2шт.

2шт.

100

2080.

Зображення елементів поверхні предмета

2шт.

2шт.

100

2081.

Побудова третьої проекції предмета за двома даними

1шт.

1шт.

100

2082.

Побудова розгортки поверхні геометричного тіла

5 шт.

5 шт.

100

2083.

Утворення перерізу деталі

5шт.

5шт.

100

2084.

Утворення розрізу деталі

5шт.

5шт.

100

2085.

Додатковий вигляд на кресленні

2шт.

2шт.

100

2086.

Місцевий вигляд на кресленні

2шт.

2шт.

100

2087.

Креслення болтового з'єднання

2шт.

2шт.

100

2088.

Креслення з'єднання гвинтом

2шт.

2шт.

100

2089.

Креслення з'єднання шпилькою

2шт.

2шт.

100

2090.

Креслення шпонкового з'єднання

2шт.

2шт.

100

2091.

Креслення з'єднання двох деталей за допомогою різьби

Зшт.

Зшт.

100

2092.

Креслення складальне

Зшт.

Зшт.

100

2093.

Навчальні комп'ютерні програми

100

2094.

Комп'ютерна графіка

1шт.

1шт.

100

2095.

Компас ЗД

1шт.

1шт.

100

2096.

Технічні засоби навчання

100

2097.

Комп'ютер вчителя

1шт.

1шт.

100

2098.

Інтерактивна дошка

1шт.

1шт.

100

2099.

Мультимедійний проектор

1шт.

1шт.

100

2100.

Захист Вітчизни

Назви стендів

1

1

100

2101.

Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни

1

1

100

2102.

Загальновійськова підготовка

1

1

100

2103.

Вогнева підготовка

1

1

100

2104.

Тактична підготовка

1

1

100

2105.

Прикладна фізична підготовка

1

1

100

2106.

Основи цивільного захисту

1

1

100

2107.

Основи медико-санітарної підготовки

1

1

100

2108.

Назви плакатів і таблиць

1

1

100

2109.

Державний прапор України

1

1

100

2110.

Державний гімн України

1

1

100

2111.

Малий державний герб України

1

1

100

2112.

Військова присяга

1

1

100

2113.

Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу»

1

1

100

2114.

Структура Збройних Сил України

1

1

100

2115.

Зарубіжна література

Учнівські столи

20

20

100

2116.

Стільці

40

40

100

2117.

Шафи

1

1

100

2118.

Класні дошки

1

1

100

2119.

Учительський стіл

1

1

100

2120.

Стілець для вчителя

1

1

100

2121.

Комп'ютери

3

3

100

2122.

комплектація засобами навчання, передбаченими переліком типових навчально-наочних посібників;необхідними ТЗН і пристосуваннями для їх ефективного використання;

1

1

100

2123.

словесно-образною наочністю;

1

1

100

2124.

критичними та літературознавчими матеріалами;

1

1

100

2125.

періодичними виданнями;

1

1

100

2126.

методичною літературою;

1

1

100

2127.

довідковою літературою;

1

1

100

2128.

матеріалами досвіду школи;

1

1

100

2129.

законодавчими документами про освіту;

1

1

100

2130.

картотеками навчального устаткування.

1

1

100

2131.

Організація робочого місця учня:

1

1

100

2132.

відповідність шкільних меблів (парт, столів, сгільців) діючим стандартам та антропометричним вимогам (відповідність висоти стола і стільця зросту учня),

1

1

100

2133.

маркування шкільних меблів,

1

1

100

2134.

розміщення столів відповідно до гігієнічних норм.

1

1

100

2135.

Організаціяробочого місця вчителя:

1

1

100

2136.

наявність робочого стола вчителя,

1

1

100

2137.

наявність класної дошки,

1

1

100

2138.

доцільність розміщення,

1

1

100

2139.

оснащення магнітною основою

1

1

100

2140.

Розміщення і зберігання навчального обладнання:

1

1

100

2141.

нумерація місць, зберігання засобів навчання, наявність етикеток,

1

1

100

2142.

наявність інвентарної книги,

1

1

100

2143.

наявність меблів та пристроїв для зберігання посібників та обладнання.

1

1

100

2144.

Навчально- методичне забезпечення кабінету

1

1

100

2145.

навчальними програмами, які мають гриф МОН України і визначені як діючі

1

1

100

2146.

підручниками, посібниками, хрестоматіями,

1

1

100

2147.

підбірка книг для самостійного та позакласного читання,

1

1

100

2148.

критичні статті вітчизняних та зарубіжних літературознавців,

1

1

100

2149.

поурочні та календарні плани,

1

1

100

2150.

завдання для тематичної атестації,

1

1

100

2151.

тематичні папки,

1

1

100

2152.

зразки олімпіадних та конкурсних завдань.

1

1

100

2153.

Табличка з написом назви кабінету

1

1

100

2154.

Озеленення кабінету

1

1

100

2155.

Постійні експозиції:

1

1

100

2156.

Експозиції змінного характеру

1

1

100

2157.

виставка кращих робіт учнів,

1

1

100

2158.

матеріали до теми наступних уроків,

1

1

100

2159.

додаткова інформація відповідно до навчальних програм,

1

1

100

2160.

результати олімпіад» конкурсів;

1

1

100

2161.

матеріали краєзнавчого характеру,

1

1

100

2162.

додаткова інформація про життєвий і творчий шлях письменника.

1

1

100

2163.

Естетичний вигляд кабінету

1

1

100

2164.

Керівнцтво навчальним кабінетом:

1

1

100

2165.

Наказ про призначення завідуючого кабінетом, посадові обов'язки заві-

1

1

100

2166.

дуючого кабінетом.

1

1

100

2167.

План роботи кабінету, паспорт кабінету.

1

1

100

2168.

Оновлення та удосконалення матеріальної бази кабінету.

1

1

100

2169.

Стан ведення документації відповідно до вимог.

1

1

100

2170.

Забезпечення дотримання чистоти і порядку.

1

1

100

2171.

Перспективний план оснащення кабінету

1

1

2172.

Основи безпеки життєдіяльності

Учнівські столи

20

20

100

2173.

Стільці

40

40

100

2174.

Шафи

1

1

100

2175.

Класні дошки

1

1

100

2176.

Учительський стіл

1

1

100

2177.

Стілець для вчителя

1

1

100

2178.

Комп'ютери

3

3

100

2179.

Основою навчально-методичного обладнання класу є стенди

Екологічні проблеми суспільства.

1

1

100

2180.

Класифікація надзвичайних ситуацій.

1

1

100

2181.

Небезпека навколо нас.

1

1

100

2182.

Засоби індивідуального захисту.

1

1

100

2183.

Радіація і людина.

1

1

100

2184.

Раціональне харчування.

1

1

100

2185.

Правила пожежної безпеки.

1

1

100

2186.

Здоровий спосіб життя.

1

1

100

2187.

Права і обов'язки учнів по захисту життя і здоров'я.

1

1

100

2188.

Правила дорожнього руху.

1

1

100

2189.

Твої рятівники, школяр.

1

1

100

2190.

Історія та правознавство 

Учнівські столи

20

20

100

2191.

Стільці

40

40

100

2192.

Шафи

1

1

100

2193.

Класні дошки

1

1

100

2194.

Учительський стіл

1

1

100

2195.

Стілець для вчителя

1

1

100

2196.

Комп'ютери

3

3

100

2197.

бібліотечка

1

1

100

2198.

атрибути і матеріали національної символіки, українознавства (народознавства), краєзнавства;

1

1

100

2199.

«Куточок права»

1

1

100

2200.

комплекти навчального обладнання з історії України, всесвітньої історії, правознавства;

1

1

100

2201.

тематична картотека навчального обладнання для вивчення навчальних тем програми;

1

1

100

2202.

методична література для вчителів та матеріали передового досвіду викладання історії України, всесвітньої історії, правознавства;

1

1

100

2203.

Матеріали періодичної преси

1

1

100

2204.

Журнали

1

1

100

2205.

краєзнавчі матеріали;

1

1

100

2206.

картографічна продукція;

1

1

100

2207.

електронні засоби навчання.

1

1

100

2208.

шафа

1

1

100

2209.

стелажі

1

1

100

2210.

Іноземні мови

карта країни, мова якої вивчається;

1

1

100

2211.

алфавіт (для початкового етапу навчання);

1

1

100

2212.

портрети відомих людей країни, мова якої вивчається;

1

1

100

2213.

плакати з висловлюваннями визначних людей, цитатами з відомих творів, крилатими виразами про іноземну мову.

1

1

100

2214.

Інтерактивна дошка

1

1

100

2215.

Мультимедійний проектор

1

1

100

2216.

Магнітофон

1

1

100

2217.

Відеомагнітофон

1

1

100

2218.

Аудівізуальний матеріал

40

40

100

2219.

Комп'ютери

13

13

100

2220.

Ноутбук

2

2

100

2221.

Комплект програмного забезпечення

20

20

100

2222.

Навчально-методичний комплект

20

20

100

2223.

Учительський стіл

1

1

100

2224.

Стілець для вчителя

1

1

100

2225.

Шафа

1

1

100

2226.

Класна дошка

1

1

100

2227.

Учнівські столи

13

13

100

2228.

Учнівські стільці

13

13

100

2229.

Географія

Учнівські столи

20

20

100

2230.

Стільці

40

40

100

2231.

Шафи

1

1

100

2232.

Класні дошки

1

1

100

2233.

Учительський стіл

1

1

100

2234.

Стілець для вчителя

1

1

100

2235.

Комп'ютери

3

3

100

2236.

Гірські породи та мінерали 3 наб.

3

3

100

2237.

Корисні копалини 3 наб.

3

3

100

2238.

Кам'яне вугілля та продукти його переробки наб.

3

3

100

2239.

Торф та продукти його переробки

3

3

100

2240.

Залізна руда та продукти її переробки

3

3

100

2241.

Мідна руда та продукти її переробки

3

3

100

2242.

Граніт та його складові частини

3

3

100

2243.

Пісок, глина та продукти їх переробки

3

3

100

2244.

Типи ґрунтів

3

3

100

2245.

Органічні та мінеральні добрива

3

3

100

2246.

Гербарії

100

2247.

Основні групи рослин

3

3

100

2248.

Нижчі рослини: водорості, лишайники, мохи, папороті

3

3

100

2249.

Вищі рослини: голонасінні, покритонасінні

3

3

100

2250.

Листяні дерева та кущі

3

3

100

2251.

Хвойні дерева та кущі

3

3

100

2252.

Рослини природних зон України і світу

3

3

100

2253.

Дикорослі рослини

3

3

100

2254.

Культурні рослини

3

3

100

2255.

Лікарські рослини

3

3

100

2256.

МОДЕЛІ

100

2257.

Глобус фізичний ГФ Ш 320 мм

15

15

100

2258.

Глобус фізичний ГФ Ш 420 мм

1

1

100

2259.

Глобус політичний ГП Ш 420 мм

1

1

100

2260.

Глобус політичний ГП ПІ 320 мм

15

15

100

2261.

Глобус політичний ГП ПІ 120 мм

1

1

100

2262.

Форми поверхні суті:

1

1

100

2263.

будова вулкана

1

1

100

2264.

горб із горизонталями

1

1

100

2265.

порівняння рівнин за висотою вад рівнем океану

1

1

100

2266.

профіль дна Світового океану

1

1

100

2267.

сталагміти

1

1

100

2268.

сталактити

1

1

100

2269.

водоспад

1

1

100

2270.

льодовик

1

1

100

2271.

артезіанський колодязь

1

1

100

2272.

ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ Демонстраційні

1

1

100

2273.

Прилади для вимірювання опадів (дощомір, снігомір)

1

1

100

2274.

Анемометр чашковий

1

1

100

2275.

Снігомірна рейка

1

1

100

2276.

Термометр зовнішній ТЗ-4

1

1

100

2277.

Термометр кімнатний

1

1

100

2278.

Термометр метеорологічний максимальний ТМ-1 № 1

1

1

100

2279.

Термометр метеорологічний мінімальний ТМ-2 №4

1

1

100

2280.

Термометр колінний

1

1

100

2281.

Термограф

1

1

100

2282.

Гідрограф

1

1

100

2283.

Барограф

1

1

100

2284.

Гігрометр

1

1

100

2285.

Флюгер

1

1

100

2286.

Гномон

1

1

100

2287.

Телурій

1

1

100

2288.

Компас

1

1

100

2289.

Барометр-анероїд БА-52

1

1

100

2290.

Лабораторні

100

2291.

Секундомір

15

15

100

2292.

Астролябія

3

3

100

2293.

Далекомір

15

15

100

2294.

Компас шкільний

зо

зо

100

2295.

Прилади та інструменти топографічні

5

5

100

2296.

Лінійка нарізна

15

15

100

2297.

Нівелір шкільний

2

2

100

2298.

Рулетка 10 м

5

5

100

2299.

Кутомір шкільний

2

2

100

2300.

Штативи для астролябій і мензул

15

15

100

2301.

Циркуль мірний (крон)

15

15

100

2302.

Циркуль землемірний

5

5

100

2303.

Лупа ручна

15

15

100

2304.

Планшет для плану місцевості

15

15

100

2305.

Друковані Карти стінні

1

1

100

2306.

Політична карта світу

1

1

100

2307.

Фізична карта світу

1

1

100

2308.

Західна півкуля. Східна півкуля

1

1

100

2309.

Будова земної кори

1

1

100

2310.

Географічні пояси та природні зони світу

1

1

100

2311.

Кліматичні пояси та області світу

1

1

100

2312.

Кліматична карта світу

1

1

100

2313.

Тектонічна карта та корисні копалини світу

1

1

100

2314.

Карта океанів

1

1

100

2315.

Густота населення світу

1

1

100

2316.

Народи світу

1

1

100

2317.

Світ. Енергетика

1

1

100

2318.

Світ. Машинобудування

1

1

100

2319.

Світ. Хімічна промисловість

1

1

100

2320.

Світ. Сільське господарство (рослинництво)

1

1

100

2321.

Світ. Сільське господарство (тваринництво)

1

1

100

2322.

Світ. Транспорт

1

1

100

2323.

Африка (фізична)

1

1

100

2324.

Африка (кліматична)

1

1

100

2325.

Африка (природні зони)

1

1

100

2326.

Африка (політична)

1

1

100

2327.

Африка (економічна)

1

1

100

2328.

Південна Америка (політична)

1

1

100

2329.

Південна Америка (фізична)

1

1

100

2330.

Південна Америка (кліматична)

1

1

100

2331.

Південна Америка (природні зони)

1

1

100

2332.

Південна Америка (економічна)

1

1

100

2333.

Північна Америка (фізична)

1

1

100

2334.

Північна Америка (політична)

1

1

100

2335.

Північна Америка (економічна)

1

1

100

2336.

Північна Америка (кліматична)

1

1

100

2337.

Північна Америка (природні зови)

1

1

100

2338.

Євразія (фізична)

1

1

100

2339.

Євразія (політична)

1

1

100

2340.

Євразія (кліматична)

1

1

100

2341.

Євразія (природні зони)

1

1

100

2342.

Євразія (економічна)

1

1

100

2343.

Австралія (фізична)

1

1

100

2344.

Австралія (політична)

1

1

100

2345.

Австралія (кліматична)

1

1

100

2346.

Австралія (природні зони)

1

1

100

2347.

Австралія (економічна)

1

1

100

2348.

Європа (політична)

1

1

100

2349.

Європа (економічна)

1

1

100

2350.

Україна. Політико-адміністративна карта

1

1

100

2351.

Україна. Фізична карта

1

1

100

2352.

Україна. Тектонічна карта

1

1

100

2353.

Україна. Геологічна карта

1

1

100

2354.

Україна. Корисні копалини

1

1

100

2355.

Україна. Економічна карта

1

1

100

2356.

Україна. Екологічна ситуація

1

1

100

2357.

Україна. Кліматична карта

1

1

100

2358.

Україна. Рослинний та тваринний світ

1

1

100

2359.

Україна. Легка промисловість

1

1

100

2360.

Украіїна. Промисловість будівельних матеріалів

1

1

100

2361.

Україна. Охорона природи

1

1

100

2362.

Україна. Паливно-енергетична промисловість

1

1

100

2363.

Україна. Транспорт

1

1

100

2364.

Україна. Ландшафти

1

1

100

2365.

Україна. Промисловість

1

1

100

2366.

Україна. Населення

1

1

100

2367.

Україна. Ґрунти

1

1

100

2368.

Україна. Сільське господарство (рослинництво)

1

1

100

2369.

Україна. Сільське господарство (тваринництво)

1

1

100

2370.

Україна. Природні води

1

1

100

2371.

Україна. Хімічна, нафто-хімічна та хіміко-фарм. Промисловість

1

1

100

2372.

Україна. Металургія

1

1

100

2373.

Україна. Машинобудування

1

1

100

2374.

Україна. Господарство

1

1

100

2375.

Україна. Виробництво непродовольчих товарів народного споживання

1

1

100

2376.

Україна. Харчова промисловість

1

1

100

2377.

Карта своєї області та району (фізична)

1

1

100

2378.

Карта своєї області та району (економічна)

1

1

100

2379.

Топографічна карта

1

1

100

2380.

США (комплексна карта)

1

1

100

2381.

Японія (комплексна карта)

1

1

100

2382.

ФРН (комплексна карта)

1

1

100

2383.

Роль зовнішніх сил у формуванні рельєфу Землі

1

1

100

2384.

Схема утворення магматичних порід

1

1

100

2385.

Схема утворення осадових гірських порід

1

1

100

2386.

Схема утворення метаморфічних гірських порід

1

1

100

2387.

Тектонічна будова території України

1

1

100

2388.

Геологічна будова території України

1

1

100

2389.

Фізико-географічне районування України

1

1

100

2390.

Галузева структура господарства України

1

1

100

2391.

Соціальна і виробнича інфраструктура

1

1

100

2392.

Територіальна структура господарства

1

1

100

2393.

Структура рослинництва

1

1

100

2394.

Структура тваринництва

1

1

100

2395.

Зональна спеціалізація сільського господарства

України

1

1

100

2396.

Зростання кількості людей на Землі

1

1

100

2397.

Території формування рас

1

1

100

2398.

Зовнішньоекономічні зв'язки України

1

1

100

2399.

ЕКРАННО-ЗВУКОВІ Комп'ютерні програми навчального призначення

1

1

100

2400.

Атлас карт з курсу «Географія України»

1

1

100

2401.

Атлас карт з курсу «Географія материків»

1

1

100

2402.

Атлас карт з курсу «Загальна географія»

1

1

100

2403.

Атлас карт з курсу «Економічна та соціальна географія світу»

1

1

100

2404.

План місцевості

1

1

100

2405.

Картографічні проекції

1

1

100

2406.

Географічна оболонка

1

1

100

2407.

Атмосфера Землі та її охорона

1

1

100

2408.

Повітряні маси та їх рух

1

1

100

2409.

Вивітрювання

1

1

100

2410.

Формування земної кори

1

1

100

2411.

Формування поверхні суші

1

1

100

2412.

Тектонічна будова земної кори

1

1

100

2413.

Рухи земної кори (літосфера)

1

1

100

2414.

Гейзери та гарячі джерела

1

1

100

2415.

Геоморфологічна будова і розвиток різноманітних форм рельєфу

1

1

100

2416.

Висотна поясність

1

1

100

2417.

Формування родовищ корисних копалин

1

1

100

2418.

Несприятливі екзогенні й ендогенні процеси

1

1

100

2419.

Процес ґрунтоутворення

1

1

100

2420.

Формування поверхневих вод (річкова долина, тераси, басейн тощо)

1

1

100

2421.

Підземні води та їх формування

1

1

100

2422.

Природно-історичні процеси розподілу суходолу і моря

1

1

100

2423.

Розвиток і зміна ландшафтів

1

1

100

2424.

Рослинний і тваринний світ материків

1

1

100

2425.

ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

100

2426.

Персональний комп'ютер учителя (ПКВ)

1

1

100

2427.

Персональний комп'ютер учня (ПКУ)

3

3

100

2428.

Мультимедійний проектор

1

1

100

2429.

Дошка аудиторна

1

1

100

2430.

Телевізор

1

1

100

2431.

Кодоскоп

1

1

100

2432.

Кріплення для карт

1

1

100

2433.

Меблі для кабінету географії

1

1

100

2434.

2435.

Українська мова та література

Учнівські столи

20

20

100

Стільці

40

40

100

2436.

Шафи

1

1

100

2437.

Класні дошки

1

1

100

2438.

Учительський стіл

1

1

100

2439.

Стілець для вчителя

1

1

100

2440.

Комп'ютери

3

3

100

2441.

державна символіка - герб, прапор, текст гімну України

1

1

100

2442.

словесно-образна наочність; широкий добір художньої літератури, підручники-хрестоматії, посібники-хрестоматії, наукова література, зібрання книг для позакласного, самостійного читання та літератури рідного краю, наприклад, під рубриками „Моя улюблена книга", „У світі літератури" тощо; блок планшетів під загальною назвою „Історична доля національної мови":

1

1

100

2443.

планшети-заголовки із висловами про мову, літературна карта України, галерея портретів українських письменників із вказаними датами народження і смерті, наприклад: портрет І.П.Котляревського (1769-1838); передня стіна- портрет Т.Г.Шевченка у вишиваному рушнику, як вияв великої шани до поета;

1

1

100

2444.

„Норми літературної мови", „Вимоги до мовлення", „Формули ввічливості", „Абетка від Олександра Олеся", „Молитва до мови" Катерини Мотрич (газета „Слово Просвіти", №1, 2001 рік; журнал „Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах" №1, 2001);

1

1

100

2445.

критичні та літературознавчі матеріали: видання творів і статей вітчизняних літературознавців і

1

1

100

критиків; видання книг для школярів згідно з чинними програмами з мови та літератури; книги-посібники із серії „Літературна крамниця";

2446.

науково-методичні періодичні видання: фахові журнали і газети або папки, куди вчитель разом з учнями збиратиме найважливіші матеріали з газет і журналів, які можуть комплектуватись за темами або для кожного класу окремо (щоб легше і швидше користуватися накопиченим у папках матеріалом, варто завести тематичну картотеку, якою могли б користуватися як учні, так і вчителі);

1

1

100

2447.

методична література: дослідження, виступи, доповіді, рекомендації та коментарі щодо вивчення предмета; методичні розробки уроків, конспекти уроків з різною формою навчання, календарне планування, поурочні плани, дидактичний матеріал, матеріали для організації контролю навчальних досягнень учнів, тексти варіантів контрольних робіт, тексти тренувальних вправ і завдань, тексти з мови та літератури; екзаменаційні білети, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури тощо;

1

1

100

2448.

довідкова література: словники різноманітних типів (тлумачний, словник літературознавчих термінів, літературний, енциклопедичний, орфографічний, іншомовних слів, фразеологічний, синонімів, антонімів, діалектизмів, російсько-український, українсько- російський тощо), різного роду енциклопедії (біблійна, літературознавча тощо);

1

1

100

2449.

художньо-зображувальна наочність і ТЗН: ілюстрації до творів, репродукції картин на літературну та історичну тематику, твори живопису і графіки; телевізори, аудіо- відеотехніка, кодоскопи, різні види звукозапису та відеозапису (виконання літературних творів майстрами мистецтв, записи авторських виступів письменників, записи театральних вистав, фонохрестоматії тощо), діафільми, слайди.

1

1

100

2450.

Друковані

100

2451.

Таблиці

100

2452.

Український алфавіт (друковані літери великі і малі)

1 шт.

1 шт.

100

2453.

Український алфавіт (рукописні літери великі і малі)

1 шт.

1 шт.

100

2454.

Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з'єднань (1-4 класи)

1 шт.

1 шт.

100

2455.

Тлумачний ілюстрований словник української мови (1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

100

2456.

Сиди правильно при письмі

1 шт.

1 шт.

100

2457.

Правильно тримай ручку при письмі

1 шт.

1 шт.

100

2458.

Сиди правильно при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

1 шт.

100

2459.

Правильно тримай ручку при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

1 шт.

100

2460.

Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи)

4 компл.

4 компл.

100

2461.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1 клас)

1 компл,

1 компл,

100

2462.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2463.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)

1компл

1 компл

100

2464.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)

1компл

1компл

100

2465.

Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

100

2466.

Серія малюнків (3 - 4) для побудови зв'язного мовлення (1 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2467.

Серія малюнків (4 - 5) для побудови зв'язного мовлення (2 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2468.

Серія малюнків (5 - 8) для побудови зв'язного мовлення (3, 4 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2469.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (1 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2470.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (2 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2471.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (3 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2472.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (4 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2473.

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2474.

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (2 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2475.

Формування навички читання українською мовою цілими словами (1 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2476.

Формування навички читання українською мовою цілими словами (2 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2477.

Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1-4 класи)

по 1 компл.

по 1 компл.

100

2478.

Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

100

2479.

Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення (3-4 класи)

1 компл.

1 компл.

100

2480.

Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і

основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)

1 компл.

1 компл.

100

2481.

тема і основна думка тексту, заголовок, абзац (4 клас)

100

2482.

Таблиці та опорні схеми з української мови:

100

2483.

Речення:

100

2484.

Види простих речень за метою висловлювання.

1 компл.

1 компл.

100

2485.

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення.

1 компл.

1 компл.

100

2486.

Однорідні члени речення.

1 компл.

1 компл.

100

2487.

Уявлення про складне речення (найпростіші види)

(1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

100

2488.

Таблиці та опорні схеми з української мови (3, 4 класи):

100

2489.

Частини мови:

100

2490.

іменник;

1 компл.

1 компл.

100

2491.

прикметник;

1 компл.

1 компл.

100

2492.

числівник;

1 компл.

1 компл.

100

2493.

займенник;

1

1

100

компл.

компл.

2494.

дієслово;

1 компл.

1 компл.

100

2495.

прислівник;

1 компл.

1 компл.

100

2496.

прийменник, сполучник; загальні відомості

1 шт.

1 шт.

100

2497.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин (3, 4 класи):

1

1

100

2498.

Частини мови:

1

1

100

2499.

іменник;

1 компл.

1 компл.

100

2500.

прикметник;

1 компл.

1 компл.

100

2501.

числівник;

1 компл.

1 компл.

100

2502.

займенник;

1 компл.

1 компл.

100

2503.

дієслово;

1 компл.

1 компл.

100

2504.

прислівник;

1 компл.

1 компл.

100

2505.

прийменник, сполучник; загальні відомості

1 шт.

1 шт.

100

2506.

Таблиці та опорні схеми з української мови (1-4 класи):

100

2507.

Звуки і букви.

100

2508.

Голосні і приголосні звуки. Український алфавіт. Склад.

1 компл.

1 компл.

100

2509.

Наголос, наголошені і ненаголошені голосні.

1 компл.

1 компл.

100

2510.

Приголосні, тверді і м'які, дзвінкі і глухі.

1 компл.

1 компл.

100

2511.

Правила вимови голосних і приголосних звуків. Вимова і правопис

1 компл.

1 компл.

100

2512.

дієслівних форм на -ться, -тся.

1 компл.

1 компл.

100

2513.

Звуки і букви.

1

1

100

2514.

Таблиці та опорні схеми з української мови (1-4 класи):

1

1

100

2515.

Правопис.

1

1

100

2516.

Найуживаніші орфографічні правила про вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки).

1 компл.

1 компл.

100

2517.

Перенос частин слів з рядка в рядок.

1 шт.

1 шт.

100

2518.

Правописні явища у коренях і префіксах і суфіксах.

1 компл.

1 компл.

100

2519.

Написання прийменників з іменниками;

1 шт.

1 шт.

100

2520.

Вживання апострофа;

1 компл.

1 компл.

100

2521.

Написання не з дієсловами;

1 компл.

1 компл.

100

2522.

Вживання розділових знаків у кінці речення.

1 шт.

1 шт.

100

2523.

Використання коми при однорідних членах без сполучників та зі сполучниками і, а, але; у складному реченні

1 шт.

1 шт.

100

2524.

Картки для індивідуальної роботи

100

2525.

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма українською мовою (1 клас)

30 шт.

30 шт.

100

2526.

Каса літер та складів українського алфавіту

30 шт.

30 шт.

100

2527.

Набір графічних позначень моделей звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-

30 шт.

30 шт.

100

дія, службове слово; будова слова), речень (1-4 класи)

2528.

Моделі

100

2529.

Площинні

100

2530.

Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)

1 компл.

1 компл.

100

2531.

Навчальні комп'ютерні програми

100

2532.

Збагачуємо мову (український словниковий запас)

1 шт.

1 шт.

100

2533.

Будуємо речення. Будуємо текст

1 шт.

1 шт.

100

2534.

Перевіряємо написання слів

1 шт.

1 шт.

100

2535.

Екранно-звукові

100

2536.

Відеофільми

100

2537.

Пори року

1 шт.

1 шт.

100

2538.

Як хліб до нас прийшов

1 шт.

1 шт.

100

2539.

Як книга до нас прийшла

1 шт.

1 шт.

100

2540.

Українські народні казки

1 шт.

1 шт.

100

2541.

Казки народів світу

1 шт.

1 шт.

100

2542.

Традиції та звичаї українського народу

1 шт..

1 шт..

100

2543.

Етичні норми спілкування (культура спілкування з однокласниками, друзями та з дорослими людьми) (1-4 класи)

1 шт.

1 шт.

100

2544.

Аудіозаписи

100

2545.

Навчаємось української літературної вимови

1шт.

1шт.

100

2546.

Фонохрестоматія для 1-4 класів (казки, вірші, оповідання, народні дитячі ігри в музичному супроводі)

1шт.

1шт.

100

2547.

Музичні твори для використання на уроках та у позаурочний час

1шт.

1шт.

100

2548.

Я і Україна

Друковані

1

1

100

2549.

Карти стінні

1

1

100

2550.

Західна півкуля. Східна півкуля.

1 шт.

1 шт.

100

2551.

Фізична карта світу

1 шт.

1 шт.

100

2552.

Фізична карта України

1 шт.

1 шт.

100

2553.

Адміністративна карта України

1 шт.

1 шт.

100

2554.

Україна. Природні зони

1 шт.

1 шт.

100

2555.

План місцевості

1 шт.

1 шт.

100

2556.

Заповідники України

1 шт.

1 шт.

100

2557.

Історико - етнографічна карта

1 шт.

1 шт.

100

2558.

Карти атласів

100

2559.

Атлас зоряного неба

30 шт.

30 шт.

100

2560.

Паша Батьківщина (3-4 класи)

30 шт.

30 шт.

100

2561.

Контурні карти (3-4 класи)

30 шт.

30 шт.

100

2562.

Таблиці

100

2563.

Планети і тіла Сонячної системи

1 компл.

1 компл.

100

2564.

Річний рух Землі навколо Сонця

1 компл.

1 компл.

100

2565.

Обертання Землі навколо осі

1 компл.

1 компл.

100

2566.

Кругообіг води в природі

1 компл.

1 компл.

100

2567.

Рух сонця по небосхилу та утворення тіні

1 компл.

1 компл.

100

2568.

Тварини - мешканці ґрунту

1 компл.

1 компл.

100

2569.

Осілі птахи. Перелітні птахи

1 компл.

1 компл.

100

2570.

Птахи, які прилітають до нас на зиму

1 шт.

1 шт.

100

2571.

Різноманітний світ комах у природі

1

1

100

компл.

компл.

2572.

Гриби: їстівні та отруйні

1 компл.

1 компл.

100

2573.

Теплові пояси Землі

1 компл.

1 компл.

100

2574.

Гірські породи та мінерали

1 компл.

1 компл.

100

2575.

Органи квіткових рослин, папоротей, хвощів, мохів, водоростей

1 компл.

1 компл.

100

2576.

Типи суцвіть

1 компл.

1 компл.

100

2577.

Ранньоквітучі рослини

1 комгіл.

1 комгіл.

100

2578.

Органи тіла людини

1 компл.

1 компл.

100

2579.

Червона книга. Тварини

1 компл.

1 компл.

100

2580.

Червона книга. Рослини

1 компл.

1 компл.

100

2581.

Умовні знаки плану місцевості

1 компл.

1 компл.

100

2582.

Природа в різні пори року: весна, літо, осінь, зима

1 компл.

1 компл.

100

2583.

Рослини і тварини природних зон України:

1 компл.

1 компл.

100

2584.

Рослини степу

1

1

100

2585.

Рослини лісу

1

1

100

2586.

Рослини луків

1

1

100

2587.

Рослини поля

1

1

100

2588.

Рослини водойм

1

1

100

2589.

Рослини гір (Карпати, Крим)

1

1

100

2590.

Тварини степу

1

1

100

2591.

Тварини лісу

1

1

100

2592.

Тварини луків

1

1

100

2593.

Тварини поля

1

1

100

2594.

Тварини водойм

1

1

100

2595.

Тварини гір (Карпати, Крим)

1

1

100

2596.

Охорона ґрунту

1 компл.

1 компл.

100

2597.

Охорона водойм

1

1

100

2598.

Охорона лісів

1

1

100

2599.

Охорона повітря

1

1

100

2600.

Гора. Горб

1 шт.

1 шт.

100

2601.

Розвиток яру (4 стадії)

1 компл.

1 компл.

100

2602.

Свійські тварини та їхні дикі предки

1 компл.

1 компл.

100

2603.

Пам'ятки неживої природи

1 компл.

1 компл.

100

2604.

Ланцюги живлення в природі

1 компл.

1 компл.

100

2605.

Розповсюдження радіоактивного забруднення

1 компл.

1 компл.

100

2606.

Кругообіг речовин у природі

1 компл.

1 компл.

100

2607.

Дерево роду (схема поколінь)

1 шт.

1 шт.

100

2608.

Український народознавчий матеріал (1-4 класи)

1 компл.

1 компл.

100

2609.

Українські рушники

1

1

100

2610.

Український глиняний посуд

1

1

100

2611.

Українське начиння (веретенце, прядка, рогачі

1

1

100

тощо)

2612.

Український одяг. Ремесла

1

1

100

2613.

Народознавчий матеріал для шкіл з мовами національних меншин

по 1 компл.

по 1 компл.

100

2614.

(1-4 класи)

100

2615.

Органи чуття

1 шт.

1 шт.

100

2616.

Як хліб на стіл прийшов. Бережіть хліб

1 компл.

1 компл.

100

2617.

Вчимося сервірувати стіл

1 шт.

1 шт.

100

2618.

Історичні постаті (портрети):

1 компл.

1 компл.

100

2619.

мистецтво, наука, політичні діячі, спортсмени

100

2620.

Культурна спадщина. Архітектурна спадщина України

1 компл.

1 компл.

100

2621.

Народні промисли України. Карта народних промислів

1 компл.

1 компл.

100

2622.

Пам'ятні місця Києва

1 компл.

1 компл.

100

2623.

Міста України (обласні центри, м. Київ)

1 компл.

1 компл.

100

2624.

Порівняльна довжина річок України (схеми, місце знаходження)

1шт.

1шт.

100

2625.

Порівняльні розміри найбільших озер України (контури, місце знаходження)

1 шт.

1 шт.

100

2626.

Галузі господарства. Сільське господарство: рослинництво і тваринництво

1 компл.

1 компл.

100

2627.

Галузі господарства. Транспорт

1 компл.

1 компл.

100

2628.

Галузі господарства. Промисловість

1 компл.

1 компл.

100

2629.

Об'єкти натуральні

1

1

100

2630.

Гербарії

1

1

100

2631.

Основні групи рослин (зразки: дерева, кущі, трави; дикорослі, культурні рослини)

1 компл.

1 компл.

100

2632.

Нижчі рослини: водорості, лишайники, мохи, папороті

1 компл.

1 компл.

100

2633.

Вищі рослини: голонасінні, покритонасінні

1 компл.

1 компл.

100

2634.

Листяні дерева та кущі

1 компл.

1

компл.

100

2635.

Хвойні дерева, кущі

1 компл.

1 компл.

100

2636.

Рослини природних зон

1 компл.

1 компл.

100

2637.

Дикорослі рослини

1 компл

1компл

100

2638.

Бур'яни

1 компл

1компл

100

2639.

Культурні рослини

1 компл

1компл

100

2640.

Лікарські рослини

1 компл.

1 компл.

100

2641.

Отруйні рослини

1 компл.

1 компл.

100

2642.

Будова квіткових рослин: корінь, стебло, листок та їх видозміни

1 компл.

1 компл.

100

2643.

Найпоширеніші представники рослинного світу Полісся

1 компл.

1 компл.

100

2644.

Найпоширеніші представники рослинного світу Лісостепу

1 компл.

1 компл.

100

2645.

Найпоширеніші представники рослинного світу

1

1

100

Степу

компл.

компл.

2646.

Найпоширеніші представники рослинного світу Карпат

1 компл.

1 компл.

100

2647.

Найпоширеніші представники рослинного світу Кримських гір

1 компл.

1 компл.

100

2648.

Колекції

100

2649.

Корисні копалини України

1 компл.

1 компл.

100

2650.

Торф та продукти його переробки

1 компл.

1 компл.

100

2651.

Кам'яне вугілля та продукти його переробки

1 компл.

1 компл.

100

2652.

Граніт та його складові частини: польовий шпат, слюда і кварц

1 компл.

1 компл.

100

2653.

Нафта та продукти її переробки

1 компл.

1 компл.

100

2654.

Гірські породи та мінерали

1 компл.

1 компл.

100

2655.

Ґрунти

1 компл.

1 компл.

100

2656.

Залізна руда та продукти її переробки

1 компл.

1 компл.

100

2657.

Пісок, глина та продукти їх переробки

1 компл.

1 компл.

100

2658.

Насіння овочевих, зернових, прядивних, квітково- декоративних культур

1 компл.

1 компл.

100

2659.

Розвиток комах з повним і неповним перетворенням (колорадський жук, яблунева плодожерка)

1 компл.

1 компл.

100

2660.

Плодово-ягідні культури

1 компл.

1 компл.

100

2661.

Насіння та плоди

1 компл.

1 компл.

100

2662.

Моделі

100

2663.

Глобус фізичний, 1:30 млн.

1 шт.

1 шт.

100

2664.

Глобус політичний, 1:30 млн.

1 шт.

1 шт.

100

2665.

Прилади та пристосування

100

2666.

Опадомір

1 шт.

1 шт.

100

2667.

Термометр зовнішній

30 шт.

30 шт.

100

2668.

Термометр кімнатний

30 шт.

30 шт.

100

2669.

Флюгер

1 шт.

1 шт.

100

2670.

Гномон

1 шт.

1 шт.

100

2671.

Компас шкільний

30 шт.

30 шт.

100

2672.

Телескоп шкільний

1 шт.

1 шт.

100

2673.

Метроном

1 шт.

1 шт.

100

2674.

Камертон

1 шт.

1 шт.

100

2675.

Телурій

1 шт.

1 шт.

100

2676.

Лупа ручна

1 шт.

1 шт.

100

2677.

Мікроскоп шкільний

1 шт.

1 шт.

100

2678.

Бінокль

1 шт.

1 шт.

100

2679.

Силомір

1 шт.

1 шт.

100

2680.

Штатив лабораторний

15 шт.

15 шт.

100

2681.

Штатив для пробірок

15 шт.

15 шт.

100

2682.

Лоток для роздавального матеріалу

30 шт.

30 шт.

100

2683.

Корки для пробірок

30 шт.

30 шт.

100

2684.

Спиртівка

15 шт.

15 шт.

100

2685.

Магніт смуговий

15 шт.

15 шт.

100

2686.

Важіль

15 шт.

15 шт.

100

2687.

Терези з важками

15 шт.

15 шт.

100

2688.

Секундомір

15 шт.

15 шт.

100

2689.

Муляжі

1

1

100

2690.

Фрукти

1 компл.

1 компл.

100

2691.

Овочі

1 компл.

1 компл.

100

2692.

Гриби

1 компл.

1 компл.

100

2693.

Коренеплоди

1 компл.

1 компл.

100

2694.

Матеріали

100

2695.

Розчин йоду 5%

100 мл

100 мл

100

2696.

Кухонна сіль

2 кг

2 кг

100

2697.

Дистильована вода

10л

10л

100

2698.

Сухий спирт

5 пач.

5 пач.

100

2699.

Фільтрувальний папір

30 пач.

30 пач.

100

2700.

Інструменти

1

1

100

2701.

Снігомірна рейка

1 шт.

1 шт.

100

2702.

Шнур мірний 25м

30 шт.

30 шт.

100

2703.

Рулетка

5 шт.

5 шт.

100

2704.

Ентомологічний сачок

5 шт.

5 шт.

100

2705.

Відро екскурсійне

5 шт.

5 шт.

100

2706.

Приладдя

1

1

100

2707.

Пінцет

30 шт.

30 шт.

100

2708.

Ножиці з тупими кінцями

30 шт.

30 шт.

100

2709.

Ложка для спалювання речовини

30 шт.

30 шт.

100

2710.

Посуд хімічний

1

1

100

2711.

Пробірка хімічна з рантом, 17-150

30 шт.

30 шт.

100

2712.

Склянка низька без носика типу Н, 250-90

30 шт.

30 шт.

100

2713.

Склянка висока без носика типу В, 150-95

ЗО шт.

30 шт.

100

2714.

Мензурка скляна без ніжки:

1

1

100

2715.

50 мл;

10 шт.

10 шт.

100

2716.

100 мл;

10шт.

10шт.

100

2717.

250 мл

10 шт.

10 шт.

100

2718.

Лійка скляна проста конусоподібна з коротким стеблом типу 1а, 75-110

15 шт.

15 шт.

100

2719.

Чашка Петрі (100 мм)

30 шт.

30 шт.

100

2720.

Скельця предметні

100 шт.

100 шт.

100

2721.

Скельця покривні

200 шт.

200 шт.

100

2722.

Піпетка очна

15 шт.

15 шт.

100

2723.

Екранно-звукові

1

1

100

2724.

Відеофільми

2725.

Заповідники України:

1 шт.

1 шт.

100

2726.

Асканія-Нова

1 шт.

1 шт.

100

2727.

Луганський заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2728.

Карпатський заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2729.

Горгани

1 шт.

1 шт.

100

2730.

Заповідник Мис Мартьян

1 шт.

1 шт.

100

2731.

Ялтинський заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2732.

Карадазький заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2733.

Кримський заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2734.

Український степовий заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2735.

Канівський заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2736.

Поліський заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2737.

Планети Сонячної системи. Рух землі навколо Сонця, обертання осі. Від чого залежить зміна пір року

1 шт.

1 шт.

100

2738.

Чорноморський заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2739.

Дніпровсько-Орільський заповідник

1 шт.

1 шт.

100

2740.

Медобори

1 шт.

1 шт.

100

2741.

Природа та праця людей у лісостепу

1 шт.

1 шт.

100

2742.

Природа в горах

1 шт.

1 шт.

100

2743.

Природа та праця людей у степах

1 шт.

1 шт.

100

2744.

Природа в мішаних лісах

1 шт.

1 шт.

100

2745.

Правила поведінки за столом

1 шт.

1 шт.

100

2746.

Правила харчування

1 шт.

1 шт.

100

2747.

Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини

1 шт.

1 шт.

100

2748.

Кругообіг води в природі

1 шт.

1 шт.

100

2749.

Зміна горизонту при підйомі

1 шт.

1 шт.

100

2750.

Материки та океани

1 шт.

1 шт.

100

2751.

Утворення джерела

1 шт.

1 шт.

100

2752.

Утворення ярів

1 шт.

1 шт.

100

2753.

Вороги та друзі лісу

1 шт.

1 шт.

100

2754.

Вороги та друзі поля

1

1

100

2755.

Свійські тварини та їхні дикі родичі

1

1

100

2756.

Світ птахів. Зимуючі та перелітні птахи

1

1

100

2757.

Добування горючих, рудних і нерудних корисних копалин

1

1

100

2758.

Життя прісної водойми

1

1

100

2759.

Джерело. Річка

1

1

100

2760.

Озеро. Море

1

1

100

2761.

Розвиток рослин із насіння

1

1

100

2762.

Звідки взялася манна каша

1

1

100

2763.

Як хліб на стіл прийшов

1

1

100

2764.

Чому на асфальті не може вирости дерево

1

1

100

2765.

Головний Ботанічний сад України

1

1

100

2766.

Тварини та рослини в різні пори року

1

1

100

2767.

Орієнтування на місцевості

1

1

100

2768.

Охорона природи

1

1

100

2769.

Народні промисли в Україні

1

1

100

2770.

Основні права та обов'язки дитини

1

1

100

2771.

Етичне спілкування:

1

1

100

2772.

типи спілкування; спілкування у школі і вдома

100

2773.

Аудіозаписи

100

2774.

Слухаємо, як звучить ліс

1

1

100

2775.

Звуки великого міста

1

1

100

2776.

Шум моря

1

1

100

2777.

Основи здоров'я

Друковані таблиці

100

2778.

Раціон харчування

1

1

100

2779.

Здоровий спосіб життя

1

1

100

2780.

Особиста гігієна молодшого школяра

1

1

100

2781.

Безпека на дорозі

1

1

100

2782.

Безпека в побуті

1

1

100

2783.

Основні небезпеки навколишнього середовища

1

1

100

2784.

Служби захисту населення

1

1

100

2785.

Права дитини

1

1

100

2786.

Прилади та пристосування

100

2787.

Аптечка першої допомоги

1

1

100

2788.

Ваги

1

1

100

2789.

Ростомір

1

1

100

2790.

Силомір

1

1

100

2791.

Вогнегасник

1

1

100

2792.

Моделі

100

2793.

Дорожні знаки

1

1

100

2794.

Жезл міліціонера

1

1

100

2795.

Рятувальний жилет

1

1

100

2796.

Екранно-звукові

100

2797.

Відеофільми

100

2798.

Корисні ї шкідливі звички

1

1

100

2799.

Безпека щоденного життя

1

1

100

2800.

Надання першої допомоги при опіках, кровотечах, укусах, переломах, вивихах, саджах

1

1

100

2801.

Образотворче мистецтво

Учнівські столи

20

20

100

2802.

Стільці

40

40

100

2803.

Шафи

1

1

100

2804.

Класні дошки

1

1

100

2805.

Учительський стіл

1

1

100

2806.

Стілець для вчителя

1

1

100

2807.

Комп'ютери

3

3

100

2808.

Моделі, муляжі

100

2809.

Гіпсові фігури геометричний тіл (куб, циліндр, конус, ромб)

1

1

100

2810.

Іграшки (м'які, пластмасові, металеві)

1

1

100

2811.

Фрукти

1

1

100

2812.

Овочі

1

1

100

2813.

Фігури людини і тварин з рухомими частинами (картонні)

1

1

100

2814.

Предмети побуту

1

1

100

2815.

Друковані

100

2816.

Таблиці

100

2817.

Таблиці-схеми послідовного виконання завдання

1

1

100

2818.

Репродукції картин художників

1

1

100

2819.

Зразки різних видів мистецтва

1

1

100

2820.

Образотворче мистецтво у міжпредметних зв'язках

1

1

100

2821.

Геометричні фігури

1

1

100

2822.

Альбоми

100

2823.

Юний писанкар

3

3

100

2824.

Малюнки зразків із глини і пластиліну

3

3

100

2825.

Малюнки зразків розписів (зокрема, українських)

3

3

100

2826.

Малюнки зразків виробів майстрів народних ремесел (гончарство, лозоплетіння, різьблення, народна іграшка)

3

3

100

2827.

Приладдя та матеріали

100

2828.

Пензлі акварельні

зо

зо

100

2829.

Фарби:

100

2830.

гуаш плакатна

зо

зо

100

2831.

акварель

зо

зо

100

2832.

анілінові

зо

зо

100

2833.

темпера різних кольорів

зо

зо

100

2834.

Палітри пластмасові

зо

зо

100

2835.

Мольберт

зо

зо

100

2836.

Фломастери

зо

зо

100

2837.

Підставки для натури

3

3

100

2838.

Склянки для води

зо

зо

100

2839.

Пластик (білий, кольоровий)

зо

зо

100

2840.

Глина керамічна і лазурна, емалі

зо

зо

100

2841.

Набір стеків

зо

зо

100

2842.

Посуд для фарбування писанок

зо

зо

100

2843.

Кольоровий папір

зо

зо

100

2844.

Фольга

зо

зо

100

2845.

Дошка для ліплення

зо

зо

100

2846.

Відеофільми

1

1

100

2847.

Декоративно-прикладне мистецтво

1

1

100

2848.

Живопис

1

1

100

2849.

Графіка

1

1

100

2850.

Скульптура

1

1

100

2851.

Архітектура

1

1

100

2852.

Навчальні комп'ютерні програми

1

1

100

2853.

Образотворче мистецтво (1-4 класи)

1

1

100

2854.

Музичне мистецтво

Друковані

1

1

100

2855.

Таблиці

1

1

100

2856.

Художні ілюстрації (за темами програми)

1

1

100

2857.

Репродукції картин (за темами програми)

1

1

100

2858.

Музична грамота

1

1

100

2859.

Портрети вітчизняних та зарубіжних композиторів

1

1

100

2860.

Плакати для слухання музики (слова- характеристики) 1-4 класи

1

1

100

2861.

Музика у між предметних зв'язках

1

1

100

2862.

Альбоми

100

2863.

Ілюстрації-характеристики видів мистецтва (музичного, театрального,

1

1

100

2864.

хореографічного, кіномистецтва, візуального, циркового)

1

1

100

2865.

Прилади та пристосування

1

1

100

2866.

Дошка з нотним станом (магнітна)

1

1

100

2867.

Камертон

1

1

100

2868.

Метроном

1

1

100

2869.

Фортепіано

1

1

100

2870.

Баян (акордеон)

1

1

100

2871.

Дитячі музичні інструменти:

1

1

100

2872.

сопілка

зо

зо

100

2873.

ксилофон

3

3

100

2874.

металофон

3

3

100

2875.

трикутник

3

3

100

2876.

маракаси

3

3

100

2877.

трещітки

3

3

100

2878.

бубен

1

1

100

2879.

барабанчик

1

1

100

2880.

Аудіо-відеозаписи

1

1

100

2881.

Фонохрестоматія з музики (1-4 класи) :

1

1

100

2882.

Фонохрестоматія для додаткового слухання музики

1

1

100

2883.

Відеохрестоматія: фрагменти опер, балетів, музичних і драматичних вистав,

1

1

100

2884.

кінофільмів і мультфільмів (за темами програми)

1

1

100

2885.

Навчальні комп'ютерні програми

1

1

100

2886.

Музичне мистецтво (1-4 класи)

1

1

100

2887.

Мистецтво (1-4 класи)

1

1

100

2888.

Обладнання загального призначення

1

1

100

2889.

Персональний комп'ютер вчителя

1

1

100

2890.

Комп'ютер учня

1-3

1-3

100

2891.

Мультимедійний проектор

1

1

100

2892.

Інтерактивна дошка

1

1

100

2893.

Аудиторна дошка крейдова

1

1

100

2894.

Набірне полотно

1

1

100

2895.

Телевізор

1

1

100

2896.

Магнітофон

1

1

100

2897.

Відеомагнітофон

1

1

100

2898.

Синтезатор вчителя

1

1

100

2899.

Синтезатор учня

3

3

100

2900.

Інформатика

Учнівські столи

20

20

100

2901.

Стільці

40

40

100

2902.

Шафи

1

1

100

2903.

Класні дошки

1

1

100

2904.

Учительський стіл

1

1

100

2905.

Стілець для вчителя

1

1

100

2906.

Комп'ютери

3

3

100

2907.

Навчальне обладнання

1

1

100

2908.

Засоби телекомунікації

1

1

100

2909.

Підручники і навчальні посібники

1

1

100

2910.

Методична література, книги для вчителя

1

1

100

2911.

Дидактичні матеріали, у т.ч. роздаткові матеріали

1

1

100

2912.

Системи визначення рівня навчальних досягнень учнів

1

1

100

2913.

Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання інформатики

1

1

100

2914.

Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання інших предметів

1

1

100

2915.

Інструкції до лабораторно-практичних робіт тощо

1

1

100

2916.

паспорт кабінету, оформлений і затверджений у порядку, передбаченому в ДСанПіН 5.5.6.009-98;

1

1

100

2917.

навчальні програми з основ інформатики і обчислювальної техніки та інших навчальних дисциплін галузі "технології", заняття з яких проводиться у кабінеті, відповідні підручники (навчальні посібники), предметні науково- методичні і науково-популярні журнали;

1

1

100

2918.

матеріали педагогічного досвіду, розробки уроків та позаурочних заходів;

1

1

100

2919.

інструкції до лабораторних і практичних робіт, інструкції до програмних засобів та систем програмування тощо;

1

1

100

2920.

інструкції з безпеки життєдіяльності і журнали ввідного та періодичного інструктажу з безпеки життєдіяльності (у відповідності до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики).

1

1

100

2921.

метою забезпечення збереження та ефективного використання навчально-методичних матеріалів у навчально-виховному процесі, ведеться книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету у відповідності до форми, поданої у додатку. Облік може вестись у формі електронної бази даних з обов'язковим періодичним (у міру заповнення) резервуванням на знімному носії та створенням паперових копій.

1

1

100

2922.

Місця зберігання навчальних матеріальних об'єктів нумеруються і помічаються відповідними написами їх назв, які заносяться до інвентарної книги та наносяться на етикетки.

1

1

100

2923.

Оформлення кабінету складається з навчально- методичних експозицій змінного та постійного характеру.

1

1

100

2924.

Постійно в кабінеті демонструються:

1

1

100

2925.

державна символіка, портрети видатних учених галузі;

1

1

100

2926.

стенд з правилами поведінки учнів у кабінеті, розкладом роботи кабінету, правилами безпеки життєдіяльності, правилами протипожежної безпеки та правилами безпеки життєдіяльності учнів як учасників дорожнього руху (правилами поведінки учнів на вулиці);

1

1

100

2927.

стенд, на якому викладено права й обов'язки учнів, структуру та склад органів самоврядування;

1

1

100

2928.

стенд або кілька плакатів, на яких подано основні етапи розвитку галузі з обов'язковим виділенням здобутків української науки і техніки.

1

1

100

2929.

Для створення належної робочої обстановки та як складові навчально-виховного середовища в кабінеті розміщують у вигляді плакатів і таблиць довідкові матеріали, переліки основних клавіатурних командних комбінацій тощо.

1

1

100

2930.

Зокрема, у кабінетах, обладнаних ЛОМ, доцільно розмістити схему ЛОМ кабінету і ЛОМ навчального закладу, на яких указати електронні адреси та вміст ресурсів (електронних версій протоколів лабораторних робіт, довідкових матеріалів тощо), правила звернення до ресурсів мережі.

1

1

100

2931.

У секційних шафах, вітринах з навчальною метою демонструються зразки апаратних складових обчислювальних систем.

1

1

100

2932.

Для короткочасного експозиціювання навчально- методичних посібників та робіт учнів використовуються стенди невеликого розміру, які розміщують на бічній стіні (стінах). Демонструються матеріали до тем, що вивчаються, матеріали про вчених, матеріали про новітні розробки у галузі інформаційно- комунікаційних технологій, результати експериментальної і дослідницької роботи учнів, кращі роботи учнів тощо. Матеріали експозиції змінюються новими під час переходу до вивчення нової теми.

1

1

100

2933.

Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюється у відповідності до навчальної програми за розділами, темами і класами, відповідно до класифікаційних груп у кабінеті, лаборантському приміщенні у секціях меблів спеціального призначення.

1

1

100

2934.

паспорт кабінету, оформлений і затверджений у порядку, передбаченому в ДСанПіН 5.5.6.009-98;

1

1

100

2935.

Кабінет директора

Стіл

1

1

100

2936.

Стільці

1

1

100

2937.

шафа

1

1

100

2938.

Кімната для педагогічних працівників

Столи

1

1

100

2939.

Стільці

12

12

100

2940.

Шафа

3

3

100

2941.

Ресурсний центр

Столи

6

6

100

2942.

Стільціб

6

6

100

2943.

Шафа

1

1

100

2944.

Комп'ютер

3

3

100

2945.

Копіювальна техніка

1

1

100

2946.

Міні друкарня

1

1

100

13. Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)

Іноземні мови. Комп'ютерні науки та інформаційні технології.

14. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

ПАНСІОН ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Пансіон функціонує при Чернівецькому ліцеї іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Забезпечує проживання учнів, які навчаються в Чернівцях. Прийом учнів до Пансіону проводиться впродовж усього навчального року. Пансіон є закладом цілодобового перебування, пропонує транспортні послуги для учнів.

Територія Пансіону

Пансіон розташований у тихому, спокійному місці, біля лісу. В місцині із бездоганно чистим повітрям, запахом сосен і хвої, що здійснює благоприємний вплив на здоров'я та емоційне налаштування дітей, а безпосередня близькість до природи гарантовано подарує незабутній відпочинок.

Матеріально-технічна база

Пансіон має дуже хорошу матеріально-технічну базу: триповерховий корпус площею 1050 м2, актовий зал, сучасну бібліотеку, кухню, їдальню, сучасне обладнання навчальних кабінетів, дві комп'ютерні авдиторії та центр новітніх інформаційних технологій, які з'єднані локальною мережею і підключені до глобального мережевого простору Internet, інтерактивні дошки у класах, спальні кімнати, умивальня, санвузол і душова; кімната особистої гігієни, кімната для прасування, чистки одягу та взуття, кімната для відпочинку; санвузол для персоналу і санітарна кімната, а також господарські майстерні, пральня, кімнати для збереження чистої та брудної білизни, медична кімната, приміщення для зберігання одягу дітей, вітальня для зустрічей з батьками, кімната вихователів, чергового технічного персоналу, комори спортивного і господарського інвентаря, вестибюль із гардеробом. Наповнюваність спальних кімнат не більше 4 місць. Відкритий спортивний майданчик та ін.

Умови проживання

Забезпечення кожної дитини житловими умовами, що відповідають європейським стандартам: діти проживають в просторих чотиримісних кімнатах, де є санвузол, гардеробна кімната і безкоштовний Wi-Fi. Кожній дитині надається ліжко, шафа, письмовий стіл, стілець і все необхідне для нормального проживання.

На час перебування в пансіоні учням надається для користування ліжко, матрац, подушка, ковдра, а також речі загального користування (шафа, тумбочка, дзеркало, умивальники тощо). Учням, які проживають у пансіоні, дозволяється мати власну постільну білизну, подушку, ковдри, рушники з їх попередньою санітарною обробкою. Медичне обслуговування учнів, які проживають в пансіоні, здійснюється медичною сестрою, а також працівниками лікарні. Для учнів, що проживають в пансіоні, організоване гаряче харчування.

У світлих і просторих кімнатах є меблі, зручні ліжка, шафи для одягу, стіл, стільці, холодильник, електрочайник, набір посуду для кави та чаю, настільна лампа, комплект рушників.

Зміна постільної білизни проводиться один раз на тиждень. Є кімната для прасування. Надаються послуги з прання і прасування одягу. В перелік послуг для всіх, хто перебуває в Пансіоні, входить користування побутовою технікою і камерою зберігання.

У всіх кімнатах є безкоштовний бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi) на всій території Пансіону та відповідна комп'ютерна техніка.

У ванних кімнатах є пральні машини, туалет і душ. У кімнаті для прання доступні кілька пральних машин. Постійно подається гаряча і холодна вода. Є автономне опалення.

Столова зала

Одним із постійно затребуваних і важливих локацій Пансіону є столова, яка знаходиться в найбільш зручній й доступній залі та є зразком буковинської кухні. Організоване якісне харчування, що складається тільки з натуральних та екологічно чистих продуктів. У Пансіоні відкрита як столова, так і кафе для молоді. Наявність повноцінного здорового і збалансованого харчування, приготованого з якісних, натуральних продуктів, згідно меню, розробленого дієтологами.

На кухні є можливість користування газовою плитою, мікрохвильовою піччю, умивальниками і великою кількістю складських приміщень зручно укомплектованих у різних шафах (боксах під ключ).

У меню столової: комплексні сніданки, обіди, вечері, дієтичні меню та страви під індивідуальне замовлення – різноманітні супи, гарніри, овочеві салати, асортимент власної випічки та ін.

Учні забезпечуються триразовим, вітамінізованим та збалансованим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями.

Кадри Пансіону

Кадрове забезпечення представлене досвідченими педагогічними працівниками. Педагогічні кадри є відомими спеціалістами в галузі богослов'я, мистецтвознавства, інформаційних технологій та іноземних мов. Вихователі призначаються з числа досвідчених педагогів. Інструкторами з фізичної культури призначаються особи, що мають відповідний фах та практичну підготовку. Інструктор з фізкультури проводить гімнастику, оздоровчі заняття, спортивні ігри, організує спортивні змагання, турніри.

Вихователями призначаються особи, які мають педагогічну освіту. До їх обов'язків входить проведення з дітьми в позаурочний час навчально-виховної роботи, організація самостійних занять учнів з виконання домашніх завдань, контроль за цими заняттями і надання учням необхідної допомоги.

Активна і насичена позашкільна програма: з вихованцями працюють не тільки вчителі-предметники, але й тренери, і педагоги додаткової освіти, а також досвідчені вихователі, які здійснюють контроль дозвілля, режиму і дисципліни дітей.

Гуртки

На базі Пансіону організовано хор, різноманітні творчі гуртки. Мета діяльності гуртків – усебічний розвиток творчих здібностей і професійного самовизначення молодих людей, що сприятиме зростанню їх інтелектуального рівня та духовно-морального оздоровлення.

Наші пріоритети:

1) індивідуальний підхід і сприяння інтелектуальному та духовному розвитку кожної дитини;

2) поглиблення знань із різних галузей науки;

3) стимулювання дітей до самостійної наукової роботи;

4) допомога у професійному самовизначенні відповідно до інтересів і здібностей;

5) налагодження науково-творчих зав'язків учнівської молоді.

Основні напрями роботи у гуртках

У структурі Пансіону працюють п'ять гуртків:

1) журналістики (інтернет-журналістика, видавнича справа та редагування);

2) мистецький (музичне мистецтво, диригентство, хоровий спів, малювання, художня вишивка, різьбярство);

3) іноземних мов (англійська, німецька, грецька);

4) комп'ютерних наук (комп'ютерні системи та мережі, технології програмування (зокрема, розробка програмного забезпечення, обслуговування програмних систем і комплексів), інформаційні системи (розробка та обслуговування систем, баз даних і знань), комп'ютерна графіка, макетування та верстка, internet-технології);

5) фізичної культури, спорту і здоров'я людини.

Пансіон забезпечує посилене вивчення англійської, німецької мов та комп'ютерних технологій. Ми поставили собі за мету створити всі умови, щоб учні почали вільно розмовляти і мислити англійською та німецькою мовами, сформували надійний фундамент свого професійного майбутнього у сфері ІТ. Ми розробили унікальну програму навчання для повного занурення в англомовне та німецькомовне середовище.

Допомога у виборі майбутньої професії

Набуті знання в гуртках позитивно впливають на успішність у шкільному навчанні, допомагають визначитися з майбутньою професією в ранньому віці. Діти стають більш самостійними та ініціативними, а постійна зайнятість корисною та улюбленою справою торує шлях до їх наукового і професійного вдосконалення. Такі діти вступають до закладів вищої освіти, володіючи великим багажем знань і практичних навичок із чітко визначеної (відповідно до здібностей) наукової та освітньої галузі.

Учні, які засвоять весь комплекс освітніх компонентів програми навчання в гуртках, після закінчення отримають свідоцтво (європейського зразка).

Організація прийому здійснюється на підставі документів:

- Конституція України (Стаття 53. Кожен має право на освіту);

- Закон України "Про освіту" (Стаття 12. Повна загальна середня освіта);

- Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти);

- Закон України "Про загальну середню освіту"(Стаття 18. Зарахування учнів).

Для зарахування до нашого закладу необхідно:

1) Копія свідоцтва про народження дитини;

2) Медична довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о;

3) Заява встановленого зразка (пишеться в закладі) одного з батьків.

Для зарахування учня до 10-го класу батьки подають такі документи:

1) Копію свідоцтва про народження;

2) Свідоцтво про базову загальну середню освіту;

3) Медичну довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о;

4) Заяву встановленого зразка (пишеться в закладі) одного з батьків.